MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

Hlavní stanice Alcad
Knihovna archív
Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zastaralé.
Oblasti použití.
V mnoha zemích je při poskytování pozemních televizních signálů obyvatelům bytových domů vyžadována zákonem. Nájemní domy, penziony, hotely atd. musí být obvykle vybaveny samostatnou soupravou antén. Použití kanálových zesilovačů a hlavních stanic umožňuje udržovat pěkný vzhled fasád a umožňuje každému uživateli získat přístup k pozemním a satelitním televizním signálům.

Hlavní stanice vyráběná společností Alcad se skládá ze soupravy panelů, které umožňují:
 • Přijímání pozemního analogového televizního vysílání
 • Přijímání pozemního digitálního televizního vysílání (DVB-T)
 • Přijímání digitálních a analogových satelitních programů
 • Distribuci satelitních signálů majitelům satelitních přijímačů
1.1 Distribuce pozemních analogových signálů
Pozemní televizní analogové signály by v komunitních instalacích měly být distribuovány (MATV/SMATV systémy) pomocí kanálových zesilovačů, nebo - dodatečně - kanálových konvertorů. Řešení s konvertory by mělo být používáno pro velké instalace, kde se nedoporučuje distribuovat signály na stejných kanálech, na kterých jsou vysílány, nebo - kvůli starší instalaci - je zde potřeba převodu kanálů z V pásma na nižší kanály.
Ve velké instalaci se mohou vyskytnout parazitní signály, které budou mít za následek vznik odrazů. Krom toho, použití konverze umožňuje přeměnit původní signály na kanály ležící v nižších pásmech - což je potřeba pro instalace používající starší kabeláž, která není vhodná pro práci v UHF pásmu nebo ve vyšší části tohoto pásma.
1.2 Souprava pozemních televizních konvertorů a kanálových zesilovačů:
 • Rámová konstrukce: ZP-004 R905514
 • AC/DC adaptér: AS-102 (pro dvanáct ZG R90500 vložek)
 • Kanálový konvertor: CO-405 R905079
 • Kanálový konvertor CO-705 R905080
 • Kanálový zesilovač: ZG-201 R90512
 • Kanálový zesilovač: ZG-401 R90517
 • Kanálový zesilovač: ZG-601 R90538
 • Spojovací most: ZP-002 R90552
 • Koncový odporník (75 ohm): RM-075 R90504
obr.1. Konvertory pozemního televizního vysílání CO-405/705 a kanálové zesilovače ZG-601/401
Obr.2. Kanálové zesilovače ZG-401, ZG-601, ZG-201
2.1 DVB-T přijímače.
V mnoha zemích je viditelné rozšíření pozemního digitálního televizního vysílání. Digitální systémy umožňují distribuci několika kvalitních digitálních televizních kanálů přenášených na dříve samostatném analogovém kanálu, pomocí současné RF technologie.
Úkolem OFDM-PAL přijímačů/konvertorů je přijímat a převádět digitální signál na analogovou podobu, aby tak bylo možno jej distribuovat v komunitní anténní instalaci a přijímat pomocí standardních televizorů. Souprava by měla obsahovat počet panelů odpovídající počtu kanálů, které mají být distribuovány.
2.2 Souprava modulů pro příjem a distribuci DVB-T vysílání:
 • Frame: MS-011 R91229
 • AC/DC adapter FA-310 for four TO-544 panels: R912046
 • Digital terrestrial receiver: TO-544 OFDM-PAL stereo R905066
 • Digital terrestrial receiver: TO-551 OFDM-PAL mono
 • Broadband amplifier: PA-720 R912093
 • Programmer: PS-003 R912032
Obr. 3. Souprava OFDM-PAL přijímačů
3.1 Souprava satelitních přijímačů. V komunitní instalaci mohou být distribuovány také satelitní programy. V nabídce společnosti Alcad je souprava digitálních panelů TP-561/TP-544. Jeden panel se používá pro přijímání jednoho digitálního programu. Hlavní stanice je alternativou multiswitch instalace. Takové řešení je určeno pro hotely a penziony, jelikož při něm není nutno do hotelových pokojů umisťovat satelitní přijímače.
3.2 Souprava digitálních satelitních přijímačů:
 • Rámová konstrukce: MS-011 R91229
 • AC/DC adaptér: FA-310 R912046 (pro čtyři TP-561/544 panely)
 • Digitální satelitní přijímač: TP-561 QPSK/PAL Stereo BG CI R912066
 • Digitální satelitní přijímač: TP-544 QPSK/PAL Stereo DK R912061
 • Širokopásmový zesilovač: PA-720 R912093
 • Programovací zařízení: PS-003 R912032
Obr. 4. Souprava QPSK / PAL přijímačů (pro BG: TP-561)
4.1 Satelitní IF/IF konvertory.
V případě nájemních domů, kde je počet vývodek větší než 100, je rozumné nainstalovat IF/IF konvertory. Toto řešení umožňuje zvolit zajímavé zprostředkovače z několika satelitů a umístit je v rámci satelitního zprostředkovacího frekvenčního pásma. V tomto případě je to vyžadováno pro instalace pracující v až 2150 MHz.
Takové řešení vyžaduje, aby měli odběratelé satelitní přijímače. Společnost Alcad nabízí dva typy panelů, oba dva obsahují dva konvertory; UC-221 má pouze jeden vstup a loopthrough výstup, UC-222 - dva vstupy bez loopthrough. Tímto způsobem je možné distribuovat lichý počet zprostředkovačů z příslušného výstupu Quatro konvertoru.
4.2 Souprava IF/IF konvertorů:
 • Rámová konstrukce: MS-011 R91229
 • Programovací zařízení: PS-003 R912032
 • FA-310 R91204 - AC/DC adaptér pro UC-221/UC-222 konvertory
 • IF/IF Konvertor: UC-221 R91238 - 1 vstup + loopthrough
 • IF/IF Konvertor: UC-212 R91239 - dva vstupy
 • Širokopásmový IF zesilovač: PA-710 R91217
Obr.5. Souprava IF/IF konvertorů: UC-222, UC-221