Fiber optic cables guide

This article gathers basic information about fiber-optic cables offered by DIPOL. The short guide is designed to help you choose the best cable for your needs resulting from the requirements for your installation.

Přečtěte si více

FTTH - distribution methods in buildings

FTTH networks make an important part of modern telecommunication installations in residential buildings and other multi-dwelling units. The growing popularity of fiber optic systems "in the last mile" is the consequence both of legislation adopted in many countries and a growing awareness of investors. Fast and reliable access to the Internet and multimedia services has become a priority. The popularization of optical fibers is also possible due to cheap and effective technological solutions. Internet service providers have noticed the advantages of passive optical networks (xPON).

Přečtěte si více

ABC of working with fiber optics for beginners

The transition from copper to fiber-optic technology means the need for new tools and skills. Aside from acquiring some theoretical knowledge, installers must improve their manual skills as the work with optical fibers requires a different, more careful approach.

Přečtěte si více

Optické standardy

S velkou popularitu optických spojů v posledních několika letech je hlavní část z nich v současnosti založena na moderních single-mode vláknech. Nicméně, i single-mode a také multimode vlákna se dělí do mnoha kategorií, které se shodují s normami a továrními specifikacemi.

Přečtěte si více

Multimode and single mode fiber-optic cables

One of the basic criteria of optical equipment classification is the type of the fiber optics with which it works. It is connected with the type of transmission of light in the fiber core - single-mode or multimode. Transmission of light in optical fibers is based on the phenomenon of total internal reflection. The core, usually made of doped glass, is the center through which light travels along, while the fiber cladding is made of pure glass. Such combination of materials is dictated by their refraction indexes. To achieve total internal reflection, the refraction index of the cladding (pure glass) must be lower than the refractive index of the core (doped glass). The buffer coating surrounding the cladding is a cover layer usually made from a thermoplastic material and special gels, which protects the fiber from mechanical damage.

Přečtěte si více

Vyrovnání výkonu v optické přenosové lince

Nejdůležitějším úkolem při návrhování optických linek je určení maximálního dosahu optické přenosové linky, aby bylo dosaženo vyrovnaného výkonu. Vyrovnaný výkon je porovnání výkonu vstupu optické linky se ztrátami v optických kabelech a ostatních komponentech linky. To pomůže najít optimální parametry přenosových a přijímacích zařízení k zajištění správného přenosu signálu.

Přečtěte si více