Instalace optických vláken RTV/SAT ve vícebytových budovách

Multiswitchové instalace pro distribuci rozhlasových signálů FM/DAB+, digitální pozemní televize DVB-T2 a satelitní televize DVB-S/S2 do bytů jsou vynikajícím doplňkem a alternativou kabelových instalací v obecních bytech. Použití optických vláken v nich může přinést mnoho výhod - jak technických, tak finančních. Instalace optických vláken jsou zárukou nízkých ztrát signálu a velmi vysoké odolnosti proti rušení. Inovativní zařízení TERRA pro instalaci systémů SMATV/MATV ve vícebytových domech s využitím optických vláken a technologie PON (Passive Optical Network) je vynikající alternativou k typické instalaci založené pouze na koaxiálním kabelu. PON (Passive Optical Network) je technika, která využívá pouze pasivní infrastrukturu (kabeláž z optických vláken, optické rozbočovače) mezi vysílačem a přijímačem. Maximální rozpočet optického výkonu mezi optickým vysílačem a přijímačem je až 21 dB. To znamená, že signál může být rozdělen rozbočovači na desítky cest, což se následně promítne do desítek optických přijímačů a k nim připojených multipřepínačů nebo skupin multipřepínačů. Na základě inovativního systému TERRA je tedy možné budovat velmi rozsáhlé opticko-měděné instalace (pokrývající až několik desítek budov) a realizovat spoje bod-bod dosahující až několika desítek kilometrů. Nový systém pro distribuci RTV/SAT signálů se vyznačuje vysokou kvalitou a konkurenceschopnou cenou.
Zvláštní vlastnosti optického systému TERRA:
 • kompaktní rozměry zařízení umožňující pohodlnou instalaci spolu s dalšími prvky instalace v RTV skříních
 • široké spektrum zařízení umožňující instalaci na bázi tradičních a/nebo dSCR/Unicable multipřepínačů.
 • možnost distribuce 2x SAT + DVB-T2 signálů v jednom optickém vlákně
 • +++Světelné kontrolky na zařízeních usnadňují diagnostiku případných problémů se signály
 • stabilita systému díky funkci AGC v optickém vysílači a funkci OLC v optickém přijímači
 • použití širokopásmových konvertorů - satelitní anténu lze nastavit s vysokou přesností pomocí satelitního měřiče a mezi konvertor a optický vysílač instalujeme pouze 2 koaxiální kabely.
 • odlévané pouzdro zařízení zaručující vysokou účinnost stínění a eliminující vliv elektromagnetického rušení.
 • vynikající kvalita signálu díky použití samostatných laserů typu FP na vlnové délce 1310 nm nebo 1550 nm ve vysílačích.
Prvky zahrnuté v systému TERRA
Optické vysílače:
 • OTF302 6F31 E A3031 - přenos při 1310 nm - přenos při 1310 nm
 • OTF302 6F55 E A3055 - přenos při 1550 nm.
Optický TV/SAT vysílač OTF302 6F31 E 1x6 dBm FP 1310 nm TERRA
OTF302 6F31 E A3031 optický vysílač provádějící přenos na vlnové délce 1310 nm.
Optický TV/SAT vysílač OTF302 6F55 E 1x6 dBm FP 1550 nm TERRA
OTF302 6F55 E A3055 optický vysílač s přenosem na vlnové délce 1550 nm.
Optical transmitters allow to inject into the fiber system satellite signals (from Wideband LNB) and terrestrial digital TV DVB-T2, FM/DAB+ radio signals at the appropriate wavelength. Each of the inputs is equipped with an automatic gain control (AGC) circuit to ensure signal stability (compensation for signal level fluctuations associated with changes in atmospheric conditions – rain, high cloud cover, etc.) at the input and, consequently, at the optical output (constant modulation depth).

Elementy tvořící nedílnou součást systému:
 • nízkošumový satelitní konvertor LWB202L A98210.
 • převodník DTT MCA101T R82101.
Satelitní konvertor LWB202L Wideband LO 10,41 GHz TERRA
Nízkošumový satelitní převodník LWB202L Wideband A98210
Stožárový korekční zesilovač DTT MCA101T TERRA
Převodník DTT MCA101T R82101 provádí konverzi frekvencí FM/DAB+ a DVB-T2.
Na rozdíl od standardních převodníků dostupných na trhu s instalačními zařízeními je širokopásmový převodník LWB202L TERRA A98210 vybaven speciálním nízkošumovým obvodem založeným na jediném lokálním oscilátoru 10,41 GHz, který poskytuje vynikající výkon v celém frekvenčním rozsahu 290...2340 MHz. Převodník DTT MCA101T TERRA R82101 byl výrobcem speciálně navržen a je //určen výhradně pro použití s vysílači OTF30x///, což umožňuje zavedení rozhlasových signálů FM/DAB+ a pozemního televizního signálu DVB-T2 do optické instalace. V kombinaci s převodníkem LWB202L na výstupu vysílače řady OTF30x máme zajištěn stabilní přenos kvalitativních parametrů signálu při převodu z mědi na optické vlákno.
Optické přijímače:
 • optický přijímač ORQ302 E s quatro výstupem + Radio/DVB-T2 A3133
 • optický přijímač ORQ302F E s quatro výstupem + širokopásmový + Radio/DVB-T2 A3137
 • Optický přijímač ORF302 s širokopásmovým výstupem + Radio/DVB-T2 A3135
 • Optický přijímač ORF202 s širokopásmovým výstupem A3131
Optický přijímač ORQ302 E s výstupem QUATRO + DVB-T2 TERRA
Optický přijímač ORQ302 E s výstupem quatro + Radio/DVB-T2 A3133
Optický přijímač ORQ302F E TERRA s QUATRO + širokopásmový + DVB-T2 výstup TERRA
Optický přijímač ORQ302F E s quatro výstupem + širokopásmový + Radio/DVB-T2 A3137
Optické přijímače ORQ302 E A3133 a ORQ302F E A3137 umožňují převést optický signál přicházející z vysílače OTF302 6F31 E A3031 nebo OTF302 6F55 E A3055 na elektrický signál. Signál se přijímá z optického vysílače prostřednictvím pasivní sítě optických vláken a převádí se zpět na původní IF signál. Zařízení obsahují 5 výstupů, které rozdělují celé pásmo na čtyři polarizační/pásmové páry (VL-HL-VH-HH) - stejně jako klasický převodník typu QUATRO - a signál Radio/DVB-T2. Model ORQ302F E A3137 je navíc vybaven 2 F-konektory, což umožňuje připojení multipřepínačů podporujících širokopásmovou technologii.
Optický přijímač ORF302 E s širokopásmovým výstupem + DVB-T2 TERRA
Optický přijímač ORF302 s širokopásmovým výstupem + Radio/DVB-T2 A3135
Optický přijímač ORF202 E s širokopásmovým výstupem TERRA
Optický přijímač ORF202 s širokopásmovým výstupem A3131
Odbiorniki optyczne ORF302 E A3135 oraz ORF202 A3131 umożliwiają zamianę sygnału optycznego pochodzącego z nadajnika OTF302 6F31 E A3031 lub OTF302 6F55 E A3055 na sygnał elektryczny. Sygnał odbierany jest z nadajnika optycznego poprzez pasywną sieć światłowodową i konwertowany z powrotem na oryginalny sygnał IF. Urządzenie zawiera 2 wyjścia dokonując podziału całego pasma na dwie polaryzacje (V - pionowa, H - pozioma) - tak, jak dla klasycznego konwertera typu Wideband. Model ORF302 E A3135 dodatkowo został wyposażony w 3 złącze F umożliwiając wydzielenie sygnału Radio/DVB-T2.
Optické rozdělovače:
 • Optický rozdělovač FOS 102 E A98882
 • +++Optický rozdělovač FOS 104 E++ A98884
 • Optický rozdělovač FOS 108 E A98888
Optický rozbočovač 1/2 FC/UPC FOS102 E TERRA
FOS 102 E A98882 - rozdělení optického signálu na 2 optické cesty.
Optický rozbočovač 1/4 FC/UPC FOS104 E TERRA
FOS 104 E A98884 - rozdělení optického signálu do 4 optických cest.
Optický rozbočovač 1/8 FC/UPC FOS108 E TERRA
FOS 108 E A98888- rozdělení optického signálu do 8 optických cest.
Optické rozbočovače jsou komponenty používané k rozdělení optického signálu na několik dílčích sítí. Rozdělovač lze použít v jakékoli aplikaci PON, zejména v televizních distribučních systémech založených na zařízení TERRA.
Příkladové diagramy+
Níže jsou uvedeny příklady instalací multipřepínačů s optickou sběrnicí v budovách pro více rodin.
Schéma 1: Příklad instalace RTV/SAT v budově pro více rodin. Toto řešení lze použít v objektech, kde jsou vzdálenosti mezi anténní soupravou a serverovnou větší než několik desítek metrů nebo když chceme nahradit hlavní kabelové přípojné vedení jediným optickým vláknem.
 • Satelitní TV (1 satelitní pozice)
 • pozemní TV, rádio
 • distribuce v 1 optickém vlákně
 • bodové optické vlákno
Signály z jedné satelitní pozice a pozemních televizních antén, FM rádia jsou přenášeny po jediné optické trase sestávající z vysílače A3031 a přijímače ORQ302 E A3133. Oba signály jsou pak přivedeny do klasického sběrnicového zesilovače, rozbočovače a koncových multipřepínačů.
Schéma 2: Příklad instalace RTV/SAT v budově pro více rodin. Toto řešení lze použít ve velkých budovách, kde jsou vzdálenosti mezi schodišti větší než několik desítek metrů a chceme přenášet signál RTV/SAT v jediném optickém kabelu. Optický kabel poskytuje vynikající izolaci proti přepětí. To znamená, že případné přepětí vyvolané v blízkosti antén se zastaví na optickém vysílači instalovaném bezprostředně za nimi - všechny ostatní prvky instalace jsou 100% chráněny.
 • satelitní TV (2 satelitní pozice)
 • pozemní TV, rádio
 • distribuce v 1 optickém vedení.
 • Signál rozdělený do 2 optických cest.
//Použití optických vysílačů Terra umožňuje distribuci signálů DVB-T/T2 a SAT ze dvou pozic prostřednictvím 1 optického vlákna. LED diody na krytech vysílačů umožňují okamžité ověření správnosti připojení a diagnostiku sítě. Signál ze dvou satelitních pozic je přenášen odděleně na dvou vlnových délkách: 1310 nm a 1550 nm. K přenosu signálů v jediném vlákně pak byla použita spojka WDM 1x2 L383521. Optický splicer FOS 102 E A98882 umožňuje rozdělit optický signál na 2 cesty. Dalším krokem je opět použití slučovače WDM 1x2 L383521 pro každou ze dvou optických cest k rozdělení signálu na 2 vlnové délky a přivedení signálu do optického přijímače ORQ302 E A3133, který provede konverzi světla na měď a rozdělí celé pásmo na čtyři polarizační/pásmové páry (VL-HL-VH-HH) - stejně jako u klasického převodníku typu QUATRO a signálu DVB-T2, DAB, FM.///.
Schéma 3: Příklad schématu instalace RTV/SAT v budově pro více rodin. Toto řešení lze použít ve velkých budovách, kde jsou vzdálenosti mezi schodišti větší než několik desítek metrů a chceme přenášet signál RTV/SAT ve dvou optických vláknech. Optický kabel poskytuje vynikající izolaci proti přepětí. To znamená, že případné přepětí vyvolané v blízkosti antén se zastaví na optickém vysílači instalovaném bezprostředně za nimi - všechny ostatní prvky instalace jsou 100% chráněny.
 • Satelitní TV (2 satelitní pozice)
 • pozemní TV, rádio
 • distribuce ve 2 optických vláknech
 • Vlákno bod-bod.
Signály ze dvou satelitních pozic a pozemních televizních antén, FM rádia jsou přenášeny dvěma optickými cestami, které se skládají z vysílače A3031 a přijímače ORQ302 E A3133. Oba signály jsou pak přivedeny do klasického sběrnicového zesilovače, rozbočovače a koncových multipřepínačů.
Schéma 4: Příklad instalace RTV/SAT ve vícebytové budově s více přepínači řady dSCR/Unicable. Toto řešení lze použít v budovách, kde jsou vzdálenosti mezi anténní sestavou a serverovnou větší než několik desítek metrů nebo když chceme nahradit hlavní kabelové přípojné vedení jedním optickým vláknem.
 • Satelitní TV (2 satelitní pozice)
 • pozemní TV, rádio
 • distribuce ve 2 optických vláknech
 • bodové optické vlákno.
Výše uvedené schéma zobrazuje distribuci DVB-S/S2 (2 satelitní pozice), pozemního televizního a rozhlasového signálu DVB-T2 pomocí dvou optických vláken. K přivedení signálů RTV/SAT do multipřepínače dSCR/Unicable řady SRM584 R80584 se používá optický přijímač ORF202 E A3131 a ORF302 E A3135, který převádí optický signál přicházející z vysílače OTF302 6F31 E A3031 nebo OTF302 6F55 E A3055 na elektrický signál. Signál se přijímá z optického vysílače prostřednictvím pasivní sítě optických vláken a převádí se zpět na původní IF signál. Zařízení obsahují 2 nebo 3 (podle modelu) výstupy, které rozdělují celou šířku pásma na dvě polarizace (V - vertikální, H - horizontální) - stejně jako klasický širokopásmový převodník - a signál DVB-T2, DAB, FM..