Koaxiální kabel 75 ohm Tri-Shield DIPOLNET RG-6 Cu Eca Class A+ 1,13/4,8/7,0 110 dB [200m]

Kód zboží: E1215_200
2168,32 Kč
Cena s DPH Sleva Množství platnost
2168,32 Kč 0 % od 1 ks.
Dočasně nedostupné
Vysoce kvalitní koaxiální kabel Tri-Shield DIPOLNET určený pro individuální i komunitní anténní instalace. Lze jej úspěšně použít v instalacích pro pozemní digitální vysílání DVB-T, rozhlas FM/DAB a multipřepínačové systémy (pozemní DVB-T a satelitní DVB-S/S2).
• Splňuje normu třídy A+
• Splňuje požadavky nařízení MTBiGM.
• Měděné jádro 1,13 mm.
• Nízký útlum
• Výborně sedí
• Vysoká účinnost stínění - splňuje požadavky třídy A++ ve většině sortimentu
• Min. 77% pokrytí copu

Záruka

Záruka - 3 roky.

Podrobný popis

Vysoce kvalitní koaxiální kabel Tri-Shield DIPOLNET E1215_200 určený pro individuální i komunitní anténní instalace. Lze jej úspěšně použít v instalacích pro pozemní digitální vysílání DVB-T, rozhlas FM/DAB a multipřepínačové systémy (pozemní DVB-T a satelitní DVB-S/S2).
Vnitřní vodič z měděného drátu o průměru 1,13 mm a trojité stínění (první Al/PET/Al fólie + 77% opletení + druhá Al/PET/Al fólie).
Hlavní vlastnosti
 • splňuje normu třídy A,
 • splňuje požadavky nařízení MTBiGM,
 • 1,13 mm měděné jádro,
 • nízký útlum,
 • Vynikající sladění,
 • vysoká účinnost stínění - ve většině sortimentu splňuje požadavky třídy A++,
 • min. 77% pokrytí copu.
Construction Products Regulation (CPR) - koaxiální kabely a kroucená dvojlinka doporučené pro slaboproudé systémy v budovách pro více rodin.
Při použití kabelů s vyšší třídou hořlavosti se doporučuje použít kabely řady TRISET. Doporučuje se volba třídy hořlavosti kabelu v závislosti na třídě požární odolnosti budovy nebo její zóny..
Doporučená volba třídy hořlavosti kabelu v závislosti na třídě požární odolnosti budovy nebo její zóny-.
podle pokynů Sdružení polských elektrikářů ---
Rodzaj budynku Budynki jednorodzinne
do 3 kondygnacji
Budynki
mieszkalne
lub strefy pożarowe ZL IV
drogy ewakuacyjne
klasa palności
kabla

podstawowa

Eca

E1215 Tri-Shield

trudnozápalný

Dca -s2, d1, a1

E1016 TRISET PLUS

niezapalny

B2ca -s1a, d1, a1

E1020 TRISET B2CA

Požární zóny ZL zahrnují budovy nebo jejich části:
 • ZL I - obsahující prostory určené pro současnou přítomnost více než 50 osob, které nejsou stálými obyvateli a které nejsou primárně určeny k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace;
 • ZL II - určeno především pro použití osobami se sníženou pohyblivostí, např. v nemocnicích, jeslích, mateřských školách, domovech pro seniory;
 • ZL III - veřejně prospěšné stavby, které nesplňují podmínky pro ZL I a ZL II;
 • ZL IV - rezidenční;
 • ZL V - hromadné bydlení, nekvalifikované pro ZL I a ZL II.
Další informace o třídách hořlavosti kabelů naleznete v článku The CPR Directive - the new cable order
.
Koaxiální kabel 75 ohm Tri-Shield DIPOLNET RG-6 Cu Eca Class A+ 1,13/4,8/7,0 110 dB [100m]
Náhled kabelu
Kabely značky DIPOLNET splňují požadavky směrnice CPR a odpovídají evropské normě EN 50575, která specifikuje požadavky na vlastnosti v podmínkách požáru, zkušební metody a hodnocení kabelů jako stavebních materiálů..
RG-6 Tri-Shield koaxiální kabel DIPOLNET E1215 splňuje normu stínění EN50117 (třída A+) ve frekvenčním pásmu 5 - 3000 MHz.
Tri-Shield koaxiální kabel DIPOLNET E1215_200 je v souladu s požadavky vyhlášky Ministerstva dopravy, stavebnictví a námořního hospodářství o "technických podmínkách, které musí splňovat stavby a jejich umístění" ze dne 22. listopadu 2012 pro vyhrazenou kabeláž pro instalace RTV/SAT..
RoHS deklarace shody.
Vyhláška MTBiGM ze dne 6. listopadu 2012, § 192e odst. 4, stanoví následující požadavky na koaxiální kabely v teletechnických zařízeních hromadných obytných budov:
Požadavky Specifikace DIPOLNET
Kategorie RG-6 nebo vyšší Kabel rodiny DIPOLNET je kabel
kategorie RG-6
Dvojité stínění:
- Al fólie
- ≥ 77% hustota opletení
Trojitý štít:
- AI fólie
- 77% oplet
- Al fólie
Měděný vnitřní vodič
o průměru minimálně 1 mm
 Měděný vodič o průměru 1,13 mm
třída A Účinnost
stínění 0,03...1 GHz ≥ 85 dB
1...2 GHz ≥ 75 dB
2...3 GHz ≥ 65 dB
Účinnost
stínění 0,03...1 GHz ≥ 102 dB
1...2 GHz ≥ 100 dB
2...3 GHz ≥ 105 dB
 Přenosová impedance < 5 mΩ/m  Přenosová impedance 1,68 mΩ/m
Koaxiální kabel DIPOLNET E1215_200 Tri-Shield má 77% pokrytí opletením, které zaručuje vysokou úroveň stínění a chrání užitečný signál před vnějším rušením.
Tento vysoce kvalitní, třikrát stíněný koaxiální kabel typu RG6 má vnitřní jádro ++ z měděného drátu o průměru 1,13 mm, což kabelu zajišťuje velmi dobré parametry útlumu. Toto jádro nekoroduje a kabel není tuhý.
Kabel byl vyroben podle přísných norem kvality s malými tolerancemi jmenovitých parametrů. Optimálně zvolená flexibilita pláště umožňuje snadnou instalaci kabelu do kabelových kanálů, instalačních krabic nebo instalačních boxů.
Za účelem zajištění minimální ohybu vodiče poloměr kabelové umístěné ve stěnách by měly být umístěny v trubkách.
V případě souběžného pokládání mnoha kabelů a vedení dlouhých kabelových úseků se doporučuje použít kabely řady TRISET. Účinné stínění na dlouhé vzdálenosti eliminuje pravděpodobnost přeslechů na kabelu. Spočívají v indukci nežádoucích signálů v sousedních kabelech. To se na obrazovce projevuje rušením obrazu: pixelózou a zamrzáním scén, k čemuž dochází v případě slabého nebo nekvalitního signálu.

Koaxiální kabel (75 ohm, třída A): DIPOLNET Tri-Shield RG-6 Cu 1.02 / 4.8 / 7.0 [300m]
Činnost stínění kabelu DIPOLNET Tri-Shield RG-6 Cu v rozsahu 30-3000 MHz
a požadavky na třídu A a A +
Koaxiální kabel (75 ohm, třída A): DIPOLNET Tri-Shield RG-6 Cu 1.02 / 4.8 / 7.0 [300m]
Přenosová impedance kabelu DIPOLNET Tri-Shield RG-6 Cu v rozsahu 5-30 MHz
a požadavky na třídu A a A +
Koaxiální kabel (75 ohm, třída A): DIPOLNET Tri-Shield RG-6 Cu 1.02 / 4.8 / 7.0 [300m]
Koaxiální kabel (75 ohm, třída A): DIPOLNET Tri-Shield RG-6 Cu 1.02 / 4.8 / 7.0 [300m]
Vstupní útlum v rozsahu 5-3000 MHz
Koaxiální kabel (75 ohm, třída A): DIPOLNET Tri-Shield RG-6 Cu 1.02 / 4.8 / 7.0 [300m]
Koaxiální kabel (75 ohm, třída A): DIPOLNET Tri-Shield RG-6 Cu 1.02 / 4.8 / 7.0 [300m]
Vstupní útlum v rozmezí 5 až 3000 MHz a na Smith graf zobrazující impedanci kabelu. Měření bylo provedeno na dvou koncích 100 m délky kabelu. Odchylky od nominální hodnoty 75 Ω nepřesahující 1% zajišťují dokonalé impedanční přizpůsobení v přenosové trase.
Podle normy EN50117 jsou následující třídy koaxiálních kabelů, v závislosti na účinnosti stínění: C, B, A, A +, A + +.
Třídy účinnosti stínění
Třída\frekv. rozsah
5-30 MHz [mΩ/m] 30–1000 MHz [dB] 1–2 GHz [dB] 2–3 GHz [dB]
C 50 75 65 55
B 15 75  65 55
A 5 85  75 65
A+ 2.5 95  85 75
A++ 0,9 105  95 85

 

 

Cena za 200m

Specifikace

Typ zboží Coaxial cable
type RG-6 TRI-SHIELD
Brand DIPOLNET
Cable length m 200
Aplikace Indoor
Třída kabelů RG-6
Compliance with relevant national legislation Yes
CPR class Eca
Kabel naplněný gelem No
Fyzikální vlastnosti
Impedance Ω 75
Screening efficiency class A+
Přenosová impedance TI mΩ/m
Žila Material Coper
Diameter mm
Dielektrikum pěnění Physical
Diameter mm
Displej
Počet vrstev 3
První folie přilepené k dielektriku
Material Al/PET/Al
Rozměry μm
celková tloušťka μm
Opletení Material Aluminium
průměr drátu mm
počet drátů pcs. 16 × 8
úhel vinutí stupeň
pokrytí 77
Druhá fólie přilepená k plášti No
Material Al/P/Al
tloušťka vrstvy μm 10/15/10
celková tloušťka μm 41
plášť Material PVC
thickness mm
Diameter mm 7
Barva White
Elektrické vlastnosti
Odolnost při 20°C Ω/km ≤32 (shield) ≤22 (conductor)
capacity pF/m
Faktor redukce vlnění 80
Mechanické vlastnosti
Provozní teplota °C -20...+70
Teplota pokládky °C -10...+40
Minimální poloměr ohybu mm 70
Weight kg/km 54
Balení
Spool množství kabelu m 200