MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

CCTV

Základní vlastnosti

Internetový CCTV PRŮVODCE - bezdrátový přenos
Použití bezdrátového přenosu podstatně rozšiřuje možnosti monitorovacích systémů ve vztahu k rozptýleným místům, jako jsou elektrické retranslační stanice, vodárny, prvky silniční infrastruktury a mnoho dalších vzdálených míst.
Bezdrátový přenos lze realizovat pomocí:
 • monitorování v bezdrátových sítích (WLAN)
 • monitorování s použitím LMDS
 • monitorování s použitím MMDS (obousměrná verze)
 • monitorování v optických sítích.
První krok je samozřejmě stejný jako u pevně zapojených instalací, tj. digitalizace a komprese. Pro tento účel se používají stejná zařízení: web kamery, web servery, DVR, DVR karty.
Monitorovací systémy používající WLAN sítě
WLAN (Wireless Local Network) je technologie umožňující výstavbu levných bezdrátových systémů pro přenos dat, které jsou charakteristické uspokojivými parametry a poměrně velkým rozsahem. Další výhodou této technologie je krátký čas potřebný pro výstavbu systému.
Ve většině zemí jsou stanovena zvláštní nařízení, která by v případě výstavby bezdrátového systému měla být zaznamenána, jelikož existuje pouze určitý okruh výrobků, pro něž není třeba opatřit žádnou licenci či registraci.
Frekvenční pásma a technické parametry zařízení, které obstarávají přenos dat:
 • 5.6 GHz, 1W ERP (preferred),
 • 2.4 GHz 0.1W ERP.
Standardy:
 • 802.11a - standard pro 5GHz pásmo, šířka pásma až 54Mbitps při 5.150 - 5.350 GHz
 • a 5.470 - 5.725 GHz
 • 802.11b - standard pro 2.4GHz pásmo, šířka pásma až 11Mbit/s při 2.4 - 2.4853 GHz
 • 802.11g - standard pro 2.4GHz pásmo, šířka pásma až 54Mbit/s při 2.4 - 2.4853 GHz
Rozsah rádiové sítě závisí na:
 • Výstupním výkonu zařízení
 • Útlumu kabelu
 • Anténním zisku
 • Citlivosti zařízení
 • Útlumu mezi anténami
 • Rušení ze strany jiných zařízení
Přítomnost bariér v první Fresnelově oblasti způsobuje, že rádiový spoj stále nepracuje tak, jak má. Více o budování WLAN sítí můžete nalézt v WLAN installer's self-help book.
Výhody WLAN technologie:
 • Flexibilita při instalaci a práci dokonce i v pohybu
 • Možnost komunikace s místy, ke kterým je nemožné nebo neekonomické zavést kabeláž
 • Možnost jednoduché modifikace a rozšíření sítě
Nevýhody WLAN technologie:
 • Možný výskyt problémů s příjmem kvalitního a spolehlivého přenosu
 • Zeslabování přenášených signálů způsobené vícecestným přenosem a proměnlivým útlumem
 • Při velkých vzdálenostech je nutné, aby na sebe antény navzájem
Wireless Access Point: ULTIAIR 419KCWireless Access Point: ULTIAIR 319KCAccess Point: TP-Link TL-WR740N (w. router, 4p-switch, 150Mb/s 802.11n) Wireless Access Point: ULTIAIR 319KCAccess Point: TP-Link TL-WR740N (w. router, 4p-switch, 150Mb/s 802.11n)
Struktura WLAN sítě. Strukturní síť s 5 GHz pásmem a přístupová síť s 2..4GHz pásmem s použitím access pointů společnosti PROMAX

LMDS
LMDS (Local Multipoint Distribution Services), je bezdrátový systém, používající vysokofrekvenční rádiový přenos (pásmo 3.5 - 40 GHz), v rámci malých oblastí o několika kilometrovém průměru. Systém se skládá ze základní stanice a malých pracovních stanic, které s ní komunikují (terminály). Dosažené přenosové rychlosti jsou přibližně 155 Mbps v rozsahu pod 10 km.
LMDS architektura
Výhody LMDS:
 • Malé rozměry přenosových a přijímacích zařízení, poskytujících jednoduchou instalaci na střechách nebo ve výškách budov
 • Možnost flexibilního rozšíření sítě a zvýšení jejího dosahu.
Nevýhody LMDS:
 • Citlivost na elektromagnetická rušení
Video monitorovací systém nainstalovaný pro Europe Economical Forum ve Varšavě, používající systém Alcatel 7390 LMDS
MMDS
MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service) technologie byla vyvinuta pro distribuci přibližně tuctu televizních kanálů pomocí rádiového přenosu. Byla zamýšlena pro zajištění CATV-jako nabídka televizních programů v neurbanizovaných regionech. Používá se však také pro zajištění přístupu k Internetu a pro přenos dat. Signály lze přenášet na vzdálenosti dokonce až 50 km od základní stanice. MMDS používá 2.5-2.7 GHz pásmo zajišťující šířku pásma až 10 Mbps/kanál ve vztahu k odběrateli. Do budoucna se plánuje zvýšení této hodnoty na 27 Mbps.
Výhody MMDS:
 • Malé rozměry přenosových a přijímacích zařízení, poskytujících jednoduchou instalaci na střechách nebo ve výškách budov
 • Možnost flexibilního rozšíření sítě a zvýšení jejího dosahu
 • Relativně nízká frekvence zajišťující delší dosah
 • Relativně nízká frekvence představuje levnější zařízení a vybavení
Disadvantages of MMDS:
 • Citlivost na elektromagnetická rušení
 • Malá šířka pásma
Bezdrátový optický přenos
Jednotka přednášecího-přijímacího optického vedení společnosti GoC
Tato technologie používá optické záření vlnových délek 700 - 1500 nm (infračervené záření).
Používají se dva typy světelných zdrojů:
 • Úzkopásmové světlo emitující diody (LED). Tyto diody vydávají spektrum v infračerveném pásmu s vlnovým rozsahem rovnajícím se přibližně 120 nm a optickým výkonem 1 mW. Přenosové vzdálenosti dosahují okolo 1.5 km s rychlostí až 1.25 Gbps
 • Laserové diody, poskytující spojité záření, které má šířku spektra menší než 2 nm. Optický výkon je několikrát větší než v případě LED diod. Vícepaprskové vysílače dosahují přenosové rychlosti rovnající se 2.5 Gbps při dosahu přibližně 1 km
Různé topologie bezdrátových optických přenosů:
1. dvoubodobé spojení
2.síťová struktura
3. kruhová struktura
4.mnohobodové spojení

Výhody optického přenosu:
 • Úzký optický svazek vytvořený lasery umožňuje zachycení bez přerušování
 • Nezávislost na rádiových přenosových systémech, odolnost vůči elektromagnetickému rušení
Nevýhody optického přenosu:
 • Potřeba vzájemné viditelnosti vysílače a přijímače
 • Možnost přerušení přenosu (způsobené přecházejícím objektem přes vysílané paprsky)
 • Zastření impulzu v případě menší viditelnosti, odrazy a zpoždění
 • Vysoká hodnota útlumu signálu v případě mlhy, smogu, kouře, deště, sněhu atd.
Vliv prostředí na dosah spojení může být klasifikován mezi tyto hlavní faktory:
 • Útlum spojený s geometrickým rozptylem paprsku
 • Útlum spojený s přírodními jevy:
  • déšť
  • sníh
  • mlha
  • další faktory, které snižují viditelnost (čistotu ovzduší), např. smog
  • vzduchové turbolence
Při současné úrovni rozvoje a technologických znalostí lze vytvořit vysoce efektivní, stabilní a zabezpečená spojení. Dostupnost takovéhoto spojení je vyšší než 98%.