MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

Číslo
Název
Datum
1
SignalNET - telekomunikační instalace v bytových domech
Článek představuje koncepty provádění integrovaných telekomunikačních a distribučních systémů RF v bytových domech, které jsou v souladu s novými předpisy v Polsku. Podobné předpisy uplatňovat nebo bude uplatňovat v jiných zemích EU.
2013-04-22
2
Hotel TV systems - headends and amplifiers
Digitization of television is the driving force behind many actions related to the modernization of reception systems both in the case of individual antennas and shared antenna systems in multi-dwelling units. This trend also applies to professional MATV/SMATV systems in hotels, which are nowadays indispensable for the comforts of the guests.
2013-01-16
3
Mini headend MMH-3000+ with maxi potential
The characteristics of the Terra MMH-3000+ headend. Why to choose DVB-T standard in hotel systems? How to check the bitrate of a satellite channel/transponder? Modernization of analog headends for distribution of satellite channels in DVB-T standard. Conversion of DVB-S/S2 signals to DVB-T multiplexes - a case study.
2012-02-27
4
Krátký průvodce designem MMH-3000 TERRA
Pět kroků projektování MMH - 3000 zprostředkující zařízení. Jak si vybrat jednotky za účelem získání vhodného řešení
2008-08-27
5
Digitální DVB-T modulátory - sortiment a aplikace
Konverze pásma audio-video (A / V) signálů do rádiové frekvence (RF) se nazývá modulace. Tento proces umožňuje distribuci signálů přicházejících ze všech druhů zdrojů, jako jsou počítače, DVD přehrávače, bezpečnostní kamery apod. prostřednictvím anténních systémů. Přístroj používaný k tomuto účelu (modulátor) je vybaven jedním párem nebo sadou A / V vstupů (SCART, RCA, HDMI) a RF výstupem. Výstupní signál dodávaný do anténního systému je k dispozici v distribuční síti jako dodatečný televizní kanál (nebo multiplex - v případě DVB-T ...
2013-07-08
6
Modulární hlavní stanice TERRA MMH-3000
Digitální modulární hlavní stanice TERRA MMH-3000 je kompaktní řešení pro příjem DVB-S a DVB-T programů pro analogové přerozdělování ve SMATV a malých CATV sítích, např. v hotelech, penzionech, bytových domech, bytových výstavbách. Díky modulátorům zbytkového postranního pásma je možné využít sousední kanály. Základní jednotka může být nainstalována do standardní 19" police nebo samostatné stěny, upevněné reverzními nosnými držáky. Jednotka zahrnuje zdroj energie, RF zesilovač a inteligentní datovou sběrnici. Může obsahovat až 8 ...
2008-08-19
7
Optické SMATV systémy
Optický RF přenos signálu umožňuje dálkovou distribuci digitální pozemní a satelitní TV, rádio DAB, bezpečnostní video, atd. Optické SMATV systémy poskytují větší flexibilitu ve srovnání s těmi, které jsou založená pouze na koaxiálním kabelu.
2013-01-28
8
SMATV systémy
Komunitní televizní instalace určené pro příjem satelitní televize, často zvané SMATV systémy (Satellite Master Antenna TV) se zdají být nejefektivnější a ekonomicky výhodnou metodou příjmu satelitních vysílání, zvláště v hustě obydlených městských oblastech. Umožňují se vyvarovat velkému množství individuálních parabol na fasádách nebo střeše budovy, a pokud správce budovy jejich použití vůbec nepovolí, je tato instalace jediným možným řešením, často ve fázi stavby budovy.
2007-01-01
9
Hlavní stanice Alcad
V mnoha zemích je při poskytování pozemních televizních signálů obyvatelům bytových domů vyžadována zákonem. Nájemní domy, penziony, hotely atd. musí být obvykle vybaveny samostatnou soupravou antén. Použití kanálových zesilovačů a hlavních stanic umožňuje udržovat pěkný vzhled fasád a umožňuje každému uživateli získat přístup k pozemním a satelitním televizním signálům.
2007-01-01
10
Použití anténních / kabelových systémů pro CCTV monitorování
Způsoby, jak přizpůsobit stávající komunitní anténní instalaci nebo kabelovou síť video monitorovacímu systému.
2007-01-01
11
Souprava kanálových zesilovačů
Souprava se skládá z mnoha druhů kanálových zesilovačů s různými parametry a je práceschopná v mnoha zemích (připravena pro různé televizní systémy). Jako příklad uvedeme, že v některých středoevropských zemích (včetně Polska) může být použit:
2007-01-01
12
Terra multiswitch system - from design to implementation
This article concisely presents the process of designing and implementing a multiswitch system in one of multifamily buildings in Krakow - from specification of requirements for the project to the completion and operation of the system.
2014-02-04
13
Adaptation of SMATV / MATV / shared antenna systems for reception of DVB-T broadcasts
Our intention in creating this document was to inform prospective investors, project offices and installation companies on the issues connected with (S)MATV / shared antenna systems, in particular, their modernization and adaptation to the requirements of DVB-T.
2011-12-06
14
Moderní komunitní anténní instalace (MATV/SMATV systém)
Komunitní instalace vytvořené sedmdesátých letech nesplňují základní požadavky kvality a spolehlivosti. Obvykle byly navrhovány pro distribuci dvou, třech programů. V současné době je počet dostupných pozemních televizních programů ve velkých městech 3 krát vyšší, neřku-li možné distribuci několika satelitních vysílání v síti. Pozemní programy jsou ve většině případů přenášeny v UHF pásmu, které v těchto instalacích často není plánováno (velký útlum).
2007-01-01
15
Digitální program spolenčosti DIPOL
Tento článek prezentuje vybavení dostupné v naší nabídce a připravené pro distribuci digitálních satelitních vysílání v komunitních instalacích, často zvaných SMATV systémy.
2007-01-01
16
Digitální DVB-T a analogová televize v moderních společných anténních systémů
Projektant by měl splňovat tři základní požadavky: instalace má sloužit 5 bytovým domem, distribuovat DVB-T signály z místního vysílače, účastníci se starými televizory bez MPEG-4 tuneru (CRT televizory a plazmové / LCD televizory vybavené pouze MPEG-2 tunery) mají přijímat DVB-T vysílání zkonvertované do analogových TV kanálů.
2012-02-02
17
Přenos dat pomocí sítí kabelové televize
Kabelová síť je systém přijímající a distribuující RF signály převážně uvnitř nájemních domů. Hranice mezi komunitním anténním systémem a sítí kabelové televize může být stanovena mnoha různými způsoby, např. v Polsku je kabelová síť definována jako RF instalace umístěna ve více než jedné budově a mající více než 250 vývodek.
2007-01-01
18
Symbols used in diagrams of antenna installations (Polish norm)
Symbols used in block and wiring diagrams of community antenna installations in Poland (information suitable for Polish users only)
2007-01-01