MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

IP monitorování s ACTi - příklad aplikace speed dome kamery
Knihovna archív
Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zastaralé.
Nová funkce v CCTV monitorování
Budoucnost CCTV je spojena s použitím instalací založených na IP technologii, která nabízí jednoduché rozšíření systému, včetně široce rozptýlených mís, a možnost použití velkého počtu kamer. Takové systémy jsou velmi flexibilní, díky jednoduchému způsobu rozšíření a změny konfigurace, či dalšímu obohacení dodatečnými funkcemi pomocí programových opatření. To vše činí využití IP systémů mnohem levnějším, než jak bylo zvykem u systémů předešlého druhu. V současné době je tato technologie jediným racionálním řešením pro všechny větší instalace, např. městské monitorovací systémy.
Nová éra v monitorování - IP CCTV
Dobrým příkladem potenciálu IP CCTV technologie je celosvětová struktura monitorování implementovaná společností Cisco Systems, která do jednoho systému spojuje 296 monitorovaných lokalit rozptýlených v 60 zemích. Až dosud celá instalace používá 2661 kamer.
Pokud se projdeme tuto záležitost, kombinované monitorování např. řetězce benzínových pump nebo jímacích zařízení povrchové vody ve specifickém regionu se zdá být samo o sobě jednoduchým. Síťová architektura IP CCTV instalací je totožná s standardními počítačovými síťěmi a lze ji s nimi snadno sloučit, jakákoli dodatečná strukturní kabeláž často není nutná.
IP CCTV monitorování je dynamicky rostoucím oborem technologie a průmyslu, stále poskytující prostor pro nové nápady a praktická řešení, která budou vyplývat z nových funkčních požadavků a ekonomického významu.
Monitorování skladu a administrativní budovy.
Na stavební parcele, 100m široké a 800m dlouhé, byla vybudována administrativní budova a skladiště. Investor, ve fázi výstavby, požadoval, aby bylo celé staveniště kompletně monitorováno, a poté, po dokončení stavebních prací, by měl být komplex monitorován přibližně 50 kamerami. Většina z nich by měla být umístěna ve skladu, avšak místo určení monitorovacího centra by mělo být situováno v kancelářské budově.
Při analyzování technických podmínek byly vzaty v úvahu pokyny investora týkající se možnosti přemístění hlídek a počítačové podpory s omezeným počtem monitorovacích pracovníků.
Hybridní řešení založená na využití analogových IP kamer.
Staveniště je pro monitorování poměrně složité místo, kvůli dočasné a provizorní instalaci, vystavené možným škodám, řušením vytvářeným stroji. Navíc tento úkol zahrnuje instalaci výkonné sítě pro dálkový přenos informací, schopné přenosu dat, hlasu a obrazu.
Páteř instalace byla založena na optickém kabelu. Ve srovnání s měděnými kabely zajišťuje velmi vysokou přenosovou schopnost bez vytváření jakýkoli rušení, nizkou ztrátu a kompletní necitlivost vůči elektromagnetickým distorzím, stejně tak jako nepřítomnost chybových proudů a rozdílů v napětí mezi segmenty v síti, neřku-li o dlouhé životnosti - přibližně 25 let provozu. Díky nesmírné přenosové schopnosti se zde nevyskytuje problém s rozvíjením systému v budoucnosti - mohou být připojena jakákoli nová zařízení.
Fáze I - výstavba
Během prvních dní plnění závazku bylo položeno 250 m kabelu z optického vlákna, spojujícího místa stavěných budov. Jednalo se o venkovní 20-vláknový rozdělovací kabel, chráněný proti hlodavcům.
Jakmile byly splněny stavební práce, bylo implementováno dočasné řešení splňující veškeré požadavky investora. Na vysoký stožár byly upevněny fixní analogové kamery a IP Speed Dome PTZ kamera. Obrazy z analogových kamer byly nahrávány jako záznamy stavebních událostí, které lze prohlížet také prostřednictvím Internetu, aby tak byl zachycen postup plnění závazku. Fixní kamery byly zamýšleny jako dočasné, pouze po dobu výstavby. Zvoleno bylo poměrně levné řešení - zaznamenávání vykonávané pomocí Adacs karty AD-10016B.
Jelikož by zaměstnanci bezpečnosti měli mít pro kontrolu k dispozici veškeré detaily, byla použita IP Speed Dome PTZ kamera od ACTi, model č. 6230. Rozhodnutí bylo ovlivněno jednoduchým způsobem vybudování instalace pro IP zařízení, také s ohledem na budoucí přemístění. Bylo plánováno několik přemístění kamery, v souladu s vývojem stavebních prací. Nejlepší volbou v takových podmínkách, jak kvůli nákladům, tak kvůli flexibilitě, je bezdrátové provedení.
Kamera disponuje 27x optickým a 10x digitálním zoomem. Je založena na nejnovějším Sony SuperHAD CCD snímači a MPEG-4 kompresní metodě, umožňující provoz s D1 rozlišením, které umožňuje praktické použití digitálního zoomu s dobrou interpretací detailů. Zvětšené obrazy neztrácejí jasnost a přesnost vhodnou pro monitorovací účely. Verze MPEG-4 ASP komprese obrazových dat, která byla zahrnuta v této ACTi kameře umožňuje poskytnout jasné obrazy dokonce i se značeně úzkým tokem dat. Pro záznam dat z kamery byl ve fázi výstavby použit ACTi Streaming Activator softwarový balíček.
Access Point: Compex WP54AG (802.11a/b/g; 2.4 &5 GHz DUAL BAND; 2x LAN - PoE)- CLEARANCE SALE! Switch: PLANEX FX-05EA (5 x 10/100 Mbps port)Access Point: Compex WP54AG (802.11a/b/g; 2.4 &5 GHz DUAL BAND; 2x LAN - PoE)- CLEARANCE SALE!
Spuštění tohoto typu IP kamery s použitím bezdrátového vedení bylo pro instalátora novou výzvou a druhem testovací oblasti. Rozhodl se použít dva Access Pointy Compex WPE54AG pracující v 5GHz pásmu. Jeden z nich byl připojen k IP kameře, a druhý byl připojen přímo prostřednictvím UTP kabelu k RJ-45 portu switche. Access Pointy pracují ve WDS režimu. Tři měsíce práce při mimořádně nízkých teplotách prokazovaly stabilitu bezdrátového systému, takže byl využit v rámci konečné instalace po dokončení obchodního komplexu.
Fáze II - konečná instalace
Hybridní řešení bylo zvoleno kvůli poměrně nižším cenám analogových kamer. Budou dále využity v administrativní budově, a upevněny na specifických místech, aniž by bylo potřeba jakékoli dodatečné ovládání (změna směru atd). Kamery budou připojeny tradičním způsobem k hybridní záznamové kartě od ACTi, PCI-4100. Tato ACTI karta umožňuje nahrávání obrazů jak z analogových, tak z IP kamer.
Zbytek zařízení, jak PTZ ovládaná kamera/y, tak další kamery, které budou namontovány po zprovoznění skladu, budou typu IP, vzhledem k možnosti snadného rozšíření systému a možnostem ovládání.
Mezi páteří sítě (kabel z optického vlákna) a síťovými výstupy byly položeny pásy CAT5 vedení, společně s použitím switchů ovládaných pomocí optických portů na jedné straně a RJ-45 porty na straně druhé.
Bylo rozhodnuto, že po dokončení prací a spuštění regulérního provozu, bude použit profesionální softwarový balíček "Monitoring Center", konfigurovaný pro tuto specifickou instalaci. Dobrý profesionální software může výrazně snížit náklady na údržbu pomocí zvýšení úrovně automatizace monitorovacích postupů.
IP CCTV monitorování široce rozptýlených míst
Klasickým příkladem tohoto monitorování je městský monitorovací systém. Kromě teritoriálního rozptýlení stanovišť s kamerami je dalším častým požadavkem paralelní řízení systému z několika vzdálených stanic (např. policejních stanic, stanic městské policie, hasičského sboru atd.).
IP CCTV technologie eliminuje problémy s několika řídícími pulty - potřeba je pouze širokopásmový přístup k síti WAN na každém stanovišti. Pomocí standardních počítačů s příslušným softwarem máme naprostou volnost v organizování dalších řídících pultů, bez dodatečných investic do kabelové infrastruktury. Každé z řídících stanovišť může samozřejmě využívat klasické analogové monitory, nebo jejich sady, a klávesnice s manipulátorys. Využití stávajícího nebo snadné pořízení levného vybavení je možné díky použití transkodérů, které převádějí digitální MPEG4 stream na jeho analogový video ekvivalent, a řídí příkazy z klávesnic - na odpovídající číslicové zobrazení, které je součástí digitálního streamu.
Struktura bezdrátového monitorovacího systému založeného na ACTi kamerách ve Zlotowě, Polsko.
ACTi kamery v ulicích Opatowa
V tradiční analogových CCTV systémech se vyskytují problémy s vzdálenými přenosy. Instalátor nemohl spustit nejvzdálenější kamery v Tarnobrzegu. Východiskem z této složité situace byla implementace IP CCTV kamer od společnosti ACTi.
IP CCTV v Opatowě. V dnešní době je IP CCTV základní technologií používanou v moderních městských monitorovacích systémech. Instalace nejsou omezeny jejich teritoriálním rozpětím, ani počtem kamer a řídících stanovišť, zatímco v tradičních systémech se vyskytovaly problémy se vzdáleným přenosem.
Od září roku 2006 byl v Opatowě, Polsku, spuštěn moderní městský monitorovací systém využívající IP technologii. Byly použity dvě vysoce rychlostní dome kamery CAM-6110 K1211. Ty byly přimontovány na stožáry pouličního osvětlení určené pro monitorovací účely. Dalším stanovištěm systému je stacionární kamera CAM-5120 K1110, orientovaná na Varšavskou bránu, místo často zdevastované vandaly.
Signály z kamer jsou přenášeny bezdrátově. V monitorovacím centru je používán počítač s nainstalovaným Streaming Activator softwarem. Tento softwarový balíček umožňuje zaznamenávání, prohlížení a ovládání PTZ kamer. Systém je plně schopný dalšího rozšíření.
Video monitorování měst - technické, právní a organizační aspekty CCTV monitorování.
Videokonference podporované IP CCTV kamerami
Instalace pro přenos živých obrazů z operačního sálu - angioplastiky.
Instalace pro přenos přednášek z jedné konferenční místnosti do dalších místností.
CCTV zařízení od společnosti ACTi jsou poskytována s výkonnými audio/video kompresními mechanismy, které umožňují vykonávání profesionálních videokonferencí. ACTi vybavení může být použito pro živé přenosy obrazu z operačního sálu, kde pacienti podstupují chirurgický zákrok. Živé obrazy lze přenášet do několika oddělených místností, např. konferenčních místností v různých částech nemocnice. Díky použití kamer, videoserverů a transkodérů od ACTi jsou diváci schopni sledovat operaci v reálném čase a pokládat tak otázky chirurgovi. Přenos může být založen na stávající nemocniční počítačové síti, takže je příprava instalce poměrně jednoduchá a nenákladná.
Na operační sál byly umístěny dva videoservery K2110, které přenášejí obrazy z kamer do třech konferenčních místností. V každé z těchto místností byly nainstalovány dva transkodéry K2410, poskytované s projektory televizních signálů, které zobrazují obrazy na stěnu. V jedné z konferenčních místností byl navíc použit videoserver K2110, aby umožnil přenos interaktivních přednášek do zbytku místností.
Taková konfernce s před nedávnem konala v nemocnici Bonifraters v Krakově, při příležitosti stého výročí jejího založení, která je držena pod patronátem předsedy vlády a starostou města.
Dipol je dovozcem ACTi profesionálního IP a hybridního CCTV vybavení a řešení, stejně tak jako vysoce kvalitních kamer (HiRes, Denní/Noční &DPS - Digital Pixel System) a digitálních video rekordérů (včetně mobilních digitálních video rekordérů) společnosti Sunell. Dipol provozuje online B2B internetový obchod - instalátorům, instalačním firmám nebo maloobchodníkům je poskytnuta - po zaregistrování - možnost zakoupení výrobků za velmi zvláštní ceny a přístup ke speciálním nabídkám.