Pevnostní a korozní zkoušky satelitních antén

Satelitní antény jsou jednou z mnoha důležitých součástí anténní instalace. Tento typ antény zajišťuje příjem signálu vysílaného telekomunikačními satelity a umožňuje přístup ke stovkám zahraničních programů vysílaných i z těch nejodlehlejších míst na světě.

Přečtěte si více

Construction Products Regulation (CPR) - koaxiální kabely a kroucená dvojlinka doporučené pro slaboproudé systémy v budovách pro více rodin.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106 / EHS (Construction Product Directive). "Toto nařízení stanoví podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh nebo zpřístupnění stavebních výrobků na trhu, a to stanovením harmonizovaných pravidel týkajících se způsobu vyjádření vlastností stavebních výrobků a používání označení CE na těchto výrobcích." Nařízení vstoupilo v platnost 1. července 2013.

Přečtěte si více

Speciální řešení HDMI na IP s převodníky Signal HD podporujícími protokol HDbitT

Převodníky signálu HD z rozhraní HDMI (nebo VGA) na rozhraní IP umožňují uživatelům přenášet a distribuovat signály s vysokým rozlišením (HD) prostřednictvím počítačových sítí IP do televizorů/monitorů s podporou HD (se vstupy HDMI nebo VGA). Umožňují také uživatelům ovládat zdrojová zařízení ze vzdálených míst televizorů/monitorů prostřednictvím původních dálkových ovladačů nebo případně prostřednictvím zařízení USB (myš a/nebo klávesnice - např. v případě STB a NVR).

Přečtěte si více

Digitální DVB-T modulátory - sortiment a aplikace

Konverze pásma audio-video (A / V) signálů do rádiové frekvence (RF) se nazývá modulace. Tento proces umožňuje distribuci signálů přicházejících ze všech druhů zdrojů, jako jsou počítače, DVD přehrávače, bezpečnostní kamery apod. prostřednictvím anténních systémů. Přístroj používaný k tomuto účelu (modulátor) je vybaven jedním párem nebo sadou A / V vstupů (SCART, RCA, HDMI) a RF výstupem. Výstupní signál dodávaný do anténního systému je k dispozici v distribuční síti jako dodatečný televizní kanál (nebo multiplex - v případě DVB-T modulátoru a dva nebo více signálů A / V), který může být přijímán jakýmkoli vhodným televizním přijímačem připojeným k RF síti.

Přečtěte si více

Moderní multipřepínačové instalace - Signal MRP

Řada multipřepínačů MRP s pasivními cestami DVB-T je určena pro instalace založené na hvězdicové topologii. U tohoto typu systémů se kabely ze zásuvek sbíhají v místě montáže multipřepínače nebo skupiny multipřepínačů. Tato zařízení jsou tedy ideální pro použití v rodinných domech a domech s více rodinami.

Přečtěte si více

Multiswitche jednokabelové TERRA dSCR - technologie Unicable

Standardní multiswitche jsou přepínači širokopásmové pracující v rozmezí 950 do 2150 MHz, které při spolupráci se satelitní hlavičkou (LNB) typu Quattro umožňují distribuci signálů satelitní televize DVB-S / S2 , pozemního televizního vysílání DVB-T i rádia analogového FM / digitálního DAB pocházejícího z jedné anténní instalace na příjem pro více přijímačů TV-SAT. Úkolem multiswitch je zajištění nezávislého přístupu k libovolnému páru polarizace / pásma z vybraného satelitu pro každý satelitní přijímač. Přijímač za tím účelem zasílá ovládací signál (napájecí napětí 14/18 V, přepínací signál 0 / 22kHz nebo v případě 9-vstupové multiswitchow signál ovládání DiSEqC), na jehož základě multiswitch wyberie příslušný vstup, se kterým propojí daný výstup (přijímač vysílající daný ovládací signál).

Přečtěte si více

Kompresní konektory v instalaci antény RTV/SAT a monitorování

Konektory hrají velmi důležitou roli v každé přenosové lince. Jejich konstrukce a kvalita mají přímý vliv na stabilitu připojení, útlum, zpětnou ztrátu, mechanickou pevnost. DIPOL nabízí novou generaci konektorů - kompresní konektory, které splňují nejpřísnější požadavky a normy.

Přečtěte si více

Hotelové televizní systémy - hlavice a zesilovače

Jedním z kritérií pro klasifikaci televizních systémů v hotelech je programová nabídka. Nejjednodušší systémy mohou poskytovat pouze volně dostupné pozemní televizní vysílání, zatímco pokročilejší řešení budou zahrnovat satelitní kanály, a to i některé prémiové (placená televize). Obsah požadovaný majitelem/investorem bude záviset na kategoriích potenciálních hotelových hostů (zahraniční a tematické kanály atd.).

Přečtěte si více

Přenos a distribuce signálů HDMI

HDMI je nyní nejčastěji používaným konektorem ve zdrojích různých druhů multimediálního obsahu. V situacích, kdy je potřeba přenášet signál HDMI na vzdálenost větší než 30 metrů (maximální délka kabelů HDMI) nebo v místě, kde takový kabel nelze nainstalovat, je vhodné použít vhodný mediální převodník, který umožňuje přenos signálu ze zdroje HDMI pomocí jiného typu přenosového kabelu, vhodnějšího pro danou aplikaci.

Přečtěte si více

Multipřepínače TERRA - nová kvalita SMATV systémů

TERRA products dedicated for shared antenna systems are first-class equipment with a four-year warranty. SMATV distribution networks based on these devices ensure reliable operation for a long time.

Přečtěte si více