Moderní multipřepínačové instalace - Signal MRP

Řada multipřepínačů MRP s pasivními cestami DVB-T je určena pro instalace založené na hvězdicové topologii. U tohoto typu systémů se kabely ze zásuvek sbíhají v místě montáže multipřepínače nebo skupiny multipřepínačů. Tato zařízení jsou tedy ideální pro použití v rodinných domech a domech s více rodinami.

Přečtěte si více

Přenos a distribuce signálů HDMI

HDMI je nyní nejčastěji používaným konektorem ve zdrojích různých druhů multimediálního obsahu. V situacích, kdy je potřeba přenášet signál HDMI na vzdálenost větší než 30 metrů (maximální délka kabelů HDMI) nebo v místě, kde takový kabel nelze nainstalovat, je vhodné použít vhodný mediální převodník, který umožňuje přenos signálu ze zdroje HDMI pomocí jiného typu přenosového kabelu, vhodnějšího pro danou aplikaci.

Přečtěte si více

Univerzální schémata instalace pro DVB-T anténní systémy

Digitální pozemní televize (DVB-T) je předurčena k pokrytí celé Evropy. Těchto několik příkladů DVB-T anténních systémů pomůže každému, kdo chce vybudovat nový anténní systém nebo aktualizovat již existující. Anténní instalace představeny níže jsou souborem možností, které lze volit v závislosti na výkonu vysílače a jeho vzdálenosti k přijímacímu bodu, stejně jako na základě specifických požadavků uživatele.

Přečtěte si více

Příklady použití HDMI zařízení pro přenos signálu.

Zvyšování dostupnosti multimediálního obsahu tlačí poptávku po vysoce kvalitním přenosu mezi zdroji (vysílače) a přehrávači (přijímače) nahoru. Rozsáhlé multimediální systémy v hotelích, restauracích, klubech atd.. vyžadují odpovídající vybavení pro vytvoření vhodné sítě poskytující tento obsah na několik plochých obrazovek.

Přečtěte si více