MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

Optické kabely

Přenos CATV/SMATV signálů

Optické SMATV systémy
Optický RF přenos signálu umožňuje dálkovou distribuci digitální pozemní a satelitní TV, rádio DAB, bezpečnostní video, atd. Optické SMATV systémy poskytují větší flexibilitu ve srovnání s těmi, které jsou založená pouze na koaxiálním kabelu. Kromě větší svobody při implementaci dlouhých přenosových linek je instalace těchto systémů i jednodušší díky nahrazení několika koaxiálních jedním optickým kabelem. To znamená, že využití těchto sdílených anténních systémů je pro implementaci jednodušší, zejména v existujících budovách vybavených úzkými šachtami nebo dokonce i bez takových potrubí.
V současné době nejméně nákladné řešení používají optické technologie v přední části systémů a pro dlouhé rozvody linky vedené do optických uzlů v budovách. Uzly převádějí optické signály na elektrické RF signály, které jsou dále distribuovány v budovách multipřepínači a koaxiálními kabely. Níže je uveden příklad.
Steel Satellite Dish: FAMAVAL Off-Set 110 LH (110cm)SAT-IF & DVB-T Optical Kit: FibSZ-ODU32 KITSAT-IF & DVB-T Optical Kit: FibSZ-ODU32 KITCoaxial Cable 75 ohm: TRISET-113 PE (gel-filled) [1m]UHF TV Antenna: DIPOL 44/21-69 Tri DigitSubscriber Terminal Outlet: Signal R-TV-SATMultiswitch Terra MSV-532 (5-in, 32-out) - with IF gain adjustmentSubscriber Terminal Outlet: Signal R-TV-SATSAT/TV TAP: Terra SS-510Subscriber Terminal Outlet: Signal R-TV-SATSAT-IF & DVB-T Optical Receiver / Converter FibSZ-QUATROSAT-IF & DVB-T Optical Receiver / Converter FibSZ-QUATROSAT-IF & DVB-T Optical Receiver / Converter FibSZ-QUATROSAT-IF & DVB-T Optical Receiver / Converter FibSZ-QUATROSAT-IF & DVB-T Optical Receiver / Converter FibSZ-QUATROOptical Splitter: Opto-Spt3 BOX (3-OUT, FC/PC connectors)Optical Splitter: Opto-Spt2 BOX (2-OUT, FC/PC connectors)SAT/TV TAP: Terra SS-510Subscriber Terminal Outlet: Signal R-TV-SATMultiswitch Terra MSV-532 (5-in, 32-out) - with IF gain adjustmentSAT-IF & DVB-T Optical Receiver / Converter FibSZ-QUATROMultiswitch Terra MSV-532 (5-in, 32-out) - with IF gain adjustmentSubscriber Terminal Outlet: Signal R-TV-SATSubscriber Terminal Outlet: Signal R-TV-SATMultiswitch Terra MSV-532 (5-in, 32-out) - with IF gain adjustmentSubscriber Terminal Outlet: Signal R-TV-SAT
Příklad SMATV systému využívajícího optickou technologii
Konverter / optický vysílač FibSZ-ODU32 kombinuje signály z downkonvertera FibSZ-LNBF (SAT vstup) az pozemních antén (DVB-T/DAB/FM vstup). FibSZ-LNBF a FibSZ-ODU32 jsou hlavní části optické sady A9880 SAT-LI & DVB-T. Kombinovaný signál je převeden do optické formy a je k dispozici ve dvou FC / PC optických výstupech (na úrovni 3,5 dBm). Pasivní distribuční síť se skládá ze dvou optických rozbočovačů, Opto-Spt2 BOX A98892 a Opto-SPT3 BOX A98893 , rozdělujících optické signály přes single-mode vlákna do uzlů nacházejících se v 5 rodin obytných budovách. Uzly v budovách jsou FibSZ-Quatro přijímače / měniče A9882 , které napodobují satelitní IF, DVB-T a FM / DAB signály přicházející v optické podobě prostřednictvím PON. Mají 5 výstupů provádějících signály výstupní RF signály než čtyři SAT-IF polarizační / pásmové kombinace (VL-HL-VH-HH) a pozemní DVB-T + DAB + FM signály. Tyto signály jsou pak distribuovány multipřepínači rozmístěnými v budovách. Každá instalace se skládá z odbočovač SS-510 R70516 SAT / TV použitého pro podsíť a dva multipřepínače MSV-532 R70732 poskytující signály do 64 zásuvek Signal R694100 (takže celkový počet zásuvek v SMATV systému je 320).
Projektování optického distribučního systému založeného na COMSAT zařízeních
Základním úkolem je určit optické úrovně signálu na vstupech přijímačů, s přihlédnutím k výstupní úroveň vysílače a celkový útlum každé optické trasy. Síla optického signálu na vstupu každého přijímače musí být v rozsahu citlivosti přijímače, s určitou mírou bezpečnosti.
Útlum (ztráta) optických vláken, konektorů a rozbočovačů je vyjádřen v decibelech (dB), zatímco výstupní výkon vysílače a citlivost přijímače jsou uvedeny v decibelech s odkazem na výkon jednoho miliwattů (dBm). Když víme délky a typy vláken a parametry dalších složek distribučního systému, lze vypočítat ztrátu signálu v každém bodě sítě, včetně vstupů přijímačů. To ukazuje následující příklad:
SAT-IF & DVB-T Optical Kit: FibSZ-ODU32 KITOptical Splitter: Opto-Spt2 BOX (2-OUT, FC/PC connectors)Optical Splitter: Opto-Spt3 BOX (3-OUT, FC/PC connectors)SAT-IF & DVB-T Optical Receiver / Converter FibSZ-QUATROSAT-IF & DVB-T Optical Receiver / Converter FibSZ-QUATRO
Příklad optické sítě, s červenými znaky, které znamenají:
N
S
O
Z
- Vysílač
- Rozbočovač
- Přijímač
- Konektor
Každá z těchto dvou optických linek začíná na výstupu vysílače (N) A9880 a končí přijímačem A9882 . Jedna trasa zahrnuje splitter Opto-Spt2 BOX 2 A98892 (S), druhá splitter Opto-SPT3 BOX 3 A98893 (S). Každá z linek používá čtyři optické konektory (Z). Níže uvedená tabulka ukazuje parametry síťových komponent:
Výstupní výkon vysílače:
Útlum konektoru (ukončení):
Útlum optického vlákna:
Vstupní útlum rozbočovače Opto-Spt2 BOX 2:
Vstupní útlum rozbočovače Opto-Spt3 BOX 3:
Citlivost přijímače, konvertoru FibSZ-QUATRO:

3.5 dBm
0.15 dB
0.4 dB/km
4 dB
5.5 dB
min -15 dBm / max 0 dBm
S těmito hodnotami je snadné vypočítat optické výkony na vstupech přijímače. Nejprve se vypočítá úroveň výkonu v případě optické dráhy s rozbočovačem Opto-Spt2 A98892 a délkou optického vlákna např. 600 m:
útlum vlákna (1310nm):
útlum konektorů:
útlum rozbočovače:

0.6 km x 0.4 dB/km = 0.24 dB
4 x 0. 15dB = 0.60 dB
4 dB
Celkovou útlum přenosové trasy je 4,84 dB. Takže úroveň výkonu na vstupu přijímače je snížena o 4,84 dB z původních 3,5 dBm na -1,34 dBm.
V druhém případě (trasa s rozbočovačem Opto-SPT3 BOX 3 A98893 a stejnou délkou vlákna):
útlum vlákna (1310nm):
útlum konektorů:
útlum rozbočovače:

0.6 km x 0.4 dB/km = 0.24 dB
4 x 0.15 dB = 0.60 dB
5.5 dB
Celková útlum přenosové cesty je 6.34 dB. Takže, je úroveň výkonu na vstupu přijímače snížena o 6.34dB z původních 3,5 dBm hodnoty, aby -2,84 dBm.
Jako v prvním, tak iv druhém případě je optický výkon na vstupu přijímače A9882 mezi -15 ... 0 dBm provozního rozsahu. Pokud by byla hodnota pod spodní hranicí, přijímač by nemohl signál dekódovat správně, kdežto nad strop by mohl být dokonce zničen (aby se zabránilo této situaci, na vstupu přijímače by měl být použit další optický FC / PC tlumič).
Pokud by měl SMATV systém pouze distribuovat satelitní vysílání, dobrou volbou je SAT-IF optický přijímač / konverter Opto-QUATRO A9886 . Díky dvěma přepínatelným úrovním citlivosti (SML / STD) může být použit v systémech s velmi rozdílnými délkami linek a úrovní výkonu. SML PON režim je určen především pro malé sítě (rozsah citlivosti: -13 ... 0 dBm), a STD PON režim pro standardní i větší sítě (rozsah citlivosti: -18 ... -14 dBm).
 
DOPLNIT
KNIHOVNA POBOČKY
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI