MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

IP Monitorování s ACTi - Otázky & Odpovědi
Knihovna archív
Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zastaralé.
Co je to IP kamera a vysokorychlostní PTZ kamera?
IP je zkratka pro Internetový Protokol, nejoblíbenější protokol používaný pro komunikaci v rámci jakékoli počítačové sítě nebo Internetu. IP kamera poskytuje na jejím výstupu digitální tok dat odpovídající obrazovým informacím, který je přenášen prostřednictvím pevně zapojených nebo bezdrátových IP sítí a lze jej prohlížet nebo zaznamenávat dokonce i v těch nejvzdálenějších místech v síti.
Použitím IP kamer, jak těch standardních, tak těch s PTZ ovládáním, může uživatel ušetřit mnoho výdajů spojených s přenosovou infrastrukturou, jelikož většina stávajících budov, administrativních budov atd. musí být vybavena odpovídající síťovou kabeláží. To samé platí o nově postavených budovách, protože standardní instalace jsou vždy méně nákladnější než speciálně položená koaxiální kabeláž obvykle potřebná pro ne-IP řešní. IP-založené systémy nejenže jsou levnější na výstavbu, ale také zajišťují vyšší úroveň funkčnosti, umožňující umístit kamery v jakékoli lokalitě ve vztahu k monitorovacímu centru.
Jaký je rozdíl mezi web kamerou a IP kamerou?
Web kamera musí být připojena k počítači, obvykle prostřednictvím USB rozhraní. Počítač se používá proto, aby umožnil dalším uživatelů přístup k této kameře. IP kamera je samostatné zařízení, které samo o sobě kombinuje vlastnosti vysoce kvalitní web kamery a počítače se síťovou přípojkou.
Jaký je požadovaný výkon IP kamery?
To závisí na rozlišení obrazu a počtu přenášených snímků za sekundu. Také to záleží na zapojené kompresní metodě. V níže uvedené tabulce uvádíme hodnoty pro tři nejpopulárnější algoritmy, pro kombinaci parametrů.
Kompresní metoda

M-JPEG

MPEG-2

MPEG-4

Kompresní faktor

6

30-40

200-500

Rozlišení (horiz. x vert.)

352 x 288

720 x 576

720 x 576

Snímky za sekundu (fps)

25 - 30

50 - 60

25 - 30

Potřebná šířka pásma

1.5 Mbps

4 - 15 Mbps

10 K - 1 Mbps

Je dobré dodat, že 30 fps (NTSC) koresponduje s kvalitou hladkého televizního obrazu (DVD kvalita).
Je možné nahrávat obrazy z IP kamery?
Ano. Existuje možnost lokálního nebo dálkového zapisování, pomocí softwaru dodávaného výrobcem IP kamery. Funkce dálkového zapisování je velkou výhodou IP zařízení ve srovnání s těmi analogovými. Zaznamenaná obrazová data lze uložit v NAS (Network Attached Storage), který je velmi užitečný a snadný na použití.
Potřebuji mít přístup k Internetu, abych mohl používat IP kameru?
Ne. IP kamery mohou pracovat v lokální síti, která není připojená k Internetu. Takové řešení lze použít v případě, že jsou všechna místa (kamery) a uživatelé (terminály) připojena ke stejné LAN.
Podporují IP kamery "Napájení po Ethernetu"?
Rostoucí počet modelů ACTi kamer disponuje verzí PoE. Avšak vždy existuje možnost přizpůsobení PoE jiné verzi pomocí modulů připojených na straně switche/routeru a na straně kamery.
Jaké jsou výhody MPEG-4?
MPEG-4 dokáže zajistit DVD kvalitu, avšak jelikož používá vyspělejší algoritmy, je potřeba nižší rychlost přenosu dat. Tento fakt umožňuje přenášet tok obrazových dat nejen v rámci LAN, ale také ve WAN, kde šířka pásma možná nemusí být zaručena. MJPEG požadavky nejsou mnohem vyšší než u MPEG-4, avšak rozlišení a počet fps jsou nižší. MPEG-2 představuje DVD kvalitu (podobně jako MPEG-4), avšak jeho požadavky jsou tak vysoké, že je sítě LAN ani WAN nemohou přijmout.
Proč je MPEG-4 ASP lepší než Short Header?
Existují dva různé druhy MPEG-4 komprese. Nejpopulárnější jsou MPEG-4 ASP (Advanced Simple Protocol), MPEG-4 SP (Simple Protocol) nebo MPEG-4 Short Header. MPEG-4 ASP vytváří snímky typu I, P a B, což zvyšuje kompresní faktor, zatímco MPEG-4 SP a MPEG-4 Short Header poskytují pouze snímky typu I a P. MPEG-4 ASP a MPEG-4 SP jsou implementovány v ASIC čipech (Application Specific Integrated Circuit), zatímco MPEG-4 Short Header používá DSP obvod (Digital Signal Processor). Odpověď tedy vypadá takto: se stejnou kvalitou obrazu je šířka pásma potřebná pro přenos výrazně nižší, nebo - se stejným pásmem - je kvalita obrazu vyšší.
Na níže znázorněných obrázcích uvádíme srovnání kvality obrazů z ACTi videoserveru a konkurenčního videoserveru, používajícího MPEG-4 Short Header verzi. Přestože oba používají MPEG-4 kompresi, třídu ACTi zařízení lze snadno zaregistrovat, jelikož podává důkaz o převaze použité verze MPEG-4 ASP.

Zařízení jiného výrobce

ACTi SED-2100R
 - MPEG-4 Short header - MPEG-4 ASP
 - Rozlišení: CIF - Rozlišení: CIF
 - Přenosová rychlost: 384kbps - Přenosová rychlost: 384kbps
Jaká je výhoda MPEG-4 ASIC nad DSP?
Populární digitální signál procesory (DSP) nemají dostatečný výpočetní výkon, aby zakódovaly obraz do MPEG-4 při D1 rozlišení (720 x 480) a 30 fps, takže poskytují obrazy nižší kvality ( CIF - 360 x 240). ASIC čipy (Application Specific Integrated Circuit) mohou tuto činnost vykonávat, zajišťujíce D1 rozlišení.
Proč je tak důležité mít DDNS podporu?
Pokud zařízení podporuje DDNS (Dynamic Domain Name Server), uživatelé jsou schopni nastavit doménu (např. kamera1.londyn.uk) mající pouze dynamickou IP adresu (která je obvykle méně nákladnou možností přístupu k Internetu). To umožňuje dalším místům na Internetu založit spojení se zařízením.
Někteří výrobci IP kamer prohlašují, že jejich zařízení podporují DDNS, avšak předpokládají použití doplňkového softwaru, který si každý uživatel musí nainstalovat na jeho počítač. ACTi kamery mají vestavěnou DDNS utilitu, takže nevyžadují žádné jiné prostředky - uživatel je schopen dostat se ke kameře z jakéhokoli místa na světě.
Snímek obrazovky s oknem Web konfigurace ACTi kamer
Co znamená "Digital Time Code Embedded"?
Profesionální IP kamery (např. ACTi) mají funkci "Digital Time Code Embedded", která se používá pro vytváření MPEG-4 toku dat. Tato funkce umožňuje nepřetržité v reálném čase běžící označování každého zaznamenaného snímku. Díky této informaci je velmi jednoduché pro daný čas nalézt kteroukoli sekvenci, o kterou se uživatel zajímá. Bez této funkce by uživatel musel prohlížet značné množství materiálů a plýtval by tak časem. Některé další kamery podporují programová označení, ty však obvykle nezajišťuje přesné značení. Tok obrazových dat označený jako "Digital Time Code Embedded" se také nazývá "Smart Video" a jedná se o klíč k vykonávání mnoha aplikací vhodných pro uživatele systému.
Další výhodou "Digital Time Code Embedded" utility je fakt, že toto označení je druh vodoznaku pro tok obrazových dat. Jakékoli pokusy o modifikaci materiálu skončí zničením kódu. Takže je snadné potvrdit nebo zpochybnit autentičnost nahrávek.
K čemu jsou ve videoserverech potřeba dva porty (WAN a LAN)?
Profesionální IP kamery by měly mít možnost nastavení přenosové rychlosti (šířka pásma toku obrazových dat) přiměřeně k síťové kapacitě. Vykročením je řešení implementované v IP kamerách společnosti ACTi. Jsou vybaveny dvěma RJ-45 konektory: LAN a WAN. To umožňuje připojit kameru k síti LAN, souběžně s Internetovým připojením. Aby byla zajištěna příslušná šířka pásma během proudění obrazového materiálu prostřednictvím Internetu, byl WAN port vybaven QoS (Quality of Service) vlastností.


Také to podporuje PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet), umožňující připojení IP kamery přímo k ADSL modemu. V případě rozsáhlých instalací, kamery s funkcí PPPoE umožní značné úspory při pořizování routerů.
Mají ACTi kamery funkci detekce pohybu?
Ano. Tato funkce je v ACTi kamerách uvedena. Rozdíl mezi tímto druhem realizace a běžnými programovými označeními je v tom, že v prvním případě je reakce okamžitá, zatímco v druhém případě je vždy potřebný určitý patrný čas.
Co obsahuje přiložený softwarový balík?
Společně s jejími výrobky poskytuje společnost ACTi SDK balíček (Software Development Kit) a jednoduchou aplikaci "Streaming Activator". Navíc můžeme použít programovou aplikaci "IP Utility" pro vyhledávání IP zařízení v síti a další program pro snadnou konfiguraci pomocí IE
Kde mohou být použity IP kamery?
IP kamery jsou nejlepším řešením v případě profesionálních monitorovacích systémů. Umožňují živé monitorování v podání oprávněných pracovníků situovaných daleko od sledovaného místa. Lze je snadno začlenit do větších systémů. Kamery lze použít na všech typech míst, jako jsou budovy, veřejné podniky, továrny, banky, supermarkety a obchody, kasina, staveniště atd. Obrazy mohou být analyzovány v monitorovacím centru, policejní stanici atd.
Kamery jsou velmi užitečné na veřejně přístupných místech, kde nahrazují analogové vybavení. Obrazy z nich jsou poté analyzovány v monitorovacích centrech, policejních stanicích, nebo pomocí bezpečnostní služby. Další aplikace je v systémech řízení přístupu. Jak lidé, tak vozidla mohou být zaznamenání společně s časovým označením, které usnadňuje rychlý přístup k nahrávkám ve velkých databázích. Díky schopnostem dálkového zapisování je celý systém dobře chráněn proti možným krádežím nahrávek - mohou být uloženy na vzdáleném, bezpečném místě.
IP kamery mohou být snadno připojeny ke stávající IP síti a mohou poskytovat v reálném čase běžící náhled z jakéhokoli místa v síti. Často se používají v podnicích a kancelářích - recepce nebo konferenční místnosti mohou být monitorovány z důvodu kontroly osob, které do těchto místností vstupují. Existují však také určitá citlivá místa, jako místnost serveru, které by zvláště měly být hlídány před rušením - v každé podezřelé situaci umožní zaznamenaná data zjistit, kdy a kdo tam pracoval.
IP kamery mohou být také neocenitelným nástrojem ve výrobních závodech. Monitorování výrobních linek přímo z kanceláře nebo dokonce domova může zvýšit produktivitu pracovníků a kvalitu výrobků. PTZ (Pan/Tilt/Zoom) kamery umožní sledovat jak celou oblast, tak i drobné detaily.
Co je to videoserver?
Tento výraz popisuje síťové obrazové zařízení, např. pracující v síti LAN. Videoserver poskytuje tok živých obrazových dat automaticky nebo dle volby, prostřednictvím prohlížeče nebo pomocí příslušného softwaru. Doposud byly monitorovací systémy založeny především na analogovém CCTV (Closed Circuit TeleVision). Videoservery kódují analogové signály do toku digitálních dat umožňujících distribuci prostřednictvím IP sítě, jednoduše tranformující analogové kamery na IP ekvivalenty. Používané modemy lze připojit k PSTN nebo ISDN telefonní lince.