MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

Digitální program spolenčosti DIPOL
Knihovna archív
Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zastaralé.
Tento článek prezentuje vybavení dostupné v naší nabídce a připravené pro distribuci digitálních satelitních vysílání v komunitních instalacích, často zvaných SMATV systémy.
Hromadný příjem satelitních digitálních programů může být realizován několika způsoby:
SMATV systémy s multipřepínači
Systémy s multipřepínači umožňují distribuci satelitních signálů s oběma polarizacemi z jednoho nebo dvou satelitů ke všem uživatelům. Každý uživatel může mít přístup (pomocí jeho satelitního přijímače) ke kterýmkoli dostupným programům, a to stejným způsobem, jako kdyby měl individuální satelitní instalaci s jeho vlastní parabolou. Používá se však pouze jedna společná parabola. Toto řešení je většinou preferováno projektanty, vlastníky bytů k pronajmutí, stejně tak jako většinou majiteli bytů a správci domu. Jedná se o mnohem lepší řešení z hlediska estetických kvalit budovy.
Každý odběratel musí být připojen k výstupu multipřepínače, a to pomocí koaxiálního kabelu. To vyžaduje, aby byla tato instalace předpokládána již ve fázi výstavby budovy, nebo aby byla použita optimální řešení ve stávajících budovách.
Tento druh instalací je obvykle budován až pro 100 odběratelů.
Nabídka multipřepínačů na trhu je velmi široká. V první řadě se liší v počtu vstupů a výstupů. Nejpopulárnější jsou ty označené 5/4, 5/8, 9/4, 9/8 (první číslo znamená počet vstupů, druhé číslo představuje počet výstupů). K dispozici jsou také 5/12, 5/16, 9/12, 9/16 typy.
Populární systémy satelitní televize používají dvě poralizace: horizontální a vertikální, a dvě pásma: nízké a vysoké. Aby byl možný nezávislý příjem z kterékoli polarizace a pásma, je potřeba v multiswitch instalacích použít quatro konvertory, namísto fullband typů používaných v individuálních instalacích. Quatro konvertory mají čtyři výstupy umožňující získat čtyři kombinace polarizace-pásmo.
Multipřepínač připojuje vývodku odběratele k jednomu z výstupů konvertoru. Požadavek na přepínání je prováděn pomocí řídících signálů 22 kHz, a 14V/18V. V případě multipřepínačů s 9 vstupy, spolupracujících se dvěma konvertory (příjem programů ze dvou satelitů), další signál vyžadovaný pro výběr konvertoru je poskytnutý od DiSEqC nebo Tone Burst.
Kromě satelitní televize multipřepínače distribuují pozemní televizní signály, které jsou také dostupné ve vývodce každého odběratele.
Zařízení a vybavení používané v multiswitch instalacích:
 • quatro konvertory
 • satelitní televizní rozbočovače
 • multipřepínače a vyčleněné zesilovače
 • TV-SAT vývodky
 • satelitní kabely: TRISET
Universal QUATRO LNB: Golden Interstar 0.2dBUHF TV Antenna: DIPOL 19/21-60 (19-element)VHF TV Antenna: DIPOL 7/6-12 (7-element)FM Antenna: Dipol 1RUZ PM B (omnidirectional H+V)Antenna Triplexer - ZA 4MBroadband RF Amplifier: Alcad CA-215Switched-mode Power Supply for multisw. Terra MS-554, 18V 800mA, F-con.9-input Cascadable Multiswitch: TERRA MS-9519-input Multiswitch: TERRA MS-952Shielded Antenna Preamplifier LNA-101 15dBTV/SAT Wall Plate: Signal R-TV-SAT (terminal)
Grafické schéma instalace s multipřepínači
Pomocí použití zesilovačů je možné kaskádovitě zapojit dokonce až 20 multipřepínačů. V případě větších instalací se doporučuje rozdělení na dílčí sítě.
6-way SAT / TV / FM Splitter 1>6 SignalTV/SAT Wall Plate: Signal R-TV-SAT (terminal)Switched-mode Power Supply for multisw. Terra MS-554, 18V 800mA, F-con.Cascadable Multiswitch: Terra MS-553 (5-input, 4-output)Multiswitch: Terra MS-554 (5-in, 4-out)6-Way Splitter R-6 SignalTV/SAT Wall Plate: Signal R-TV-SAT (terminal)TV/SAT Wall Plate: Signal R-TV-SAT (terminal)Cascadable Multiswitch: Terra MS-553 (5-input, 4-output)Multiswitch: Terra MS-554 (5-in, 4-out)
Ve větších instalacích by měly být použity zesilovače SA-501 R70501, SA-511 R70511 (pro multipřepínače s 5 vstupy) nebo SA-901 R70901, SA-911 (pro multipřepínače s 9 vstupy).
VÝHODY:
 • Veškeré programy dostupné pro všechny uživatele
 • Změny ve vysílání programů, počtu transpondérů atd. nevyžadují žádné úpravy instalace.
NEVÝHODY:
 • Příjem programů je možný pouze ze dvou satelitů
 • Poněkud složitá kabeláž (mnoho úseků kabelů) - při použití více jak 20 vývodek se doporučuje vytvořit si návrh.
Tématicky spojený článek: Výběr multipřepínače
SMATV systémy se soupravami QPSK-PAL přijímačů (QPSK-PAL transmodulátory)
Přijímací stanice používající tyto digitální přijímače umožňují uživatelům, aby přijímali digitální satelitní vysílání prostřednictvím běžných televizorů, díky přeměně původních signálů komprimovaných MPEG-2 metodou s QPSK modulací na signály s VSB-AM modulací a PAL systémem barev.
Toto řešení je velmi vhodné pro sítě s 200 nebo více vývodkami. Je také vhodný pro menší instalace, v případě přizpůsobené nabídky např. v internátech, pensionech, hotelech. Umožňuje hostům přístup např. k několika programům, bez rizika vzniku problémů se satelitními přijímači.
Jeden modul umožňuje příjem jednoho programu. Takže systém poskytuje možnost výběru programů, které mají být distribuovány.
Potřebná kabeláž má jednodušší strukturu, než v případě multipřepínačů - sériové spojení vývodek, pomocí jedné kabelové trasy.
Přijímač (modul) umožňuje konverzi digitálního satelitního programu na analogový kanál v rámci pásma kabelu (speciální kanály - hyper pásmo), nebo VHF/UHF pásma, které je přijímatelné na každém televizoru.
DVB-S Receiver: Alcad TP-559 (VSB mod. 1-69/S1-S41 )
Přijímač TP-544 R912061
Příklad přijímací &distribuční soupravy
Zařízení a vybavení používaná v QPSK-PAL instalacích:
 • satelitní konvertor
 • přijímač - TP-544 R912061
 • rámová konstrukce - MS-011 R91229
 • zesilovač PA-700
 • programovací zařízení PS-003
 • FA-310 R912046 (jeden pro každých 5 přijímačů)
 • rozbočovače/odbočovače (běžně používané u pozemního televizního vysílání budou postačující)
 • vývodky BM-100 + nástěnné desky EM-200.
VÝHODY:
 • Jednoduchá instalace, s jednou kabelovou trasou
 • Možnost využití současné anténní instalace
 • Bez potřeby dodatečných přijímačů.
NEVÝHODY:
 • Omezení počtu přijímaných programů na přibližně 60 (stejný počet jako u kabelového televizního vysílání).
SMATV systémy se satelitními IF/IF konvertory
Pojem IF/IF konverze. IF/IF konvertory digitálních satelitních vysílání se používají v instalacích s více než 40 vývodkami a jsou vhodné pro dokonce až několik stovek odběratelů. Poskytují první satelitní IF signály do vývodek, aniž by bylo potřeba použít multipřepínače. Proces konverze spočívá ve výběru daného transpondére - který rozhoduje o frekvenci a polarizaci - a jeho vložení do plánované výstupní struktury v 950-2150 MHz pásmu.
Toto řešení umožňuje distribuci signálů z několika satelitů pomocí jedné kabelové trasy. Odběratelé samozřejmě potřebují DVB přijímače. Takové instalace mohou opatřit uživatele ohromným počtem 240 až 320 digitálních kanálů, avšak za předpokladu, že každý transpondér přenáší osm programů.
Grafické schéma zachycující princip provozu
SAT IF/IF Converter: Alcad UC-221 (1-in)
Pohled na IF/IF konvertory v monttážním rámu
Schéma instalace s IF/IF konvertory naleznete zde.
Instalace umožňuje uživateli příjem dvou digitálních satelitních balíčků (jako příklad: Cyfra+, Polsat Cyfrowy), distribuovaných pomocí jedné kabelové trasy.
Pro více jak 40 vývodek se tento systém stává lacinějším a snazším na realizaci ve srovnání s multiswitch instalací.
Zařízení a vybavení používaná v instalacích IF/IF konvertory
 • zdroj energie FA-310 R912046 (pro 8 panelů, tj. 16 konvertorů),
 • IF/IF konvertory UC-221 R91238 a UC-222 R91239,
 • zesilovač PA-710 R91217,
 • rámová konstrukce MS-011 R91229,
 • rozbočovače a odbočovače pracující v 5-2400 MHz pásmu, v závislosti na designu: FI-243, FI-473, FD-210, FD-213, FD-219, FD-225, FD-410, FD-413, FD-419, FD-425
 • satelitní vývodky: BS-110 R90716 BS-210 R90717 BS-510 R90718 BS-710 R90719
 • satelitní kabely: TRISET-113 - E1015, E1017, E1019, TRISET-11 - E1025, E1027, E1029.
VÝHODY:
 • možnost přijímání programů z Ku a C pásem,
 • plná transparentnost co se týče různých druhů přenosu
 • schopnost práce s analogovými a digitálními platformami
 • volný výběr transpondérů
 • pouze jedna kabelová trasa
 • snadná instalace
 • jednoduché rozšíření stávající instalace
NEVÝHODY:
 • potřeba výběru distribuovaných programů
 • změny frekvencí transpondérů vyžadují přeprogramování přijímací stanice
 • maximální kapacita systému: 30 - 32 transpondérů
IF/IF moduly UC-221 &UC222
Tyto moduly obsahují dva satelitní IF konvertory umožňující distribuci signálů s různými polarizacemi a z mnoha satelitů pomocí jedné kabelové trasy, bez použití multipřepínačů. Připouští vývěr 27 nebo 36 MHz šířky pásma a zapínání/vypínání AFC a AGC obvodů.
UC-221 je vybaven jedním vstupem a loopthrough k dalšímu panelu, UC-222 má dva vstupy a nemá loopthrough (používá se, když je potřeba distribuovat liché číslo transpondérů z jedné kombinace polarizace-pásmo).
SAT IF/IF Converter: Alcad UC-221 (1-in)
Pohled na konvertor

Název

UC-221

UC-222

Kód

R91238

R91239

Systém

 

FM-TV/DVB-S

Počet vstupů

 

1

2

Počet konvertorů

 

2

2

Vstupní frekvenční rozsah

MHz

950..2150

Výstupní frekvenční rozsah

MHz

950..2150

Možné šířky pásma transpondérů

MHz

15/27/36

Krok nastavení frekvence

MHz

1

Úroveň vstupního signálu

dBuV

45..85

dBm

-20..-60

Výstupní úroveň

dBuV

83

Nastavení výstupní úrovně

dB

20

20

Selektivita

MHz

40 (transpondér 36MHz)
30 (transpondér 20MHz)
20 (transpondér 15MHz)

AFC

 

Zapnuto/vypnuto

AGC

dB

40 (typicky)

Pass-through zeslabení

dB

<1

Napájení konvertoru

V DC

12/18

12/18 (dva satelitní vstupy)

mA

375 max

375max

Elektrický proud

V

+3.3 +5 +12 +24

mA

200 300 125+LNB (KU BAND)
LNB (18V) C/KU BAND

SAT IF zesilovač PA-710
Sat IF Amplifier PA-710 - ALCAD(for IF / IF converters)
Pohled na zesilovač

Název

Amplifier PA-710

Kód

R91217

Systém

 

FM-TV/DVB-S

Frekvenční rozsah

MHz

950...2150

Zisk

dB

40 +/- 2.0

Nastavení zesílení

dB

-20

Zkušební výstup

dB

-30 +/- 3.0

Maximální výstupní úroveň

dBuV

120 (IMD3 -35dB)
110 (IMD2 -35dB)

Hladina šumu

dB

8 +/- 1.0

Pass-through zeslabení

dB

2 +/-1.0 (47...862MHz)

Elektrický proud

V

+24

mA

120

Zesilovač se používá pro koncové zesílení IF signálů po konverzi v soupravě IF/IF konvertorů, před další distribucí v instalaci..
Satelitní IF rozbočovače

Název

R90636 - Rozga%u0142%u0119%u017Anik Sat FI-243 dwukrotny 4,5 dB Alcad
FI-243

R90637 - Rozga%u0142%u0119%u017Anik Sat FI-473 czterokrotny 7,5 dB Alcad
FI-473

Kód

R90636

R90637

Počet výstupů

2

4

Útlum [dB]

 

 

5-47 MHz

4

8

47-862 MHz

4-4.5

8-8.5

950-2150 MHz

4.5-6.5

8.5-11

2150-2400 MHz

5.5-6

11-13

Satelitní IF odbočovače

 

Název

FD-210

FD-213

FD-219

FD-225

FD-410

FD-413

FD-419

FD-425

Kód

R90653

R90633

R90634

R90635

R90654

R90638

R90639

R90640

Počet výstupů

2

2

2

2

4

4

4

4

Útlum odbočovače[dB]

 

 

 

 

 

 

 

 

5-47 MHz

26-24.5

28

32

36

27-25.5

28

33

36

47-230 MHz

24.5-21.5

28-25

32-30.5

36-34.5

25.5-22.5

28-26

33-31

36-34.5

230-862 MHz

17-13

21.5-17.5

27.5-24

33-30

18.8-15

22.5-18.5

28-24

32.5-30

950-2150 MHz

12.5-8.5

17-12

23-17.5

30-26

14.5-10.2

18-13.5

23-18.5

30-25.5

2150-2400 MHz

8.5-8

12-11.5

17.5-17

26-25.5

10.2-9.7

13.5

18.5-17.5

25.5-25

Pass-through zeslabení [dB]

 

 

 

 

 

 

 

 

5-47 MHz

0.8

0.6

0.5

0.5

1.5-1.7

1

0.5

0.5

47-230 MHz

0.8-1

0.6-0.7

0.5

0.5

1.7-1.8

1-1.3

0.5-0.8

0.5-0.6

230-862 MHz

1.2-1.7

0.9-1.2

0.5-0.8

0.5-0.6

2.1-2.7

1.5-2

0.9-1

0.7-0.9

950-2150 MHz

1.8-3

1.2-2

0.8-1.4

0.6-1

2.9-4.7

2-3

1.2-1.8

0.9-1.3

2150-2400 MHz

3.5

2-2.3

1.4-1.6

1.2

4.7-5

3-3.5

1.8-2

1.2-1.5

 

BS-110

BS-210

BS-510

BS-710

Kód

R90716

R90717

R90718

R90719

Frekvenční rozsah [MHz]

4-2400

4-2400

4-2400

4-2400

Pass-through zeslabení [dB]

-

2.2-3.2

0.8-1.4

0.6-1.1

Útlum odbočovače [dB]

3.6-4.7

10

14.5-15

20

 BS-110BS-210BS-510BS-710
Code R90716 R90717 R90718 R90719
Frequency range [MHz]4-24004-24004-24004-2400
Pass-through attenuation [dB] - 2.2-3.2 0.8-1.4 0.6-1.1
Tap attenuation [dB]3.6-4.71014.5-1520
Podobné otázky jsou popsány v článku SMATV systémy..
Schémata instalací
Grafické schéma instalace s IF/IF konvertory naleznete zde.. Vybízíme čtenáře, aby posílali své dotazy a poznámky na adresu: pawel@dipol.com.pl