MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

CCTV

Monitorování objektů

Inteligentní video monitorovací systémy
Inteligentní video monitorovací systém založený na analýze obrazu a nepřetržitém monitorování výkonu systému výrazně zlepšuje efektivnost jeho řízení prováděného operátorem. Nespornými výhodami takových systémů jsou:
 • Povinnosti několika operátorů převzaté jednou osobou,
 • vyloučení lidských chyb způsobených převážně ztrátou koncentrace kvůli jednotvárnosti této monitorovací práce,
 • omezení počtu akcí prováděných operátorem (zbytek je nahrazen automatizovaným systémem),
 • samočinné sledování systému a detekce každé abnormality,
 • možnost informování o událostech jiných uživatelů systému, kteří nejsou na místě.
Analýza obrazu je zdokonalením video monitorovacího systému, které velmi zjednodušuje práci operátora. Prakticky eliminuje nejnudnější část klasicky pracujícího systému, tj. nepřetržité monitorování. Vestavěné inteligentní funkce prakticky eliminují riziko přehlédnutí kritických událostí, což je velmi důležité pro bezpečnost monitorovaného místa.
Použití této funkce v rozsáhlých systémech (s mnoha kamerami) umožňuje snížit počet operátorů. Malé systémy mohou být plně automatizované (pracující bez operátora). Také existuje možnost kombinovaného provozu, např. s operátorem během dne a automatem v noci.

V závislosti na struktuře a komponentech instalace lze analýzu obrazu provádět v různých částech systému:
 • v IP kamerách nebo video serverech (s vestavěným programovým vybavením),
 • v digitálních video rekordérech (v analogových systémech),
 • jako funkce řídícího softwaru (IP kamer a video serverů).
Tento článek byl založen na NUUO souboru programů.
NUUO softwarový balík
Modul analýzy obrazu a monitorování systému, který je součástí NUUO sady programů, může reagovat na následující události:
 • ztráta obrazu,
 • detekce pohybu,
 • výskyt nového objektu,
 • zmizení objektu,
 • ztráta zaostření,
 • blokování kamery.
 • Je také schopný:
 • počítání objektů,
 • monitorování počítačového systému,
 • monitorování stavů vstupů alarmu.
Všechny případy jsou zpracovány aplikací "Guard" (reakce na události) a "Counting Application".
Možnosti menu v aplikaci Guard
Každá událost může spustit následující akci:
 • OSD hlášení,
 • Přenos zvuku/poplašná zvuková signalizace,
 • Aktivace kterékoli PTZ kamery (přednastavené, nasměrované),
 • Hlášení vedení,
 • Aktivace výstupu alarmu,
 • Zaslání SMS,
 • Zaslání e-mailu,
 • Vyvolání specifikovaného telefonního čísla.
Každou akci lze vykonávat ve stanoveném časovém intervalu.
Sledované události
Ztráta obrazu
Software nepřetržitě sleduje stav spojení mezi IP kamerami nebo video servery a NUOO serverem. Pokud je jeden z nich ztracen, software o tom informuje operátora v okně zobrazujícím tento kanál. "Guard" aplikace umožňuje uživateli naprogramovat požadovanou reakci systému.
Detekce pohybu
Standardní funkce detekce pohybu spouští nahrávání v případě jakéhokoli pohybu detekovaného v definovaných oblastech. Možnost "Guard" umožňuje uživateli naprogramovat jakoukoli požadovanou rekci systému. Navíc tato možnost umožňuje nastavit jakýkoli počet oblastí, zatímco je standardní funkce omezena na 10. Obě tyto funkce jsou nezávislé jedna na druhé. Je důležité, aby tyto oblasti byly pečlivě naprogramovány - nevhodné uspořádání nebo parametry mohou být důvodem absence reakce nebo spuštění falešných poplachů.
Výskyt nového objektu
Tato funkce upozorní operátora na nebezpečí, způsobené objevení nového objektu ve sledované oblasti. Důležité je definovat odpovídající velikost mřížky a umístění aktivních polí (od jednoho až po mřížku pokrývající celý obraz). Dalším krokem je nastavení jednoho pole informujícího systém o potencionální velikosti nového objektu. Vhodná nastavení prakticky eliminují riziko falešných poplachů a zajistí správnou citlivost této funkce.
Konfigurace funkce detekující nový objekt - stanovení zakázaných oblastí a velikosti podezřelého objektu.
Zmizení objektu
Velmi užitečná funkce, která pomáhá monitorovat polohu významných objektů. Jakákoli změna polohy nebo zmizení tohoto objektu spustí požadovanou akci. Konfigurace této funkce spočívá v poukazování na objekt, který má být zvláště monitorován. Uživatel může pro každou kameru nastavit neomezené množství objektů. Vhodná nastavení prakticky eliminují riziko falešných poplachů a zajistí správnou citlivost této funkce.
Upozornění o krádeži s funkcí "zmizení"
Ztráta zaostření
Tato funkce umožňuje reagovat na ztrátu zaostření jakéhokoli kanálu.
Blokování kamery
Tato možnost umožňuje reagovat na ztrátu obrazu způsobenou externí blokádou (zakrytí něčím atd.)
Všechny tyto funkce lze nastavit nezávisle na každém kanálu. Konfigurační proces je snazší díky možnosti simulování těchto událostí. Umožňuje operátorovi testovat správný provoz a reakce, také umožňuje přesné nastavení citlivosti těchto funkcí (správné reakce bez falešných poplachů).
Reakce systému
Po nastavení parametrů těchto funkcí by měl operátor zvolit metody reakce. Pro specifickou událost lze u jednotlivých kanálů zvolit jednu nebo více reakcí. Jsou nastavovány individuálně pro každou kameru. Níže je uvedený popis možných reakcí:
Příklad reakce poté co byl detekován pohyb
Aktivace kterékoli PTZ kamery (přednastavené, nasměrované)
V případě definované události tato funkce umožní hýbat s kteroukoli PTZ kamerou podle naprogramované předvolby nebo trasy. Operátor musí zvolit PTZ kameru, předvolbu/trasu, časový interval. Ohledně počtu vybraných PTZ kamer nejsou žádná omezení (stejně jako u počtu událostí a počtu kanálů).
Vyvolání specifického telefonního čísla, zaslání SMS,
zaslání e-mailu nebo hlášení vedení
Tyto reakce vyžadují vhodné komponenty systému. V případě zaslání e-mailu nebo hlášení vedení je potřeba Internetové připojení. Vyvolání specifického telefonního čísla (hlášení ze záznamu) vyžaduje telefonní modem a připojení k telefonní lince. SMS sdělování je možné pomocí GSM modemu.
Monitorování počítačového systému
Kromě analýzy obrazu může Guard modul monitorovat výkon počítačových systémů, kdy měří několik parametrů (teplotu, CPU napětí, rychlosti ventilátoru) a volné místo na disku. K dispozici je soubor možných reakcí, podobně jako u analýzy obrazu.
Počítání objektů
Možnosti analýzy obrazu zahrnují počítání objektů. Tato možnost umožňuje počítat objekty, které se pohybují z jednoho bodu do druhého. Definovány jsou dvě oblasti, vstupní a výstupní oblast. V dalším kroku operátor nadefinuje velikost objektů, které mají být počítány (velmi to napomáhá správnému počítání). Počítání lze provádět v obou směrech (např. lidé přicházející a odcházející z budovy).
Simulace počítání objektů
Je dobré si pamatovat, že přemíra těchto varování a upozornění může operátorovi bránit ve vykonávání jeho práce. Obvykle je potřeba zvolit kompromis mezi počtem automatických funkcí a schopností operátora řídit systém.