MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

CCTV

Základní vlastnosti

Internetový CCTV PRŮVODCE - Kabely
Obrazový signál lze přenášet jak v analogové, tak digitální podobě. Analogový obrazový signál zabírá pásmo rozkládající se od 50 Hz do několika MHz. Pro jeho přenos se v CCTV instalacích nejčastěji používají koaxiální kabely, s impedancí 75 ohmů. V podstatě všechna zařízení, která jsou součástí přenosového vedení, lze připojit pomocí tohoto typu kabelu, s použitím BNC konektorů.
Základním parametrem, který charakterizuje vhodnost média pro analogové přenosy, je jeho šířka pásma, tj. rozdíl mezi horní a dolní frekvencí, v níž kolísání rozkmitu přenášeného signálu není horší jak 3 dB.
Krom toho mezi důležité parametry, které charakterizují kabely, patří:

 • Vlnová impedance - je poměr napětí a proudu vlny po celém kabelu, a to za podmínky, že se neobjevují žádné odrazy, tj. za podmínky ideálního přizpůsobení. Na základě minimálního útlumu a popularity jsou 75 ohm kabely široce používané většinou CCTV vybavení.
 • Reflexní koeficient - jedná se o poměr rozkmitu odražené vlny a primární vlny. Pokud v instalaci použijeme nestejnorodý kabel nebo jiné prvky s různými účinky impendance, jako následek se objeví odražené vlny, které deformují původní signál.
 • Útlum vlny - popisuje snížení rozkmitu signálu v průběhu kabelu, které je způsobeno přeměnou elektromagnetické energie na teplo. Zvyšuje se s frekvencí. Na útlum má velký vliv průměr středního vodiče (větší průměr představuje nižší útlum) a typ izolace (nejlepší je vyrobena z polypropylenu a polyetylénu). Například kabel CTF-167 má útlum 1.6 dB/100m při 50 MHz (u jiných kabelů může dosáhnout dokonce až 15 dB/100m).
 • Účinnost stínění - odolnost vůči indukcím průrazného napětí kabelu, které pocházejí z externích zdrojů elektromagnetického záření. Plášť koaxiálního kabelu je vyroben z kvalitního vodiče, obvykle spletené mědi (někdy pocínované nebo postříbřené). Spletený plášť zajišťuje dobrou efektivnost stínění v kombinaci s dobrou flexibilitou kabelu.
Pro digitální přenosy je parametrem rozhodujícím o přenosové schopnosti přenosová rychlost - informuje o tom, kolik bitů lze přenést za jednu sekundu. Běžný koaxiální kabel zajišťuje přenos pomocí přenosové rychlosti okolo 600 Mbps, moderní kroucené dvojlinky 5CAT - až 100 Mbps; pro optická vlákna tato rychlost dosahuje 10 Gbps.
Digitální přenos obrazu lze provádět pomocí počítačové kroucené dvojlinky a také pomocí telefonního kabelu, avšak v rámci určitého omezeného rozpětí. Všeobecně se používá převod analogového signálu na digitální a komprese. Tento druh řešení také umožňuje použití telefonní linky jako přenosového média, nemůže však zaručit přenos v reálném čase (ledaže bychom použili xDSL službu). Společně s rozvojem digitálního záznamu vzrostl význam přenosu signálu v počítačových sítích. Měli bychom si však pamatovat, že ne každá síť zajišťuje uspokojující kvalitu přenosu. Barevné kamery vytváří okolo 160 Mbps tok dat, který lze po kompresi x-krát zmenšit. V každém případě přenos takového hutného informačního toku může být ve stávajících sítích obtížný, proto by bylo vhodné popřemýšlet o sítích pro přenos obrazu s administrátorem sítě.
Koaxiální kabely celkově splňují požadavky pro CCTV přenos na vzdálenosti až 1km. Při vyšších vzdálenostech bychom měli zvážit použití kroucené dvojlinky nebo kabelu z optického vláka, které, přestože jsou mnohem dražší, zajišťují nejlepší kvalitu přenosu a odolnost vůči rušením.
Upozornění: Nejlepších výsledků lze dosáhnout pomocí měděných kabelů (mající měděný vnitřní drát stejně jako ochranný plášť s měděným pletivem). Pro delší vzdálenosti bychom měli zvolit kabely se silnějším středním vodičem a dobrou krycí schopností. Kabely s ocelovým vodičem pokrytým mědí ve video aplikacích základního pásma nejsou vhodné, třebaže dosahují dobrých parametrů v RF pásmech.
Kde použít PE, PVC, FRHF a gelem plněné kabely?
 • Kabely s PE (polyetylénovým) pláštěm. Polytylén je zápalný a požár šířící materiál, proto by neměl být používán uvnitř budov. Přidáním antioxidantů, sazí nebo pigmentů imunizuje polyetylén proti účinkům povětrnostních podmínek (např. UV záření), tudíž se tyto kabely používají venku..
 • Kabely s PVC pláštěm. Jejich výhodou je poměrně vysoká žáruvzdornost a nešíří oheň. Mohou však vypouštět množství kouře a chlorovodíku. V každém případě některé jejich typy jsou charakteristické nízkým kouřem a vyvíjením plynu během procesu hoření a měly by být zvláště používány pro řešení uvnitř budov..
 • Naši nabídku naleznete zde
 • Kabely s FRHF pláštěm. Materiály neobsahující halogen, bez šíření plamene (FRHF - Flame Retardant Halogen Free), nevypouštějí agresivní kouř. Bezpečnostní předpisy stále více vyžadují použití těchto kabelů u řešení v budovách..
 • Naši nabídku naleznete zde
 • Gelem plněné kabely. Pro zajištění kabelu proti působení vlhkosti se používá obvykle kovová páska - její propustnost vlhkosti je mnohem menší než u plastických hmot. Mnohem lepší parametry pro tyto aplikace však poskytují měděné pásky spíše než hliníkové. Svůj význam má však také pronikání podél kabelu. Pro jeho snížení se kabely plní speciálním za tepla vtláčeným gelem. Tyto kabely lze vést pod povrchem země..
 • Naši nabídku naleznete zde
Nejpopulárnější kabely používané v CCTV systémech
Koaxiální kabely.
Používané pro přenos obrazu z kamery v případě, kdy je elektrická energie přiváděna odděleně. Pomocí měděného kabelu TRISET-113 E1015_500 můžeme dosáhnout vzdálenosti až 600m.
Kabel, který může být veden pod zemí je WDXPEX 75-1.15/5.0 E1034_100 (plněný gelem).
Koaxiální kabely s integrovaným vedením napájení. Tyto kabely poskytují vedení elektrického napětí souběžně s vedením obrazového signálu. V tomto případě stojí za to použít kabel YAP 75-0.59/3.7+2x0.5 M6500_100 (PVC plášť), nebo CCTV kabel YAR 75-0.59/3.7+2x0.50 M5995_100.
Struktura kabelu YAP 75-0.59/3.7 +2x0.5 M6500_100
Další kabel, který se používá v monitorovacích instalacích, je YWD 75-1.05/5.0 + 4x0.5 M6504 - jedná se o typický koaxiální kabel, má však další dva telekomunikační páry.
Kroucené dvojlinky.
Tyto kabely se skládají ze 4 párů, které jsou tvořeny vodiči nebo kabely s 0.5 mm průměrem. Bez ohledu na LAN sítě se běžně používají také v CCTV instalacích, kde umožňují přenášet obrazový signál a pohánět prostřednictvím jednoho kabelu. Měli bychom si povšimnout, že s dlouhým kabelem může pokles napětí znemožnit kameře správný chod. Proto je důležité si provést určité výpočty, které stanovují maximální vzdálenost mezi kamerou a napájecím adaptérem. Více informací o parametrech kroucené dvojlinky a vzorový výpočet můžete nalézt zde..
V naší nabídce poskytujeme několik různých přenosových zařízení používajících kroucenou dvojlinku. Mají také různé funkce: přenos obrazu, zvuku, přenos dat a obrazového signálu. Můžete si prohlédnout stránky našeho katalogu, kde jsou detailně popsány funkce příslušných zařízení:
  M1662 - audio/video transformátor (vysílač/přijímač) TR-2P+2AU M16661- video transformátor TR-1M1667 - video transformátor TR-4/4M1668 - TRN-1/400 video transformátor - vysílačM1669 - TRO-1/400 video transformátor - přijímač
Dostupné kroucené dvojlinky:
 • UTP 5e (nestíněný) - E15111_305
 • FTP 5e (stíněný ochrannou fólií) - E1515_305
 • FTP LSOH (nehořlavý - nerozšiřující oheň). Používaný na místech vyžadujícíh nejvyšší bezpečnostní standardy
 • UTP PE - E15101_100 - venkovní UTP PE gelem plněný kabel. Speciální plášť umožňuje vést kabel pod zemí.
Kroucená dvojlinka
Přenosový systém s optickými kabely, díky velmi nízkému útlumu, nesmírnému výkonu, úplné odolnosti vůči vnějšímu elektromagnetickému poli, bez vnějšího vyzařování energie, je ideálním řešením pro přenášení vícenásobných signálů / dat na větší vzdálenosti. Jeho použití v CCTV je však omezeno nákladnými doplňkovými konvertory přeměňujícími elektrickou návěst na optický signál a naopak.
Typy optických kabelů:1. Mnohovidové, MMF - Multi Mode Fiber
 • gradientní
 • stupňovité
2. Jednovidové, SMF - Single Mode Fiber
Mnohovidové optické vlákno
Jednovidové optické vlákno
Gradientní optické vlákno
Gradientní optická vlákna, oproti stupňovitým, mají plynule se měnící index lomu. Ve skutečnosti, z technologických důvodů, má několik tisíc vrstev, které simulují plynulou změnu indexu lomu. Jeho použití eliminuje zastření optického signálu. Díky tomu, ve srovnání se stupňovitými optickými kabely, má tento druh kabelu zvětšenou šířku pásma. Stupňovité optické kabely se v současnosti prakticky nepoužívají. Jednovidové optické kabely se vyznačují téměř žádnou disperzí, takže v podstatě uvnitř šíří pouze jeden paprsek světla.