MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

DiSEqC generátory: Otázky & odpovědi
Knihovna archív
Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zastaralé.
Vyjasnění některých mylných představ o DiSEqC generátorech a jejich provozu..
Co tyto generátory vytvářejí? Ačkoliv jsou nazývány DiSEqC generátory, obvykle vytvářejí Tone Burst signál.
Takže je ToneBurst stejný jako DiSEqC? Tone Burst je také nazýván Mini DiSEqC. To umožňuje výběr pouze ze dvou možností, např. jeden ze dvou vstupů přepínače. Tudíž se nejedná o samé; DiSEqC 1.0 nebo vyšší je komplexní soubor příkazů, umožňujících výběr mezi několika vstupy přepínače, ovládání polohovadla atd.
Jaký je praktický rozdíl mezi DiSEqC 2.0 a DiSEqC 1.0.? Verze 2.0 dovoluje dvoucestnou komunikaci, tj. zajištuje potvrzení příjmu příkazu. V 1.0 představuje jednocestnou komunikaci (příkazy nejsou potvrzeny).
Je důležité, aby přijímací zařízení podporovala 2.0, nebo stačí 1.0? V současné době většina přepínačů nebo multipřepínačů podporuje DiSEqC 2.0. Avšak teoretické možnosti standardu nejsou prakticky využity. Dejme tomu, že přijímací zařízení bude spolupracovat pouze s přepínači nebo multipřepínači, není potřeba aby podporovalo DiSEqC 2.0.
Musí být ToneBurst generován spojitě jako 22kHz tón, nebo jednou pro každý příkaz, např. jeden impulz pro výběr LNB A a další pro LNB B atd.? Tone Burst signál, podobně jako DiSEqC, je generován ve formě jednotlivých impulzů, tj. ovládané zařízení ukládá poslední přijatý příkaz.