MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

Digifort - modul analýzy obrazu
Kód zboží: K3040
Zboží je stáhnuto z nabídky
Analytické moduly Digifort mohou vykonávat výkonnou video analýzu, která dělá video monitorovací systém účinnějším a inteligentním, pomáhá operátorovi reagovat na různé akce, které by mohl jinak promeškat.

Moduly zahrnuty v balíčku analýz:
 • Počítání: počítací modul může počítat různé třídy objektů (s různými vlastnostmi - klasifikované podle velikosti, rychlosti atd.). Uživatel může získat zprávy za vybrané časové období..
 • Detekce opuštěných objektů: systém může zvýšit poplach v případě, kdy ve vymezené oblasti je detekován opuštění objektu.
 • Detekce změn v pozici označené objektu: systém může spustit alarm, pokud se označený objekt přesunul z jeho místa.
 • Detekce obličeje: všechny zachycené obličeje mohou být přidány do databáze pro další výzkum a dokazování.
 • Podezřelé chování: systém může spustit alarm, když člověk, auto, zvíře nebo jiný určený objekt je zachycen ve vymezeném území po určitou stanovenou dobu.
 • Manipulace s kamerou: systém může vyvolat poplach, když je kamera napadena, nebo manipulovaná, což je detekováno změnou scény v důsledku pohybu kamery, změnou focusu, jasu atd.. nebo dokonce ztrátou signálu. Tento software umožňuje nastavit citlivost detekce manipulace jako procentní podíl vybraných parametrů a reakce na změny v osvětlení.
 • Virtuální překážky: systém může vyvolat poplach poté, co byla překročena virtuální bariéra.
 • Rychlostní alarmy: systém může spustit alarm, pokud objekt překročí stanovenou rychlost.
 • Zastavené objekty: systém může spustit alarm, pokud se objekt (auto, osoby, zvíře nebo jiné objekty) zastaví v určeném prostoru pro nastavený čas.
 • Ovládání směru: systém může spustit alarm, pokud objekt vstoupí nebo opustí určitou oblast..
 • Filtrování podle objektu: systém může vyvolat poplach poté, co se objekt právě objevil na scéně (možné třídění objektů: auta, lidé, zvířata atd..)
 • Korekce chvění kamery (stabilizace obrazu): možnost využití algoritmu, který eliminuje chvění (při vyšší obnovovací frekvenci) a rozmazání (při nižších frame rate) na snímku z kamery, což je ovlivněno různými druhy vibrací (z větru, rušná provoz atd..).
 • Distribuované zpracování: vzhledem k architektuře klient-server může být analytické zpracování efektivně rozděleny mezi více serverů. To umožňuje větší flexibilitu při rozšíření systému.
 • 3D mřížka: obrázky mohou být zpracovány přidáním 3D mřížky. Tuto mřížku lze použít v metrických jednotkách (metry) nebo obvyklé americké jednotky.
 • Třídní registrace objektu: možnost vytvoření třídy objektů, které lze identifikovat podle velikosti nebo rychlosti.
 • Vyhledávání a vykazování: události generované přes moduly analýzy obrazu jsou registrovány v systému a můžou být použit pro vyhledávání a analýzu nahrávky, které přímo snimi souvisí. Zprávy mohou být generovány v několika formátech. Vyhledávání podle události a získaní zprávy může být usnadněno použitím pokročilých filtrů, jako je datum a čas, Kamera, Zóna, Typ události, třída objektu.
 • Živý dozor: živé obrazy mohou zobrazovat následující informace generované moduly analýzy obrazu: definování virtuální plochy a čáry, obdélníky kolem objektů, plocha objektů (v metrech čtverečních nebo v USA obvyklé jednotky) cesty pohybujících se objektů, klasifikace objektů, Výšky objektů, rychlosti objektů, čítače objektů / událostí (které mohou být vynulovány společně, nebo odděleně)
Zboží je stáhnuto z nabídky
 
Digifort - modul analýzy obrazu
Kód zboží: K3040