MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

CCTV

Základní vlastnosti

Internetový CCTV PRŮVODCE - Modulátory - spojení CCTV a SMATV/MATV systému
Modulátory se používají pro přeměnu a distribuci zvukových a obrazových signálů, pocházejících z různých zdrojů (CCTV kamery, SAT přijímače atd.), prostřednictvím stávající anténní instalace. RF signál přicházející z modulátoru lze přijímat pomocí jakéhokoli televizního přijímače připojeného k instalaci. CCTV aplikace umožňují monitorování několika míst v jednom nebo několik televizních kanálů. Samozřejmě obrazy z CCTV kamer lze zaznamenat na video rekordéry nebo DVR.
Existují 2 typy modulátorů, které se používají v TV/CCTV technologii:
  • DSB - AM (dual side band, amplitude modulation)
  • VSB - AM (vestigial side band, amplitude modulation
Liší se ve spektru, které představuje šířku frekvenčního pásma. VSB-AM modulace se používá u pozemních televizních vysílačů a modulátorů vyšší třídy, například těch ve zprostředkujících stanicích kabelové televize. VSB-AM modulátor může pracovat bez obslužného prostoru mezi kanály (např. na 50, 51, 52, 53, 54, 55, atd. kanálech), což umožňuje dosažení maximální kapacity kanálu. Stojí však několikrát více než DSB-AM modulátor.
DSB-AM modulace se používá u jednoduchých modulátorů vestavěných v satelitních přijímačích, videorekordérech atd. DSB-AM modulátory, kvůli širšímu spektru, vyžadují jednokanálovou rozteč (mohou pracovat např. na 50, 52, 54, 56 ... kanálech). Měli bychom si pamatovat, že volný kanál musí být vždy jeden pod pracujícícm kanálem.
Spektrum DSB - AM a VSB - AM signálů
Obecně se na trhu vyskytují dvě skupiny modulátorů: jednoduché a laciné modulátory pro domácí uživatele a profesionální a polo-profesionální zařízení.
Příkladem z první skupiny je Signal Digital Classic R95176 (pomocná nosná vlna zvuku: 6.5 MHz), R95175 (sound subcarrier 5.5 MHz - PAL-G) a Economy R95178. Výstupní kanál lze nastavit v rámci celého UHF pásma (k. 21-69). Jsou vybaveny AC/DC adaptérem a RF kabelem. Klasická úroveň výstupu: 70 dBuV. Zajímavým a levným RF modulátorem je MixPol R95164, který používá PLL syntézu a může pracovat na kanálech 1-69 a S1-S38.
Skupina polo-profesionálních modulátorů mimo jiné zahrnuje také MT-21P R871721 (Terra).
MT-30A R871731, MT-30B R871732, MT-30C R871733 (Terra) patří do profesionální skupiny modulátorů, které používají VSB-AM modulaci.
Většina modulátorů pracuje na 21-69 kanálech (někdy na kanálech 6-12 and S9-S16), obvykle v B/G standardu, přestože není problém ani se zpřístupněním D/K verzí. Vstupními konektory jsou obvykle v podobě chinch nebo mini-DIN. Typická úroveň výstupu je 80 dBuV a téměř vždy máme možnost nastavení tohoto parametru.
Pokud je do RF instalace potřeba přidat několik modulátorů, a z důvodu příliš mnoha kanálů to již není možné (např. je k dispozici pouze jeden volný kanál), musí být obrazy z několika CCTV kamer převedeny do rozdělovače. Poté by měl výstupní signál modulovat jeden volný kanál.
Bez tohoto problému a v praxi velmi užitečné jsou 2, 4, 6 - kanálové modulátory ( R95165, R951664, R95167), které umožňují ditribuci obrazů z několika kamer pomocí jednoho AC/DC adaptéru.
Antenna UHF Preamplifier AA-101 ALCAD
Demodulátor.
Demodulátor R87201 se popužívá pro přeměnu vysokofrekvenčního televizního signálu na audio-video signál základního pásma. Toto zařízení se prodává společně s dálkovým ovládáním, které se používá pro konfiguraci, tj. programování a ukládání výběru vstupních kanálů do paměti. Demodulátor lze používat společně s dodatečným modulátorem pro vytvoření jednoduchého a levného CCTV monitorovacího systému - pokud nemáme možnost položit další kabely a chceme přenášet signály z několika CCTV kamer prostřednictvím jednoho kabelu.
TV Modulator TERRA MT-41

Upozornění. Ve výše znázorněném schématu jsou obrazy z jednotlivých kamer dostupné na různých kanálech - pouze obraz z vybrané kamery (po nastavení příslušného kanálu na demodulátoru) lze zobrazit na monitoru. Pokud chceme mít, pro další zpracování, všechny kanály dostupné současně, potřebujeme použít stejný počet demodulátorů jako modulátorů.
TV Modulator TERRA MT-41TV Modulator TERRA MT-41Broadband TV Combiner - ST 1-69Subscriber Terminal Outlet: Signal RTV2-Way TV/FM Splitter R-2 SignalSubscriber Pass-through Outlet: Alcad BM-700 (FM&DAB/TV, 15dB, flush)Subscriber Pass-through Outlet: Alcad BM-500 (FM&DAB/TV, 10dB, flush)
Příklad použití modulátorů a demodulátorů pro přenos signálů prostřednictvím anténní instalace - z monitorovacích kamer k digitální záznamové kartě

Doporučujeme články z Knihovny Dipolu: