MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

TV, TV-SAT

Trochu teorie

Distribuce digitálních signálů v systémech kabelové televize
Omezení počtu analogových programů, které lze v síti kabelové televize distribuovat (okolo 60) je hlavním důvodem pro rostoucí zájem o digitální technologii.
QAM modulace.
QAM modulace je optimální pro kabelové sítě. Používá se v hyperpásmu (S kanály) a UHF pásmu. Kvůli potřebě kompatibility s kanálovým rastrem a přenosovými požadavky se používají 8 MHz kanály (MPEG-2 komprese, QAM moduce).
Při použití MPEG-2 komprese je možné v rámci jednoho fyzického kanálu distribuovat až 8 digitálních televizních programů (podobně jako u satelitního televizního vysílání), zatímco každý analogový televizní program, používající AM modulaci, obsazuje celý kanál.

Samozřejmě také existuje možnost kombinování jak digitálních, tak analogových programů v rámci jedné sítě. Digitální programy obvykle zabírají rozsah od S17 do S38.
QPSK modulace.
Digitální satelitní televizní vysílání používající QPSK modulaci a MPEG-2 kompresi také umožňuje přenos až 8 programů z jednoho transpondéru. Kvůli vlastnostem QPSK modulace (Quadrature Phase Shift Keying) je potřeba 40 Mbps průchod a 36 MHz pásmo.
QPSK - QAM transmodulation.
Digitální satelitní televizní vysílání je často označováno jako DVB-S (Digital Video Broadcasting - Satellite), digitální kabelové televizní vysílání - DVB-C (Digital Video Broadcasting - Cable), digitální pozemní televizní vysílání - DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial).
Rozdíl v šířce fyzických kanálů mezi DVB-S a DVB-C přenosy neumožňuje prosté frekvenci přesunout se ze satelitní IF do pásma kabelové televize.
To znamená, že pokud chceme v kabelové síti distribuovat programy z jednoho transpondéru, je potřeba změnit původní modulaci na QAM, což nám umožní dosáhnout vyšších přenosových rychlostí v užším pásmu, než jaké je požadováno pro QPSK. Důmyslnější QAM modulace vyžaduje vyšší S/N poměr, což zaručí BER úroveň nepřesahující 9*10-6.

Níže uvedená tabulka zachycuje požadované úrovně signálu, C/N poměry a hodnoty BER pro správný příjem programů pomocí QAM modulace. Pro srovnání jsou v tabulce uvedena také data jiných typů modulace.

 

 

Televizní vysílání

Rádiové vys.

 

 

AM

64QAM

FM

QPSK

FM

 

 

Analogové pozemní TV vys.

DVB-C

Analogové satelitní TV vys.

DVB-S

Analogové rádiové vys.

Úroveň signálu

dBuV

57-80

45-70

44-77

45-70

40-70

C/N

dB

>43

>28

>15

>11

>38

BER

 

-

9*10-6

-

9*10-6

-

Představa QPSK-QAM transmodulace
Výhodou tohoto řešení je plná transparentnost pro tok dat - nejsou potřeba dodatečná zařízení pro zpracování bezplatných a zakódovaných televizních kanálů.
Transmodulátory.
Tato zařízení jsou nabízena mnoha výrobci, mezi jinými také společností Alcad, Hirchmann, Kathrein a Fagor.
Alcad vyrábí TQ-501 transmodulátory - každý panel podporuje konverzi z jednoho transpondéru (na rozdíl od QAM-2000 hlavní stanice). Výhodou tohoto zařízení je rozsah výstupního výkonu 47 až 862 MHz (S1-CH69).
Velmi zajímavou stanicí, pokud vezmeme v úvahu její cenu kvalitu je CSE 2000 od společnosti, používající CHD 2000Q moduly, které mohou využívat celý S1-69CH rozsah.
Společnost nabízí také pokročilejší řešení - CSE 3200, připravené pro CDQ 3935 a CDQ 3940 transmodulátory..

UFO-Compact stanice od Kathrein je připravena pro UFO 385 panely pracující v S17-S37 rozsahu.
Ve rozsáhlých sítích kabelové televize se často používají transmodulátory společnosti Fagora (Španělsko) - SDT 6300, SDT 7300, SDT 6400 a 7400.
Tento krátký přehled transmodulátorů dokazuje, že s výstavbou požadované hlavní stanice není žádný problém. Odběratelé však také potřebují další vybavení - speciální kabelové přijímače, obvykle nazývané (digitální) set-top boxy (STB).
Digitální kabelové přijímače.
V případě distribuce digitálních signálů v síti kabelového televizního vysílání musí mít každý uživatel DVB-C přijímač. K dispozici jsou například CSR 3402 QAM přijímače od společnosti Hirschmann, Mediamaster C od Nokia, atd.
Praktické řešení.
Níže uvedené grafické schéma znázorňuje typickou konfiguraci sítě kabelové televize distribuující digitální programy. Důležité je, že distribuce digitálních signálů nevyžaduje výměnu kabeláže nebo zesilovačů. Všeobecně každá moderní síť kabelového televizního vysílání poskytující analogové kanály může být snadno přizpůsobena distribuci digitálních vysílání. Teoreticky, pro 60 analogových kanálů můžeme získat digitální ekvivalent 480 programů.
Grafické schéma typické instalace používající QPSK-QAM transmodulaci
Perspektiva digitálních řešení v sítích kabelového televizního vysílání.
Zatím je popularita distribuce digitálních programů v rámci kabelových sítí v Polsku nízká. Tento systém se používá pouze společnost Aster.

Myslíme si, že zvyšování zájmu je zkomplikováno konkurenčními nabídkami satelitních platforem, které obvykle poskytují jejich služby s téměř bezplatnými satelitními přijímači.
Další nevýhodou kabelových nabídek je stále omezený počet dostupných digitálních programů (obvykle pouze z několika transpondérů), zatímco satelitní platformy poskytují přístup k 50 nebo více transpondérům a k 500 nebo přibližnému počtu programů.