MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

INFORMACE

Reportáže

Antény v Albánii
Albánská republika. Současný stát je považován za památku a dědictví starověkého Illyrian království, které trvalo od 1225-167 př. n. l.
Illiriané nejprve ztratili jejich nezávislost pro Římskou říši, avšak v šestém století našeho letopočtu byli nakonec přinuceni podrobit se Slovanským kmenům.
Dnešní Albánie má přibližně 3.5 miliónů obyvatel, další 2 milióny jsou roztroušeny po celém světě.
Ekonomika této země rychle roste - přibl. 7% za rok. Kvůli problémům přetrvávajícím z předchozí éry - slabá struktura státu - se pravděpodobně polovina ekonomiky pohybuje v zákonem nevymezené oblasti. Skutečná čísla tedy mohou být dokonce vyšší.
Až do roku 1990 byly telekomunikace v Albánii na nejnižší úrovni vývoje na světě. Existovaly zde pouze 2 telefonní linky pro každých 100 obyvatel. V minulých letech mohl každý zaznamenat rychlý rozvoj této oblasti - v roce 2004 se zde používalo 1.25 miliónů mobilních telefonů (CIA World Factbook), tj. 35% celkového obyvatelstva vlastnilo mobilní telefon.
Dokonce ještě působivější růst můžeme sledovat v televizní infrastruktuře. K dispozici jsou 4 celostátní vysílací sítě (2 veřejné a 2 komerční) a 62 lokálních stanic. Dále také 3 satelitní operátoři vysílající satelitní balíčky, stejně tak jako je dostupné pozemní digitální televizní vysílání.

Vítejte v Albánii - jedna z tabulí umístěných na ministerské budově v hlavním městě.
Slavní občané Albánie: památník Agnes Gonxhe Bojaxhiu, známé jako Matka Tereza z Calcutta, ve městě Shkoder a bysta jednoho z nejodvážnějších bojovníků šestnáctého století, osvoboditele Albánie - Gjergj Kastrioti Skenderbeu, zvaný Skanderbeg (mauzoleum v Lezhe)
Ruiny Apolonia - starověkého Illirského města založeného v šestém století př. n. l. a pozůstatky římského amfiteátru v Durres zachycují existenci dávné civilizace.
V Albánii můžeme vidět vliv Islámu (v současnosti přibl. 70% populace), ortodoxní víry (20%) a katolicismu (10%) - obrázek nalevo zachycuje Byzantský chrám vybudovaný v 11. století v Berat, uprostřed - bysta Jana Pavla II v katedrále v Shkoder, napravo - mešita v hlavním městě.
V současné době je rozdělení světa do pásem ovlivnění patrné nejen na kultuře a náboženském vyznání, ale také na původu průmyslových výrobků. Výše - čínské, italské a turecké antény.
Jedno z nejkrásnějších měst v Albánii - Gjirokaster, město "stříbrných střech" (jsou vyrobeny z bituminózní břidlice). Tyto speciální střechy ztěžují instalaci antén - obrázek vpravo nahoře. V Gjirokasteru - obrázek těsně nad - zde se narodil jistý Enver Hoxha, autor koncepce budov s velmi speciálními konstrukcemi, které jsou zachyceny níže.
V letech 1960-70, za asi 3 miliardy USD dolarů, zde bylo vybudováno přibližně 600 000 bunkrů. Po pravdě řečeno, je obtížné v této oblasti vyvinout nový design, snímky však zachycují určitou vynalézavost.
Enver Hoxha vybudoval bunkry a přerušil jakoukoliv komunikaci se světem, uzavřel mezinárodní ústředny a zastavil vývoj telefonní infrastruktury. V současné době GSM technologie umožňuje zemi dohonit 21. století - GSM věže v Kruja - dřívějším hlavním městě Albánie.
Televize na poli telekomunikací vede: 4 celostátní kanály, 62 místních stanic, 3 satelitní operátoři, digitální pozemní televizní síť - to opravdu působivý výkon na stát se 3.5 milióny obyvatel. Obrázek zachycuje rádiový spoj satelitního operátora Alsat.
Televizní nabídka je lidmi vítána. Někdy používají metody, které se mohou zdát trochu přehnané.
Vítejte v Albánii, v zemi, která rychle získává evropské kořeny. Mozaika u vchodu do Národní galerie v Tiraně.
Doporučujeme další reportáže DIPOL: