MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

ATTENTION! - Warsaw
Knihovna archív
Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zastaralé.
Attention! Since July 22, 2008, the television transmitter for Warsaw has been switched over (it applies to TVP1, TVP2, TVP3, POLSAT, TVN, TV4, and TV PULS programs).This page is dedicated for residents of Warsaw and its surroundings in Poland, so it is available only in Polish.
Szanowni Państwo!
Na tej stronie będziemy na bieżąco przekazywać wskazówki dotyczące doboru anten w Warszawie i okolicach, w związku ze zmianą nadajnika. Ponieważ większość z nich otrzymujemy od naszych klientów prosimy o informacje, które by uzupełniały podawane przez nas wskazówki i pozwalały instalatorom i użytkownikom dobrać odpowiedni sprzęt.


Poniższe uwagi mogą być jedynie wskazówkami, ponieważ warunki odbioru mogą różnić się nawet w obrębie jednej ulicy.

Prosimy przyjąć zasadę, że jeśli nastąpiło radykalne pogorszenie warunków odbioru: odbicia, śnieżenie, zrywanie sygnału; nie można poprzez prostą analizę doradzić jaki sprzęt należy zastosować.

Najbardziej ekonomicznym i pewnym rozwiązaniem jest wezwanie wyposażonego w miernik instalatora, który dobierze odpowiednią antenę.
Co na początku?

Dostosowanie instalacji do nowego nadajnika wymaga sprawdzenia wszystkich elementów. Instalacje kilkuletnie wymagają poprawienia połączeń, wymiany symetryzatorów, zwrotnic, wzmacniaczy. Podłączenia przewodów nie mogą być skorodowane. Kable antenowe po kilku latach na powietrzu powinny być wymienione, anteny skorodowane należy oczyścić lub wymienić. Krótko mówiąc: zanim zdecydujemy się na wymianę anten musimy sprawdzić całą instalację.

Coaxial Cable 75 ohm: TRISET-113 PE (gel-filled) [1m]
Na zewnątrz należy stosować kable w osłonie PE (czarny kolor osłony) - są one w przeciwieństwie do kabli w osłonie PVC (biały kolor osłony) odporne na promieniowanie słoneczne. Osłona kabli PVC pęka, a dostająca się woda systematycznie pogarsza parametry kabla. Polecamy kabel Triset zewnętrzny, żelowany E1017_1 lub RG- 6 żelowany E1231_100.
Generalne wskazówki, jak dobrać anteny:

- klasycznym zestawem pozwalającym zapewnić najwyższej jakości odbiór jest zestaw dwóch oddzielnych anten typu Yagi połączonych zwrotnicą
- zawsze na pierwszym etapie dobrze jest kierować sie doborem lepszej anteny, ponieważ trudno wzmacniać zły sygnał
- anteny siatkowe sprawdzają się w przypadku bardzo dobrego poziomu sygnału, są jednak mało odporne na sygnały odbite i zakłócenia sygnału
- jeśli występują problemy z odbiciami, generalną zasadą jest stosowanie anten typu Yagi, jest zasada, że im więcej elementów tym antena jest bardziej kierunkowa i nie odbiera sygnałów odbitych ani zakłócającychThis page is dedicated for residents of Warsaw and its surroundings in Poland, so it is available only in Polish.Janusz Pirzański
Attention! Since July 22, 2008, the television transmitter for Warsaw has been switched over (it applies to TVP1, TVP2, TVP3, POLSAT, TVN, TV4, and TV PULS programs.

W nocy z 21 na 22 lipca 2008 roku nastąpiła zmiana nadajnika emitującego w Warszawie i okolicach sygnał telewizyjny stacji TVP1, TVP2, TVP3, POLSAT, TVN, TV4 i TV PULS.
Obecnie analogowy sygnał telewizyjny dociera do mieszkańców Warszawy i Mazowsza już nie z Pałacu Kultury i Nauki, ale z nowego nadajnika w Łazach, w okolicy Janek pod Warszawą.
Ponieważ niemożliwym było wcześniejsze przygotowanie się do tej zmiany, wszyscy odbiorcy równocześnie 22 lipca zostali zmuszeni do dokonania zmian. Wg naszych szacunków co najmniej 60% instalacji antenowych będzie musiało być zmodernizowanych. Znacząca część z nich będzie wymagać fachowej pomocy firmy zewnętrznej, która nie tylko zmieni ustawienie anten ale także dokona korekcji poziomu sygnałów. Stąd łatwo sobie wyobrazić z jaką ilością zleceń będą musiały się zmierzyć firmy instalatorskie branży RTV.
Przeniesienie miejsca emisji wynika ze zmian w zabudowie centrum Warszawy, gdzie powstały, bądź planowana jest budowa wysokościowców, które przysłonią budynek PKiN. Wówczas cień od tych obiektów skutecznie uniemożliwiłby odbiór na znacznych obszarach w bezpośredniej odległości i znacząco pogorszył odbiór, poprzez odbicia sygnału, dla lokalizacji położonych na nimi. Obecnie, z powodu nadawania z centrum miasta nie jest możliwe nadawanie z pełną, przydzieloną koncesją, mocą. Przeniesienie nadajnika poza miasto umożliwi polepszenie propagacji sygnału w samym mieście i znacząco rozszerzy zasięg nadajnika. W jego zasięgu znajdą się obszary na których odbiór był dotychczas niemożliwy.
Każdy odbiorca musi przestroić odbiornik. TVN przeniosło się z kanału 33 na kanał 35, zaś Polsat zwolnił kanał 35 i został przeniesiony na kanał 44. TV4 w ostatniej chwili wystąpił o zmianę kanału z 58 na zwolniony 33 i taką zgodę otrzymał.Tak więc nowy układ kanałów wygląda następująco:

Nowy nadajnik

TVP1

TVP2

TVN

TV Puls

Polsat

TVP3

TV4

Kanał

11

27

35

41

44

51

58

Moc [kW]


800

100

20

300


20


Wcześniej było tak:

Stary nadajnik

TVP1

TVP2

TVN

Polsat

TV Puls

TVP3

TV4

Kanał

11

27

33

35

41

51

58

Moc [kW]

75

110

10

100

5

100

3

Uwagę zwraca znaczne podniesienie mocy nadawania. W przypadku programu drugiego jest to ponad 7-krotne zwiększenie mocy. Mocniejszy jest tylko nadajnik na Św. Krzyżu w rejonie Kielc z mocą 1 MW, ale tamtejszy nadajnik znajduje się na Łysej Górze na wysokości 752 m.n.p.m. Na pewno ucieszy wszystkich abonentów znaczne podniesienie mocy najsłabszych nadajników: TV Puls 4-krotnie, TV4 6-krotnie, a także TVN 10-krotnie, Polsat 3-krotnie.
Wysokość masztu wynosi 335 metrów, współrzędne 52°04'22"N 20°52'59"E.

Aby prawidłowo dobrać antenę do miejsca, w którym ma być ona zainstalowana, konieczne jest posiadanie miernika poziomu sygnału. Przykładem może być model TM-3000. Posiadając takie urządzenie instalator nie działa po omacku. Może zmierzyć poziom sygnału na antenie dla różnych częstotliwości i tak dobrać jej położenie i wysokość aby odbiór był najlepszy dla największej ilości programów. Proszę zwrócić uwagę że różnice w mocy nadawania są 40-krotne. Dlatego nie w każdej lokalizacji odbiór wszystkich nadawanych programów będzie możliwy. Program TVP1 nadawany będzie na kanale 11 w paśmie VHF, a program TVP2 na kanale 27 w pasmie UHF. Moc obu tych sygnałów wskazuje na możliwość łatwego przesterowania tych sygnałów w instalacji i interferencji ich harmonicznych na innych odbieranych kanałach.
Konieczność skorygowania poziomu sygnału wystąpi także w instalacjach multiswitchowych z aktywnym torem telewizji naziemnej. W tego rodzaju instalacjach zbyt wysoki poziom sygnału telewizyjnego może uniemożliwić także korzystanie z sygnałów satelitarnych, które zostaną przesterowane. Symbolowa stopa błędów dla sygnałów satelitarnych przekroczy wówczas wartości dopuszczane i odbiór stanie się niemożliwy. Będzie to miało miejsce przede wszystkich dla kanałów satelitarnych, które mają niski odstęp sygnału od szumu. Możliwe więc będzie znikanie niektórych programów satelitarnych.
Więcej o instalacjach multiswitchowych w artykule: Profesjonalne instalacje multiswitchowe.
W artykule O pomiarach sygnału antenowego szerzej przeanalizowano powyższe zagadnienia.
Signal Level Meter: TM-3000 (D/K)
Satellite Signal Meter: Horizon HDSM USB PLUS (BER &HDSM V2 identification)
Miernik poziomu sygnału naziemnego TM-3000
R10502
Miernik sygnału satelitarnego HORIZON BER + identyfikacja HDSM V2
R10811
Należy się spodziewać, że wiele anten znajduje się w na tyle złym stanie, że konieczna będzie ich wymiana. W wielu wypadkach modernizacja instalacji będzie zapewne generalna wraz z wymianą kabla i elementów mocujących antenę bądź maszt do komina lub elewacji. Firma DIPOL z siedzibą w Warszawie przy al. Prymasa Tysiąclecia 76G jest przygotowana na zwiększony popyt. Można tam uzyskać poradę i zakupić stosowny sprzęt codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9 - 17. Ponieważ, jak pokazuje ten artykuł, problemów ze zmianami w instalacji antenowej może być sporo, gorąco polecamy skorzystanie z usług firm specjalistycznych.
W firmie DIPOL można uzyskać poradę. Można także samodzielnie podnieść swoją wiedzę studiując artykuły zamieszczone w Bibliotece DIPOL w dziale Anteny lub TV, TV-SAT - We własnym domu, jednakże zakup sprzętu dobywa się na ryzyko klienta, i w przypadku złego doboru nie podlega on zwrotowi.
Tym bardziej, w przypadku problemów z właściwym odbiorem sygnału tv, zalecamy skorzystanie z fachowości firm instalatorskich.
Zmiana miejsca nadawania z jednej strony może być niezauważalna dla użytkownika telewizora, z drugiej strony może wymusić generalny remont lub nawet budowę nowej instalacji antenowej. Poniżej przedstawiamy analizę możliwych przypadków.
W przypadku, jaki ma mieć miejsce w Warszawie w lipcu 2008 roku wchodzą w grę nie tylko: zmiana lokalizacji nadajnika, zmiany częstotliwości nadawania poszczególnych programów, ale też znaczne zwiększenie mocy nadawania.
Będzie to na pewno stanowić powód do radości części użytkowników telewizji, którzy do tej pory byli zmuszeni używać w swoich instalacjach antenowych różnych wzmacniaczy, a i tak jakość uzyskiwanego obrazu w telewizorach pozostawiała wiele do życzenia. Teraz sygnał będzie miał znacznie większą moc, w związku z czym będzie jednak konieczne, w lokalizacjach bliskich nowego nadajnika, przeregulowanie wzmacniaczy lub ich całkowity demontaż.
Dobór anten telewizji naziemnej to artykuł który w sposób wyczerpujący omawia czynniki mające wpływ na dobór anten. Oto spis zagadnień poruszanych w tym artykule:
 • I. Odległość od nadajnika / nadajników
 • II. Ilość nadajników, oraz pasma ich pracy
 • III. Odległość kątowa pomiędzy nadajnikami
 • IV. Moc nadawania danego kanału
 • V. Kierunkowość anteny nadajnika
 • VI. Polaryzacja
 • VII. Przeszkody na drodze antena nadajnika-antena odbiorcza
 • VIII. Rodzaj instalacji, do której dobieramy antenę
 • IX. Wpływ nadajników zakłócających
Z wyszczególnionych dziewięciu kryteriów doboru anten jedynie pkt II i III można pominąć, ponieważ praktycznie wszystkie instalacje antenowe w rejonie Warszawy budowane są w oparciu o miejscowy nadajnik. W dalszych rejonach oczywiście i te kryteria trzeba wziąć pod uwagę.
Możliwe przypadki zmian w instalacjach antenowych:
 • 1. Kierunek na stary nadajnik na PKiN pokrywa się z kierunkiem na nowy obiekt nadawczy w Łazach. Nowa lokalizacja odległa jest od poprzedniej o niecałe 20 km. Jeżeli odległość anteny od nadajnika wynosiła przynajmniej drugie tyle i obie lokalizacje są w jednym kierunku względem anteny odbiorczej to jest duża szansa że nie będą konieczne żadne zmiany. Dotyczy to przede wszystkim mieszkańców północnowschodnich dzielnic Warszawy i miejscowości położonych w tym kierunku oraz wszystkich tych, którzy mieszkają na południe od stolicy w odległości przynajmniej 5 km od nowego nadajnika. Wzrost mocy nowego nadajnika na pewno wpłynie na zwiększenie zasięgu w tym kierunku i lokalizacje z dotychczas bardzo słabym sygnałem lub bez niego znajdą się w zasięgu nowego nadajnika.
 • 2. Kierunek starego i nowego nadajnika tworzą kąt zbliżony do prostego. Dotyczy to wschodnich i zachodnich obszarów stolicy. Jeżeli odległość do nowego nadajnika od odległości do starego nadajnika jest od 20 do 50% większa, wystarczy obrócić anteny na nowy kierunek. Jeżeli odległość do nowego nadajnika wynosi do 10 km i jest mniejsza lub równa odległości do PKiN, konieczne będzie stłumienie sygnału poprzez zmniejszenie wzmocnienia wzmacniacza lub jego eliminację.
 • 3.To samo tyczy się lokalizacji położonych między nadajnikami. Powinien pomóc obrót anten o 180 stopni i zmniejszenie poziomu sygnału.
 • 4. W najtrudniejszej sytuacji znaleźli się odbiorcy z lokalizacji ścisłego centrum stolicy, którzy z powodu bardzo dobrego sygnału nie posiadali instalacji antenowej. Zmuszeni są oni do jej wykonania lub skorzystania z nadajnika DVB-T umiejscowionego nadal na PKiN. Należy do nich dołączyć grupę odbiorców, którym widok na nowy nadajnik przesłaniają wysokościowce. Mogą one skutecznie uniemożliwić prawidłowy odbiór sygnału analogowego z nowego nadajnika.
 • 5. Zmiana kanałów nadawania wymusza także ingerencję w systemy odbioru zbiorowego, gdzie zastosowano przemienniki. Aby zachować dotychczasowy układ programów w sieci zbiorowej konieczne będzie przestrojenie kanału wejściowego 33 na 35, a 35 na 44 i na nowo wyrównać poziomy poszczególnych kanałów.
 • Więcej na temat instalacji zbiorowych znajduje się w artykułach w Bibliotece DIPOL.
Sprzęt polecany przez firmę DIPOL
Ten artykuł jest pisany na tydzień przed opisywaną zmianą nadajnika, dlatego wszelka prezentowana tutaj wiedza pochodzi z doświadczeń z innych przypadków, jak i wyliczeń teoretycznych. Podane niżej anteny posiadają wyszczególnione w kartach katalogowych parametry. W przypadku lokalizacji instalacji w odległości do 20 km w terenie niezabudowanym dobór anteny nie powinien nastręczać trudności. Jednakże w terenie zabudowanym, gdzie może być konieczny odbiór sygnału pośredniego (z odbicia) lub eliminacja odbić poprzez stosowanie symfazowego układu anten, należy skorzystać z pomocy fachowca.
Anteny
W prostych przypadkach, gdzie możliwy będzie odbiór za pomocą jednej anteny, poleca się dla małych domowych instalacji anteny telewizyjne szerokopasmowe. Wśród nich na pierwszym miejscu należy wyróżnić:
 • A2610 26-elementowy zestaw antenowy Dipol 26/6-12/21-69 Digital
 • A4015 antenę logarytmiczno - periodyczną LOG 2-65
 • popularną antenę siatkową w wersji bez wzmacniacza ASP-8 A0028, ze wzmacniaczem LNA-169 24 dB A0029 lub z najmocniejszym LNA-177 30 dB A0024.
W sytuacjach trudniejszych, wymagających:
 • znacznego ograniczenia odbić sygnału,
 • wprowadzenia sygnału z wielu anten ze względu na wstępne wyrównanie poziomów sygnału,
 • odbioru z różnych kierunków, np. sygnałów odbitych
konieczne jest zbudowanie systemu dwóch lub więcej anten.
Z anten do odbioru kanału 11, czyli do odbioru programu TVP1 polecamy:
 • A0710 antenę 7-elementową Dipol 7/6-12,
 • A1116 antenę 11-elementową Dipol 11/6-12,
 • A8675 antenę profesjonalną VHF ATV12/11-12.
Do odbioru pozostałych programów (TV2, TV3, TV4, TVN, Polsat, TV Puls) w paśmie UHF na kanałach 27, 35, 41, 44, 51, 58 polecamy następujące anteny:
 • A1910 antenę 19-elementową Dipol 19/21-60,
 • A2680 antenę Dipol 44/21-69 Tri Digital,
 • A3380 antenę Dipol 94/21-69 Vena,
 • A3385 antenę Polaris 60/21-60,
 • A3710 antenę ATX-91.
Antena A1910 jest podstawową anteną w zakresie UHF, która zapewnia poprawny odbiór w większości przypadków, gdy odległość od nadajnika nie przekracza 20 km.
Dla instalacji profesjonalnych, gdzie wymagane jest dzielenie pasma ze względu na poziom sygnału na poszczególnych kanałach, należy polecić anteny profesjonalne, pasmowe serii ATV. Są one dobierane w zależności od warunków lokalnych miejsca instalacji.
Zwrotnice i wzmacniacze
Zwrotnice. W przypadku montażu więcej niż jednej anteny w instalacji indywidualnej konieczne jest zastosowanie zwrotnic lub wzmacniaczy wielowejściowych.
Zwrotnice należy dobrać w zależności od zakresu kanałów na których mają pracować poszczególne anteny.
Podstawowym modelem jest zwrotnica dwuwejściowa ZA 1-12/21-60 C0010 lub C0364 ZA 6 1-12/21-69.
Wzmacniacze. Najczęściej spotykanymi są wzmacniacze bez regulacji (serii LNA B4007, B4008, B4009) stosowane w antenach siatkowych. Brak regulacji uniemożliwia dobranie wzmocnienia do poziomu odbieranego sygnału i wielkości instalacji. Można jedynie zamieniać modele.

Firma DIPOL poleca wzmacniacze:
- Do małych instalacji do 12 gniazd:
 • R82010 Wzmacniacz HS-013 Terra - zasilający przedwzmacniacz typu LNA,
 • R82020 Wzmacniacz HS-013A Terra,
 • R90461 Wzmacniacz CA-215 Alcad -zasilający przedwzmacniacz typu LNA,
 • R90450 Wzmacniacz AI-200 Alcad,
- Do instalacji średnich 10-30 gniazd:
 • R821201 Wzmacniacz wielowejściowy MA-025 Terra
 • R82313 Wzmacniacz wielowejściowy MA-113 Terra
 • R904014 Wzmacniacz CA-310 wielowejściowy Alcad
 • R904039 Wzmacniacz CA-312 szerokopasmowy Alcad
 • B11583 Wzmacniacz AWS-1030 SilverLine AMS
 • B1163 Wzmacniacz AWS-34 AMS
Pełny asortyment wzmacniaczy można znaleźć w e-Sklepie DIPOL.
Przewody
Zdecydowanie do wykonywania instalacji antenowych zarówno naziemnych jak i satelitarnych poleca się przewód E1015 TRISET-113 1,13/4,8/6,8, zaś w dużych instalacjach do ciągów magistralnych E1025 TRISET-11 PE +żel 1,65/7,2/10. Wszędzie tam, gdzie wymagane są kable bezhalogenowe (budynki użyteczności publicznej) poleca się przewód E1019 TRISET-113 HF 1,13/4,8/6,8.
Pełny asortyment kabli koncentrycznych można znaleźć w e-Sklepie DIPOL.
Maszty i mocowania
Instalacje anten zaleca się przeprowadzić z wykorzystaniem masztów antenowych i obejm kominowych lub murowych. Anteny siatkowe na elewacji można powiesić wykorzystując uchwyt E8686 UML 40L30x60.