MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

INFORMACE

Reportáže

Antény v Athénách
Hornatý střed a téměř 2000 ostrůvků - distribuce telekomunikačních signálů není triviální problém. Konstrukce vybudované na vrcholcích hor jsou velmi nákladné, navíc na těchto nepřístupných místech vznikají obrovské problémy se zásobováním energií.
Trh pro tyto investice není příliš velký, jelikož celkový počet obyvatel Řecka je přibližně 10 miliónů. Navzdory tomu zde působí 4 GSM operátoři, 9 celostátních a okolo 30 lokálních televizních vysílání. A zčista jasna - satelitní digitální platforma Nova - s přibližně 120-150 tisíci odběrateli.

Na athénské hoře Akropolis se provádí intenzívní památková péče spojená s Olympijskými hrami. Přístup k Internetu je během takové renovace nebo konstrukčních prací také nezbytný. Nejjednodušším a nejlevnějším způsobem jak získat přístup k Internetu je bezdrátový přenos. Na obrázku - anténa Andrew pro 2.4 GHz pásmo, A7115 - v pozadí Dorianův sloup v Akropolis.
Mnoho turistů v Athénách se přichází podívat na ceremonii výměny stráže u hrobu Neznámého vojína. Poblíž, v budově sousedící Parlamentu, můžeme spatřit několik metrů dlouhou logaritmicko-periodickou anténu upevněnou na otočné polohovadlo, pravděpodobně používanou pro krátkovlnou komunikaci.
V VI století před Kristem začala zlatá éra Delfské svatyně. Po 600 let se jednalo o poutní místo. Podle mýtu Zeus vypustil dva orly, kteří se setkali nad Delfami, čímž určili střed světa. Monumentem ve vzpomínce na tuto událost se předpokládá, že bude kámen Omfalos (pupek světa). Řekové byli zvyklí zde nechávat děkovné oběti, jako jejich vděčnost za správné proroství Delfských věštců, nebo jako symboly Olympijských triumfů. Jednou z nich je překrásný monument kočího (souhvězdí).
Správná proroctví Věštců byla podporována hlubokými znalostmi knězů a kněžek a důvěrnými informacemi. O kolik snazší by byla ''proroctví'' pomocí satelitního přijímacího vybavení...

3300 let odděluje stavbu pevnosti v Mycenae od budování stanice pro satelitní komunikaci. Socha nad vchodem, představující lvici, je nejstarším předmětem nalezeným ve staveništi v Evropě. Co zůstane po této stanici za 33 století?
Při budování jejich nepřístupných klášterů ve skalách Meteora, pravověrní mniši hledali mír a oddělení od světských lákadel. Vytvořili si stavební hmoty pomocí lan. Schody k mnoha klášterům byly postaveny až v XIX a XX století. Moderní komunikační konstrukce nejsou snazší na výstavbu, takže roste popularita řešení s kontejnery, které lze položit např. pomocí helikoptéry. V každém případě, jako opak klášterům, nejsou budovány pro poklid, tichost a rozjímání.
Hlavním problémem při provozování telekomunikační infrastruktury vybudované na vysokých horách nebo kopcích je zásobování energií. V Řecku, naštěstí, lze tento problém vyřešit pomocí použití solárních baterií nebo kolektorů.
Komunitní instalace v Řecku nejsou populární, takže řeckým střechám dominují záplavy antén.
Řecké střechy obvykle představují užitečnou součást domu, takže bývají vybaveny sloupkovými zábradlími tvořícími základ pro antény.
Typickým střešním vybavením jsou také ohřívače vody.
V Řecku je dostupných 9 celostátních televizních vysílání a přibližně 30 lokálních programů. Ti, kdo chtějí sledovat co nejvíce možných programů používají otočné polohovače, které mění směr jejich antény.
V přímořských částech Řecka, pro opětovné vysílání signálů na ostrovy, nejsou potřeba vysoké stožáry. Soupravy antén jsou umístěny na 3-4 podlažních kancelářských budovách.
Stejně tak na druhé straně rádiového spoje není potřeba vysoký stožár. Na obrázku - stanice na ostrově Hydra, kde žije kanadský básník L. Cohen.
Typická anténní souprava používaná na ostrovech, na budovách OTE, řeckého telekomunikačního operátora.
Pohled na řecký trh s anténami nebude úplný, pokud Vám neukážeme antény používané na lodích, trajektech a jachtách pro rádiovou komunikaci, navigaci a sledování satelitního televizního vysílání. Na obrázku je anténa vyrobená společností Sea Tel. Díky systému polohování je možné sledovat televizní programy během výletní plavby.
Suché řecké klima umožňuje při budování instalace použít trochu "fantazie" - včetně té elektrické instalace...
...a moře, ovoce a - pro gurmány - připravené k vaření... chobotnice..