MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

CCTV

Základní vlastnosti

Internetový CCTV PRŮVODCE - Kryty kamer
Existují čtyři kategorie krytů klasifikované podle odolnosti vůči vnějším přírodním podmínkám, ve kterých by měly řádně pracovat a zajišťovat požadovanou úroveň ochrany:
 • Kategorie vnějšího prostředí I (indoor) - uzavřené pokoje, teplota od 5 do 400 C
 • Kategorie vnějšího prostředí II (indoor, obecně) - uzavřené pokoje přerušovaně vytápěné, teplota od -10 do 40 0 C
 • Kategorie vnějšího prostředí III (venkovní stinná místa) - venkovní podmínky ne zcela závisející na povětrnostních vlivech, teplota od -25 do 500 C, vlhkost 85 - 95%,
 • Kategorie vnějšího prostředí IV (outdoor, obecně) - teplota od -25 do 600 C, vlhkost 85 - 95%,
PN-EN-50130-5 (Poplašný systém - Environmentální testy.)
Aby bylo možno ve specifickém prostředí zajistit odpovídající pracovní podmínky pro zařízení, která mají být chráněna, lze kryty vybavit např. ohřívači, ventilátory, chladícími zařízeními atd.
V CCTV systémech jsou právě kamery těmi nejcitlivějšími zařízeními vůči přírodním podmínkám. Většina z nich může pracovat v rozmezí teplot od -10 do 50 0 a vlhkosti vzduchu dosahující 90% (bez kontaktu s vodou). Pokud tyto požadavky nelze splnit, měli bychom použít speciální kryty, které zajistí výrobcem doporučované pracovní podmínky jak pro kameru, tak pro objektiv. Pro správný chod kamery je velmi důležité, aby byly udržovány takové podmínky, které nedovolí zamlžení plochy objektivu (rosný bod) - pro zajištění této vlastnosti se používají ohřívače nebo termostaty. Pro udržení stálé teploty se u dražších modelů navíc dovnitř krytu instalují ventilátory.
Kryty mohou informovat o plnění IP normy. Krom toho by měly zajišťovat dobrou odolnost proti útokům vandalů, jednoduchý přístup ke kameře, objektivu atd. z důvodu údržby. Měly by zaručit optimální pracovní podmínky, které by zohledňovaly zvýšení teploty uvnitř krytu způsobené teplem vytvořeným samotným zařízením. Mimojiné mohou kryty podávat informaci o splnění IP normy. Tato norma vypovídá o odolnosti vůči proražení krytu masivními předměty (první číslo) a vůči kapalinám (druhé číslo). Kryty kamer obvykle vyhovují normám IP 65 nebo IP66, což znamená, že jsou zcela odolné vůči prachu a částečně chráněné vůči propustnosti vody. Pokud pracujeme ve vysoce vlhkém prostředí, měli bychom používat kamery označené IP67 nebo IP68; ty druhé dokážou pracovat také pod vodou.
Klasifikace krytů v závislosti na IP normách. Další informace lze nalézt v Publikaci 1976 IEC: Klasifikace stupňů ochrany.

IP klasifikační třída

První číslo

Druhé číslo

Ochrana osob proti dotyku částí, které se pohybují nebo jsou pod napětím

Stupeň ochrany proti proražení krytu masivními předměty

Stupeň ochrany proti proniknutí kapalin do krytu

0

Bez ochrany

Bez ochrany

Bez ochrany

1

Ochrana proti náhodnému kontaktu ruky, avšak ne proti úmyslnému kontaktu

Ochrana proti velkým předmětům o průměru 50 mm či větší

Ochrana proti kapkám kondenzované vody.

2

Ochrana proti kontakru prsty

Ochrana proti středně velkým předmětům o průměru 12 mm či větší

Ochrana proti svisle padajícím kapkám deště na zařízení 15° nakloněných od vertikální osy

3

Ochrana proti kontaktu s nářadím, drátem, atd. o průměru  2.5 mm či větším

Ochrana proti malým cizím předmětům o průměru 2.5 mm či větším

Ochrana proti dešti. Bez škodlivého působení deště při úhlu menším než 60° od vertikální osy

4

Jak je výše uvedeno, avšak průměr je 1 mm či větší

Jak je uvedeno výše, avšak průměr je 1 mm či větší

Ochrana proti stříkání z jakéhokoli směru

5

Kompletní ochrana proti kontaktu s pohybujícími se částmi nebo částmi pod napětím

Ochrana proti škodlivému usazování prachu

Ochrana proti vodotryskům z kteréhokoli směru

6

Jak je uvedeno výše

Kompletní ochrana proti pronikání prachu

Ochrana proti podmínkám vyskytujícím se na palubách lodi. Ochrana proti proniknutí vody z vlnobití

7

-

-

Ochrana proti ponoření se do vody. Voda se nedostane pod stanovené podmínky tlaku a času

8

-

-

Ochrana proti neomezené době ponoření se do vody pod specifickým tlakem

V závislosti na udržování teploty lze kryty dělit do několika skupin:
 • Kryty vybavené ohřívači a termostaty; ohřívač se obvykle upevňuje do přední části krytu, na spodní stranu pod skleněné okénko. Jeho hlavní úlohou je, kromě udržování odpovídající teploty, ochrana proti mrazu a srážení vody (zvláště na povrchu objektivu, což by způsobilo podstatné zkreslení obrazu)
 • Vzduchem chlazené kryty s přirozeným prouděním vzduchu, používané na místech s malými teplotními rozdíly, např. místnosti chráněné před sluncem. V ostatních případech, kvůli možnosti přehřátí, se používají vzduchem chlazené kryty s povinnou ventilací a ohřívačem, např. kamery na jižní straně budovy
 • Vzduchem chlazené kryty s povinnou cirkulací a kompresorem; používají se na místech s vysokými teplotními rozdíly, např. při sledování technologických procesů
 • Vodou chlazené kryty pracující v extrémně vysokých teplotách, např. v ocelárnách.
Je dobré si zapamatovat, že umístění kamery do menšího krytu může znamenat udržení dostatečně stálé teploty, dokonce i bez přídavného ohřívače, a to díky teplu vytvořenému samotnou kamerou. Naopak kamera v hermeticky uzavřeném krytu (tj. přizpůsobeném pro práci ve velmi prašných nebo vlhkých místnostech) může i bez ohřívače dosáhnout teploty vyšší než je povoleno; v tomto případě je nutné použít chladicí zařízení. Nejdůležitější funkcí ohřívače a termostatu je zajištění správné a stabilní teploty - eliminace skokových změn pracovních podmínek kamery a objektivu. Ochrana proti mrazu a srážení vody je jedním ze základních požadavků na jakýkoli CCTV systém.
Ohřívač krytu M5614
Speciální kryty.
V hořlavém prostředí bychom měli samozřejmě používat speciální kryty přizpůsobené práci v oblastech s nebezpečím exploze; jsou sice drahé, ale zajišťují odpovídající stupeň ochrany. Ceny těchto krytů mohou i stokrát převýšit cenu kamery. Musí zkrátka splňovat přísné bezpečnostní normy.
Kryt odolný vůči explozi od společnosti Videotec.
Abychom udrželi skleněnou část krytu bez znečištění, měli bychom se zvážit pořízení stěrače a omývače. V některých případech se tyto speciální kryty, vybavené např. stěrači, používají pro kamery upevněné ve velkých výškách (např. na stožárech), ke kterým je velmi komplikovaný přístup. Nebo se také používají v situacích, kdy je potřebujeme získat obraz z kamery za každých okolností, dokonce i během proměnlivých povětrnostních podmínek - déšť či sníh.
Na trhu můžeme nalézt také kryty, které jsou navrženy pro místa, ve kterých hrozí nebezpečí zničení kamery vandaly; jsou vyrobeny z propustných polykarbonátů a odolných slitin. Obvykle mají kopulovitý tvar přizpůsobený pro upevnění ke stropu nebo trámu.
Rozměry krytu.
Kryty kamer mají různé velikosti. Ty nejmenší, tj. M5430 nebo M5434, jsou navrženy pro ochranu kamerových modulů s PCB velikostí okolo 32x32mm. Tyto kryty uvnitř nemají instalovaný ohřívač - teplo se vytváří provozem kamery, což i tak umožňuje udržet teplotu dostatečně stálou, aby mohla v jejích typických aplikacích řádně pracovat. Měli bychom si být vědomi možných deformací obrazů v případě velkých rozdílů nebo rychlých změn teploty, a to kvůli možnosti zamlžování. Důležitou součástí instalačních prací je správné utěsnění díry vytvořené pro vedení drátů (nevhodné utěsnění je nejčastějším důvodem špatného fungování nebo škody).
Podstatně větší kryty jsou určeny pro CCTV kamery, které disponují obvyklými rozměry a vyžadují také výběr vhodných objektivů. Tyto kryty jsou vybaveny ohřívači poháněnými 230VAC, např. M5415, M54141 nebo DC12V ohřívači - M5406. Ohřívač lze pořídit také samostatně, např. M5614.
Snadná instalace.
Další otázkou, kromě velikosti krytu kamery, které bychom měli věnovat pozornost při jejím výběru, je jednoduchá instalace a odolnost. Zdánlivě nevýznamná záležitost, avšak během instalace velkého počtu kamer taková řešení jako:
 • způsob otevírání: "odklopení stranou" nebo "nahoru" - značně zjednodušuje nastavení ostrosti objektivu, montáž dodatečných prvků, drátů;
 • dostatečná ochrana krytu - použití šroubů vyžadujících speciální klíč;
 • dostupnost velkého počtu držáků, které umožňují instalaci krytu nejen na zdi, ale také na stropy, stožáry atd.
výrazně napomáhají zkrátit čas instalace a učinit instalaci kamery optimální. Používají se také kryty navržené pro konkrétní aplikace, např. podvodní. Většina výrobců zpravidla nabízí kompletní sadu: kameru s objektivem, krytem, dráty (volitelně s IR záříčem). Instalátoři si tak nemusejí dělat starosti s nepropustností objímek.
Kamery v kompaktních krytech. Jedná se o velmi populární řešení:
Kamera v anti-vandal krytu - M10908
Měli bychom mít stále na paměti, že uvnitř krytu kamery je třeba zanechat dostatek volného místa pro kabely a doplňková zařízení jako jsou ohřívače, zařízení chránící obrazové spojení, zdroje energie či modulátory. V případě použití kroucených dvojlinek (nebo jiných speciálních kabelů) jako přenosových nosičů se v krytech instalují také odpovídající přenosová zařízení.
Během instalace kamery je důležité mít na paměti, že je potřeba oddělit přívod nulového napětí kamery a analogický přívod nebo plášť krytu.