MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

Zboží stažené z prodeje

Síťový videorekordér NUUO Titan NT-4040 (R) (max 64 kanálů)
Kód zboží: K4204
Zboží je stáhnuto z nabídky
Síťový videorekordér NUUO Titan NT-4040 (R) (max 64 kanálů)
Pohled zepředu
Síťový videorekordér NUUO Titan NT-4040 (R) (max 64 kanálů)
Jiný náhled krytu (otevřený)
Síťový videorekordér NUUO Titan NT-4040 (R) (max 64 kanálů)
Pohled zezadu

Síťový videorekordér NUUO Titan NT-4040 (R) (max 64 kanálů)
Místo pro disk

Síťový videorekordér NUUO Titan NT-4040 (R) (max 64 kanálů)
Přibalené příslušenství
Videoprezentace síťového rekordéru Titan
Tento síťový rekordér (Network Video Recorder) NUUO je inovativní plug & play samostatné zařízení nebo pro montáž do racku, určené pro plnou správu IP CCTV systému. Mezi hlavní funkce patří sledování, nahrávání video streamů, přehrávání archivů.
Titan NVR využívá nové nahrávání "File Ring", který je optimalizován pro ukládání a načítání velkého množství megapixelových video dat. Díky novému způsobu stahování a archivaci dat je NVR schopné přenášet až 250 Mbps, proto obsluhuje až 64 5MP H.264 kamer!
Flexibilní NVR platforma umožňuje multi-server multi-client provoz. Klientská aplikace umí řídit 100 rekordérů Titan, monitorovat 400 kamer, přehrávat záznamy ze 100 síťových rekordérů. Jeden síťový rekordér dokáže obsloužit až 128 kamer (například každý ze 4 klientů může simultánně monitorovat 32 různých kamer) a přehrávat 64 kanálů (např. každý z 8 klientů simultánně přehlíží 8 záznamů).
NUUO NT-4040 (R) K4204 umí nahrávat video streamy z megapixelových kamer do 10 MPix a z kamer se standardním rozlišením, s obrazovým kmitočtem až 25 fps. Díky Linux OS zajišťuje stabilní provoz a odolnost vůči počítačovým virům, které napadají Windows aplikace.
Při běžném provozu NUUO NT-4040 (R) K4204 nepotřebuje žádný počítač nebo počítačový zdroj. Počítače se používají jen jako klienti pro online přístup k živému sledování a nahraného videa a pro konfiguraci IP CCTV systému.
Titan NVR lze připojit k jakémukoliv uzlu IP sítě a poskytovat služby pro mnoho zákazníků (klientů) s hierarchickými přístupovými právy. Takové systémy jsou vhodné pro video dohled kanceláří, továren, skladů, obchodů, letišť, silnic, veřejných prostor, atd..
Přístup k rekordéru je k dispozici prostřednictvím bezplatné klientské aplikace (NuClient) a IE, FF, Safari.
Základní architektura systému založeného na NVR
Hlavní znaky NT-4040 (R)
 • Linux OS. Vzhledem k systémové architektuře zaručuje stabilní, spolehlivý a bezvírusovú provoz NVR bez rizika ztráty dat.
 • Tento síťový rekordér podporuje kamery od 40 výrobců, více než 1100 modelů. Kromě podporovaných IP kamer umí spolupracovat s analogovými kamerami připojenými přes video servery. IP kamery mohou mít rozlišení až 10 megapixelů! Mezi podporované kamery patří modely od ACTi, HIKVISION, Pixord a Sunell. Úplný seznam kompatibilních kamer je k dispozici zde.
 • Shoda s ONVIF. ONVIF (Open Network Video Interface Forum) je otevřené fórum zaměřené na koordinaci úsilí o vytvoření společného, ​​globálního standardu pro záznam a přenos videa v IP CCTV systémech. ONVIF kompatibilní zařízení zajišťují flexibilitu při budování systémů video sledování z důvodu interoperability zařízení různých výrobců. Díky standardizaci digitálního rozhraní IP CCTV zařízení a sjednocení komprese a přenosu video streamů, konfigurace zařízení a kontroly, zpracování událostí, atd.. je uživateli dána jednoduchá správa a jednotná platformu.
 • Nahrávání video dat z více než 64 5-megapixelových H.264 kamer. Standardně NVR K4204 podporuje čtyři IP kamery. Uživatel může zvýšit počet kamer v systému koupí vhodné licence (K4265), přihlášením se do NVR a zadáním sériového čísla licence do Správce licencí. Není třeba měnit hardware.
Seznam bezpečnostních kamer připojených k systému založenému na NVR Titan.
 • Dva Gb Ethernet porty. NVR Titan je vybaven dvěma porty Gigabit Ethernet. Uživatel může oddělit záznamový stream od přehlíženého streamu kvůli zajištění vyšší spolehlivosti systému a snížení rizika přetížení sítě. Navíc, pokud se jedna síťových karet pokazí, může druhá dočasně zvládnout celý provoz v síti.
 • Harmonogramované zálohování. Automatické zálohování nahrávek na FTP server. Chrání proti selhání a ztrátě dat uložených na pevných discích.
 • Reakce na události. NVR Titan neustále monitoruje provozní stav systému. Události nebo výjimky, jako jsou:
  • chyba disku (přetížení, selhání),
  • system report (denní report o systémových udalsotiach a použití diskové kapacity),
  • Přístup k FTP serveru odmítnut,
  • zálohování selhalo,
  • oznámení o zapnutí,
  • oznámení o automatickém vypnutí (pokud vnitřní teplota přístroje přesáhne kritickou hodnotu),
  vyústí do odesílání e-mailů na předem definované účty uživatelů a / nebo aktivace alarmových výstupů z připojených kamer.
 • Centralizovaný nahrávací systém. Podporuje kontinuálně, plánované a alarmem spouštěné (detekce pohybu, alarm aktivaci vstupů, ztráta spojení) záznamy. Uživatelé mohou být okamžitě o těchto událostech informováni formou zpráv na obrazovce klientských pracovních stanic, přes e-maily a prostřednictvím opatření zařízení (např. sirény, světla), připojeného k alarmovým výstupem.
 • Audio nahrávání. Pokud má kamera zabudovaný nebo připojený mikrofon, může NVR nahrávat zvuk. Audio a video nahrávky jsou synchronizovány.
 • NUUO Command Chain Technology. U velkých systémů s více NVR Titan by konfigurace uživatelských účtů na každém z nich zabrala hodně času. NUUO Command Chain Technology synchronizuje uživatelské účty i na 100 serverech.
Hlavní znaky aplikace NuClient
 • Windows nebo Mac OS. Přístup do NVR je možný pomocí softwaru NuClient nebo webového prohlížeče instalovaného na 32/64-bitovom Windows 7 nebo Macu OS X 10.7: Internet Exporer 8 nebo novější, Firefox 7.0.1 nebo novější, Safari 5.1 nebo novější.
 • Kapacita pro správu až 100 serverů, živý náhled obrazu až ze 400 kanálů a přehrávání ze 100 kanálů současně. S aplikací NuClient může uživatel vzdáleně spravovat NVR, sledovat live video streamy, zobrazovat archivní materiály (v závislosti na úrovni oprávnění).
 • Možnost použití až čtyř monitorů. Aplikace NuClient umožňuje připojení až čtyř monitorů k počítači, což umožňuje provozovateli prohlížet snímky z více kamer.
 • Nastavení rozložení menu. Strukturu nabídky NVR je možné přizpůsobit potřebám provozovatele. Umístění funkčních modulů, jako jsou PTZ ovládání, seznam kamer, atd.. může být modifikované pro snazší navigaci. Nové uspořádání menu je možné v aplikaci NuClient a používaném prohlížeči.
Síťový videorekordér NUUO Titan NT-4040 (R) (max 64 kanálů)
 • Změny displeje. Díky této možnosti lze zobrazit obrázky z primárních kamer ve větších oknech a ze sekundárních kamer v menších. Tato funkce výrazně usnadňuje sledování monitorované oblasti a zvyšuje jeho účinnost.
 • NUUO Image Fusion Technology - možnost kombinace snímků z až 10 pevných kamer. Tato technologie umožňuje nastavení zobrazení jednotlivých kamer (změnou jejich velikosti a úhlu pohledu) s cílem spojit je do jednoho souvislého obrazu bez "slepých míst". Díky této funkci je možné sledovat stadiony, parkoviště, ulice, obchody nebo dlouhé chodby, aniž byste museli přepínat mezi jednotlivými kamerami, např. při sledování pohybujícího se člověka.
NUUO Image Fusion Technology - spojení snímků do panoramatického obrazu.
 • Oblast zájmu - zajímavý fragment obrazu z vybrané kamery se zobrazí v dalším okně. Tato funkce se používá, když si některé části scény vyžadují zvláštní pozornost. Obraz v okně simuluje fyzické kamery.

 • Například, když kamera sleduje tribunu stadionu, může obsluha vyjmout část ukazující agresivní chování fanoušků a zobrazí se zozoomovaná v samostatném okně. Takže obsluha může zobrazit celou oblast sledovanou kamerou a navíc zobrazit nejdůležitější (v současnosti) část (její velikost a umístění je možné kdykoliv změnit), která se zobrazí v samostatném okně. Toto řešení výrazně usnadňuje práci operátora, který je schopen reagovat na všechny události mnohem rychleji.

  Tato technologie eliminuje potřebu PTZ kamer, které nemohou kontrolovat celou oblast při zvětšení specifického cíle. Řešení NUUO Titan sleduje velké území jako celek (spojením snímků z přilehlých kamer), stejně také umožňuje bližší pohled na vybraný fragment.
NUUO Image Fusion spojuje obraz z kamer 1,2,3,4,
a Oblast zájmu z kamer č. 2 je zobrazena jako kamera č. 5
 • Streamovací profil. V případě vzdáleného prohlížení videa přes Internet je kvalita obrazu omezena rychlostí uploadu na lince, kterou používá Titan NVR. Uživatel si může zvolit požadovaný streaming profil na dostupnou šířku pásma.
Změna kvality obrazu po přechodu z původního pásma 2500 kbps do 300 kbps

 • Podpora optických a digitálních PTZ funkcí. Firmware NVR a klinetska aplikace umožňují ovládání PTZ kamer z OSD menu nebo přes ovládací systémovou jednotku (fyzické zařízení). Tento software umí také digitální simulovat otáčení, naklánění a zoom pro jiné než PTZ kamery.
 • Vzdálená konfigurace serveru. Použitím NuClient nebo webového prohlížeče může administrátor vzdáleně nastavit kamery, přidat uživatele, změnit profily a ovládat místo na disku.
 • E-mapa. E-mapa ukazuje rozložení kamer rozmístěných v systému. V případě poplachu v libovolném místě se skutečnost automaticky zobrazí na mapě a video z kamery na obrazovce.
 • Konfigurace uživatelských profilů. Použitím aplikace NuClient nebo webového prohlížeče může administrátor vytvořit uživatelské účty a dát jim práva jako jsou:
  • přístup k vybraným kamerám,
  • PTZ control povolení,
  • ovládání alarmových vstupů / výstupů,
  • zálohování,
  • modifikace e-map,
  • nastavení rozvržení displeje,
  • Konfigurace Image Fusion.
 • Ukládání klipů ve formátu AVI nebo ASF. Tento software umožňuje výběr částí nahrávek a jejich export jako AVI a ASF souborů, které mohou být předány policii a bezpečnostní službě. Soubory je možné přehrávat pomocí libovolného video přehrávače nebo pomocí programu NuClient dodávaného s NVR.
 • Vyhledávání archivních nahrávek. Aplikace umožňuje současné prohlížení archivních snímků vybraných ze všech kamer, a po výběru konkrétní oblasti obrazu hledání detekce pohybu. Tímto způsobem je např.. možné vrátit se k okamžiku, kdy došlo ke krádeži.
Okno pro prohlížení archivních nahrávek a export jejich fragmentů jako AVI nebo ASF souborů
 • Detekce pohybu v nahrávkách. Tento nástroj automaticky vyhledává scénu, kdy se stalo něco podezřelé. S touto funkcí provozovatel to nemusí hledat ručně, minutu po minutě zkoumat nahraný materiál.
Síťový videorekordér NUUO Titan NT-4040 (R) (max 64 kanálů)
 • Vzdálený monitoring přes mobilní telefony / PDA. NUUO NVR umožňuje vzdálený přístup k IP CCTV systémem z mobilních telefonů / PDA s funkcí 3G. Uživatel může kdykoliv z libovolného místa na světě (s dosahem 3G) sledovat, co se děje v chráněné oblasti, např.. sledovat hasicí akce, identifikaci osob, atd..
Technické parametry
Kód
K4204
Počet aktivních kanálů4
Maximální počet kanálů
(Licence K4265 )
64
KompreseH.264. MPEG4. MJPEG
NVR provozní systémEmbedded Linux
Nahrávací kapacita250 Mbps
64 kamer 5-Megapixelove v kompresi H.264
Odnímatelné HDD sloty4 x SATA II
Maximální kapacita individuálního HDD3 TB
Hot Swap funkceANO
RAID0. 1. 5. 10
Externí paměťDAS (AXUS FiT 300 / AXUS FiT 500 / PROWARE EP-2123-UA)
Porty4 x USB 2.0 (myška, UPS)
1 x eSATA (DAS)
Ethernetová karta (NIC)2 x Gigabit Port
Výstup monitoruVGA (D-sub)
Napájecí napětí100-240 VAC
Spotřeba energie200 W
NUUO Design Tool
Po zadání počtu kamer a parametrů zobrazení, kalkulator umožňuje zatížit CPU, síťového provozu a maximální dobu archivace
Rozměry (HxWxD)44.5 x 441 x 428.8 mm
Hmotnost (bez HDD)6.2 kg
Provozní teplota0...40°C
Provozní vlhkost5... 95%

 

Minimální systémové požadavky klientského stanoviska
OSMac OS X 10.6 or later / Win7 (32/64-bit) / Windows XP (32-bit)
CPUIntel Core 2 Duo. 2.6 GHz
RAM1 GB
Grafická karta nVidia / ATI 1GB nebo vyšší
LAN100/1000 Mbps (RJ45)
Klientská platformaBezplatný software NuClient / Nuclient Web (Internet Explorer 8.0, Firefox 7.0 nebo novější) /
NUUO iViewer App pro iPad, iPhone, Android
Design tool Hardwarové požadavky pro klientský počítač pro určitý počít kamer zde .
Zboží je stáhnuto z nabídky
 
Síťový videorekordér NUUO Titan NT-4040 (R) (max 64 kanálů)
Kód zboží: K4204