Síť 5G - jak vybrat anténu?

Síť 5G je pátou generací standardů bezdrátových (telekomunikačních) technologií, která nabízí mnohem vyšší rychlost přenosu dat než předchozí generace, jako je 3G nebo 4G.

Přečtěte si více

Výběr antény LTE

Služby bezdrátového přístupu k internetu poskytované provozovateli mobilních sítí jsou stále oblíbenějším způsobem přístupu, který volí účastníci. V závislosti na vysílači a mobilním operátorovi mohou být služby bezdrátového přístupu poskytovány na základě různých technik přenosu dat. Nejpopulárnější technikou je LTE, která umožňuje reálné přenosové rychlosti až 100-150 Mb/s (teoreticky až 600 Mb/s).

Přečtěte si více

Does outdoor antenna increase the speed of LTE?

Wireless Internet access via cellular networks is an increasingly popular service. The growing popularity of this service among subscribers is the result of mobility, higher throughputs and lower prices. The absolute highlight is LTE technology that enables the achievement of data rates similar to those in landline /cable or WiFi networks.

Přečtěte si více

Mobilní internet - jak vybrat modem, anténu a konektor?

Bezdrátové připojení k internetu přes mobilní sítě je stále populárnější službou. Rostoucí popularita této služby mezi účastníky je výsledkem mobility, vyšší propustnosti a nižší ceny. Zlatým hřebem je LTE technologie, která umožňuje dosažení přenosových rychlostí srovnatelných s pevnou linkou / kabelovými nebo WiFi sítěmi.

Přečtěte si více

FAQ - GSM, DCS, 3G repeatery

Rozhovory přes mobilní telefony v budovách je často těžké jestli ne nemožné udržet. To je kvůli signálovému útlumu přes zdi, okna, stropy (podzemí). Problém se objevuje v obchodech, tunelech, podzemních garážích, tankovacích stanicích, letištních halách, hotelech. Podobná situace se může přihodit v budovách umístěných na okraji dosahu základních stanic (rekreační oblasti, hory atd. ).

Přečtěte si více

Testy GSM repeaterů řízených Národním institutem pro telekomunikace ve Waršavě, Polsku

Vzato v úvahu typ vybavení navrženého na posouzení shody se základními požadavky (shoda se článkem 3.2 Směrnice 1999/5/EC) na efektivní použití rádio spektra, byl následující testovací program založen:

Přečtěte si více

Nové mobilní zesilovače/repeatery vyhovující nejnovějším standardům a zákonným požadavkům

EU zvyšuje požadavky na GSM repeatery. Vztahují se jak k šířce přenášeného vlnového rozsahu (e-GSM) a na vyzařování mimo pásmo. Nově představené repeatery SIGNAL (modely: 305, 505 a 1205) splńují tyto požadavky. Jsou také vybaveny vstupem pro regulaci útlumu a AGC.

Přečtěte si více