MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

CCTV

Základní vlastnosti

Internetový CCTV PRŮVODCE - Zesilovače
Dosah analogového přenosu obrazového signálu je omezen útlumem přenosového vedení. Zde jsou uvedeny příklady vzdáleností, přes které lze přenášet signál bez použití zesilovačů:
  • Koaxiální kabel, maximální vzdálenost pro např. TRISET-113 - 500 m,
  • Telefonní kabel, 50-70 m v závislosti na typu,
  • Počítačová kroucená dvojlinka CAT5, až 1800m (při použití speciálních zařízení),
  • Optické kabely, několik desítek kilometrů.
Delší vzdálenosti lze dosáhnout pomocí bezdrátové technologie, která však provádí zpracování signálu a jeho zesílení:
  • Rádiový přenos - několik desítek kilometrů,
  • infračervený laser - několik kilometrů.
Pro srovnání: s telefonní linkou podporovanou xDSL technologií může celková dosažená vzdálenost přenosu digitalizovaných a komprimovaných obrazových dat nabýt hodnoty tisíců kilometrů.
Zesílení signálu se používá pro vykompenzování útlumu kabelů. Hodnota útlumu závisí na typu kabelu a jeho délce. Vyšší frekvence jsou více zeslabovány než ty nižší, tudíž můžeme zpozorovat distorze v rozlišení a barevně kvalitě. Pokud chceme přenášet signál na velké vzdálenosti, musíme jej zesílit. Avšak z důvodu nestejnoměrného útlumu nižších a vyšších frekvencí bychom měli použít zesilovače s korekcí kmitočtových charakteristik. Takový zesilovač má opačnou charakteristiku útlumu než kabel.
Ilustrační příklad korekce útlumu kabelu
V monitorovacích instalacích se používají speciální zesilovače pro zvýšení vzdálenosti, přes kterou lze obrazový signál zprostředkovávat prostřednictvím kroucené dvojlinky nebo koaxiálního kabelu. Běžně se používají zesilovače pro jednoduchá vedení, např. zesilovač AMP-1/2R M1840, který umožňuje nastavení úrovně zesílení. Navíc má dva výstupy a může pracovat také jako aktivní rozbočovač videosignálu. Dostupné jsou také zesilovače určené pro 3, 4, 5, 6, a dokonce i více linek. Zesílení je od několika k mnoho dB a korekce kmitočtu se rovná několika dB.
Ilustrační příklad korekce útlumu kabelu
Zesilovače mohou být napájeny jak přímo z 230V AC rozvodné sítě, tak z 12V DC zdroje (obvykle AC/DC adaptér).
Podobně jako další CCTV zařízení používají zesilovače BNC konektory, občas je můžeme nalézt s F stejně tak jako s RCA konektory. Vstupní a výstupní impedance je 75Ohmů při rozkmitu signálu 1Vp-p
Video Signal Amplifier AMP 1/2R
Zesilovač a rozbočovač obrazu AMP-1/2R M1840
Rozbočovač videosignálu.
Jedná se o druh zesilovačů vybavený mnoha výstupy - takzvané rozbočovače videosignálu nebo multiplexory. Pokud chceme doručit signál z jedné kamery k několika přijímačům, měli bychom použít tento rozbočovač. Samozřejmě se nemůže jednat o stejný druh zařízení, jaký se používá v anténních instalacích. Rozbočovače v CCTV instalacích, stejně tak jako jakákoli jiná zařízení zpracovávající obraz, musí zajišťovat přizpůsobení vstupních a výstupních impedancí a vhodnou úroveň obrazového signálu. Takže se jejich vstupní a výstupní impedance musí rovnat 75 ohmům a musí dosáhnout jednotného zesílení (nebo 0 dB). Takové parametry může mít pouze aktivní rozbočovač, jako by měl zesilovací člen. Z toho důvodu je tento rozbočovač také nazýván rozdělovací zesilovač obrazu.

Rozdělovací zesilovače jsou napájeny jak z 230V AC elektrické sítě, tak z 12V DC zdroje. Používány jsou BNC konektory (vstupy/výstupy s impedancí 75 ohmů). Standardní zesílení je 0 dB, avšak někteří výrobci je vytváří se 1 dB ziskem, což alespoň trochu kompenzuje ztrátu kabelů.
Příklad použití rozbočovače videosignálu
Některé modely rozbočovačů videosignálu jsou znázorněny níže:
Active Video Signal Splitter RV-4/8<br />(4 inputs, 8 outputs)
M1704 - multiplexor obrazového signálu RV-4/8 (4-in/4x2-out)
Video Signal Multiplexer RV-1/2
M1707 - multiplexor obrazového signálu RV-1/2P (1-in/2-out)
Video Signal Multiplexer RV-1/4
M1708 - multiplexor obrazového signálu RV-1/4 (1-in/4-out)
Video Signal Multiplexer RV-2/4
M1709 - multiplexor obrazového signálu RV-2/4 (2-in/4-out)