FAQ - GSM, DCS, 3G repeatery

Rozhovory přes mobilní telefony v budovách je často těžké jestli ne nemožné udržet. To je kvůli signálovému útlumu přes zdi, okna, stropy (podzemí). Problém se objevuje v obchodech, tunelech, podzemních garážích, tankovacích stanicích, letištních halách, hotelech. Podobná situace se může přihodit v budovách umístěných na okraji dosahu základních stanic (rekreační oblasti, hory atd. ).

Přečtěte si více

Testy GSM repeaterů řízených Národním institutem pro telekomunikace ve Waršavě, Polsku

Vzato v úvahu typ vybavení navrženého na posouzení shody se základními požadavky (shoda se článkem 3.2 Směrnice 1999/5/EC) na efektivní použití rádio spektra, byl následující testovací program založen:

Přečtěte si více

Nové mobilní zesilovače/repeatery vyhovující nejnovějším standardům a zákonným požadavkům

EU zvyšuje požadavky na GSM repeatery. Vztahují se jak k šířce přenášeného vlnového rozsahu (e-GSM) a na vyzařování mimo pásmo. Nově představené repeatery SIGNAL (modely: 305, 505 a 1205) splńují tyto požadavky. Jsou také vybaveny vstupem pro regulaci útlumu a AGC.

Přečtěte si více