MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

WLAN, LAN

Vzorové řešení

Jak správně nakonfigurovat router?
Původní polská verze od Lukasze Sawickeho.
Správná konfigurace routeru je nezbytným předpokladem pro vytvoření sítě a Internetový přístup. Začněme s popisem jeho funkcí. Obecně je router síťovým zařízením, které je komunikačním uzlem mezi vysílající a přijímající stranou. Řízení provozu bývá nazýváno routováním. Router vytváří směrovací tabulku nebo směrovací bázi informací (RIB), která ukládá nejlepší cesty do určitých síťových destinací, nebo "routovací metriky" spojené s těmito cestami, a cestu k dalšímu routeru. To umožňuje nasměrovat pakety do specifikovaných destinací. Proces routování představuje výměnu informací alespoň dvou dílčích sítí.

Obrovský nárůst počtu uživatelů Internetu je důvodem pro nápravná opatření, která překonají limity Ipv4 (Internet Protokol verze 4). Jedním z těchto opatření je routování. To představuje spojování vnitřní sítě se zdrojem "soukromých" IP adres ve veřejné síti. Zkrátka router používá méně (externích) IP adres než jaké je množství podporovaných počítačů v lokální síti. Níže uvedené schéma znázorňuje klasické řešení.

Příklad směrování pomocí funkce NAT
Příklad konfigurace routeru je založen na zařízení
TP-Link TL-WR542G
Poznámka: TP-Link TL-WR542G N2950 nepodporuje službu ADSL (není vybaven ADSL modemem).
Router spojuje dvě nebo více logické dílčí sítě, např. externí síť s Internetovým přístupem (WAN) s lokální sítí (LAN), přičemž vytváří most pro výměnu informací. Bez patřičné konfigurace nebude možné spojení navázat. Ve většině případů router působí jako specializovaný počítač (nahrazující standardní počítač) pracující v externí síti, pomocí softwaru a hardwaru přizpůsobeného úkolům routování a zasílání. To umožňuje vytvoření interní (lokální) sítě.
V tomto případě konfigurace počítače vyžaduje:
 • Sejmutí všech nastavení NIC (pracující v externí síti),
  • IP adresy
  • Masky subsítě
  • Default brány
  • Preferovaného DNS serveru
 • Změnu způsobu přiřazování adres k dynamickým (DHCP), nebo nastavení fixních IP adres z rozsahu routeru,
 • Připojení počítače pomocí LAN portu routeru.
Příklad přiřažení fixní IP adresy pro TCP/IP protokol. Tato možnost se používá, když router adresy nepřiřazuje automaticky. V této fázi není potřeba zadávat default bránu ani DNS parametry serverů.
Po restartování počítače je možné se připojit pomocí routeru (prostřednictvím Internetového prohlížeče). Uživatel, který je přihlášený do systému (výchozí uživatelské jméno a heslo je dáno v uživatelském manuálu), může router konfigurovat.
Přihlašovací okno
Nejjednodušším způsobem konfigurace routeru je využití možnosti "Quick Setup".
První dialogové okno
Pro zahájení konfigurace bychom měli vybrat Next..
Důležité je zvolit odpovídající druh WAN typu spojení:
Existují tři možnosti:
 • PPPoE - v případě sítě používající PPPoE protokol (spíše netypický),
 • Dynamická IP - router získá IP adresu automaticky (nejčastější možnost),
 • Statická IP - v případě fixní IP adresy.
Choice of WAN connection type
Pro možnost Statické IP jsou potřeba nastavení NIC (pro vstup). V případě Dynamické IP bude toto okno vynecháno:

V tomto okně se zadávají odpovídající nastavení (dříve vyjmuté nebo dané pomocí ISP
Po konfiguraci parametrů WAN portu je dalším krokem nastavení Access Pointu:
Při plánování použití access pointu je potřeba:
 • vybrat vhodný kanál,
 • nastavit SSID,
 • vybrat region (zemi),
 • nastavit šifrování dat a šifrovací klíče (v záložce Wireless >> Wireless Settings).

Okno pro nastavení Access Pointu
Důležité je zvolit odpovídající region:
Okno pro výběr regionu

Informace o úspěšném dokončení
Měli bychomsi pamatovat, že adresy interní sítě LAN musí být odlišné od té z WAN portu (stejná adresa by mohla způsobit nestabilitu např. automatický reset routeru). Například, s IP adresou WAN 192.168.1.1, může být LAN síť adresována 192.168.(ne 1).1, nebo v úplně jiném pásmu, např. 150.10.0.1.
Pro nastavení parametrů LAN vstoupíme do Network >> LAN: :

Nastavení LAN adresy
Některé ISP identifikují uživatele pomocí MAC adresy z NIC. Aby zůstala nezměněná (po změně NIC portu za port routeru), použijeme volbu MAC Clone (Network >> MAC Clone):

Volba MAC Clone
V okně DHCP >> DHCP Settings nalezneme možnost nastavení parametrů DHCP serveru. S takovouto konfigurací DHCP serveru mohou lokální počítače získat jejich IP adresy automaticky. Jedná se o velmi praktické řešení.

Příklad konfigurace DHCP serveru
Pro zabezpečení WiFi sítě je potřeba použít šifrování dat a stanovení šifrovacích klíčů, v okně Wireless >> Wireless Settings.
V současné době je nejlepší úroveň zabezpečení v domácích WLAN sítích poskytována prostřednictvím WPA2-PSK šifrování (vidíme níže):

Pokročilé nastavení Access Pointu
Je nutné změnit přednastavená hesla v panelu administrátora (System Tools >> Password). Na Internetu jsou aktivní programy, které se zkouší přihlásit do routerů uživatelů, kteří zapomněli udělat následující:

Změňte přednastavené heslo !
V okně Status si můžeme prohlédnout veškerá nastavení:
Okno Status
Je moudré uložit konfigurační data:
System Tools >> Backup &Restore Configuration..
Okno pro zálohování a obnovení konfigurace