MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

Informace k autorským právům (Copyright)
Obsah celé stránky je duševním majetkem a tedy chráněný zákonem o autorských právech.

Reprodukce celé nebo jen části obsahu této intetnerovej stránky - textu a grafiky ** v jakékoliv formě je bez písemného souhlasu provozovatele přestupkem vůči zákonu o ochraně duševního vlastnictví a tedy porušením zákona.


Linkování na naši stránku.
Je dovoleno umístit na svou internetovou stránku maximálně 30 slov nebo výrazů za účelem citování článku a vytovrenia linku.
Odmítáme žádosti o kopírování grafického obsahu naší stránky **.
** "Grafikou" se rozumí soubory formátu GIF, JPEG, TIFF, or PNG i screenshoty zhotovené z naší stránky.