MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

Koncepce monitorování pomocí ACTi: IP řešení a vybavení
Knihovna archív
Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zastaralé.
Upozornění: níže uvedená grafická znázornění lze zvětšit
Společnost ACTi patří mezi přední výrobce monitorovacího vybavení založeného na IP technologii. Nabídka zahrnuje IP kamery, IP speed dome kamery, video servery, video transkodéry. Níže jsou popsány principy a příklady praktických monitorovacích řešení s použitím ACTi vybavení.
IP kamery zakódují obrazový signál do MPEG-4 toku dat, který lze dále přenášet v rámci celé počítačové sítě, přijímat a zpracovávat jakýmkoli "oprávněným" síťovým zařízením. To znamená, že obraz lze prohlížet a zaznamenávat na každém místě, kde je počítač připojený k síti a vybavený odpovídajícím softwarem dodaným společností ACTi.
IP cameras from ACTi
MPEG-4 IP Camera: ACTi ACM-1431
Rugged Dome MPEG-4 IP Camera: ACTi CAM-7321
ACM-4100 K1501
ACM-1431 K1118
CAM-7321 K1311
IP speed dome kamery jsou, kromě veškerých vlastností standardních IP zařízení, vybaveny PTZ (Pan, Tilt, Zoom) schopnostmi. Umožňují ovládat a nasměrovat kameru na kterýkoli bod v rozsahu provozu, otočit ji ve vodorovných (pan) a svislých (tilt) rovinách, přibližovat či vzdalovat obraz. Poskytují možnost sledování široké oblasti - avšak místo celé soupravy pevných zařízení postačí instalace jedné PTZ kamery.
IP speed dome cameras from ACTi
IP Speed Dome Day/Night Camera: ACTi CAM-6621 (MPEG-4)
CAM-66xx series:
K1214, K1215 K1216
Future solutions for IP video surveillance are based on megapixel cameras. They provide much more detailed images and a single device can cover a large area. Comparing with a standard camera - D1 (720 x 576 pixels = 0.41 Mpix), megapixel cameras have at least 1.3 Mpix resolution.
Megapixel IP cameras from ACTi
Outdoor Megapixel IP Camera: ACTi ACM-1231
1.3 Mpix IP Dome Camera: ACTi ACM-3401
ACM-4200 K1510
ACM-1231 K1511
ACM-3401 K1314
Dalším zdrojem toku obrazových dat je video server. Toto zařízení přeměňuje obrazový signál z kteréhokoli typu analogové kamery na IP formát. Umožňuje upotřebení dříve používaných kamer v IP systémech. Ze strany sítě je video server ovládán stejným způsobem jako IP kamera.
Video servers from ACTi
MPEG-4 Video Server: ACTi ACD-2100
Video Server: ACTi SED-2140T
Video Server: ACTi ACD-2200 (4-ch + MPEG-4 audio)
ACD-2100 K2113
SED-2140T K2114
ACD-2200 K2118
Transkodér umožňuje přijímání MPEG-4 streamu a jeho dekódování v reálném čase na analogový obrazový signál. Díky jeho činnosti lze stále používat standardní CCTV monitory pro prohlížení obrazů z IP kamer nebo video serverů.
Transcoder from ACTi
Transcoder ACTi ACD-3100
ACD-3100 K2413
Příklad řešení pro monitorování založené na IP sítích
Výše znázorněné grafické schéma zachycuje příklad použití ACTi vybavení v IP monitorovací video síti. Pracovní oblast byla rozdělena do dvou částí: na část podrobenou monitorování a část, kde se nachází monitorovací a řídící středisko. V první části jsou kamery základními prvky systému. Co se týče výkonnosti systému, mezi aplikací IP nebo analogových kamer není žádný podstatný rozdíl, jelikož nabídka společnosti ACTi zahrnuje mimo jiné také video servery umožňující přeměnu analogového obrazu na MPEG-4 stream.
K dispozici jsou také standardní CCTV rekordéry a monitory, protože každé IP zařízení od ACTi je vybaveno analogovým video výstupem. Tento přístup k problému umožňuje využití stávajících či starších systémů jako základ pro moderní IP řešení a činí tak celou záležitost mnohem méně nákladnější. Samozřejmě také existuje možnost použití nových IP digitálních video rekordérů, které mají jednu velkou výhodu, která spočívá ve volném umístění v rámci celé sítě. Monitorovací středisko představuje jedno z možných řešení řízení celého systému.
S IP sítěmi je nespornou výhodou možnost umístění takovéhoto střediska na jakémkoli, volně vzdáleném místě. Komunikace je zajištěna pomocí lokální (LAN) nebo dálkové počítačové sítě (WAN).
Jako základní nástroj, řídící IP monitorovací systém, lze použít počítač s instalovaným Windows operačním systémem. Softwarový balík potřebný pro spuštění monitorování je součástí ACTi vybavení, a navíc mají zákazníci přístup k platným aktualizacím, které jsou dostupné na internetových stránkách výrobce.
Hybridní monitorovací řešení - kombinace klasického CCTV a IP vybavení
Výše znázorněný příklad realizace, založený na ACTi vybavení, je zvláště vhodný, pokud je potřeba modernizace stávajícího analogového monitorovacího systému. Pro "vylepšení" systému na moderní IP video síť jsou potřeba video servery propojující analogové CCTV kamery s IP sítí. Tyto video servery jsou vybaveny analogovými video výstupy umožňujícími nahrávání obrazů na digitální video rekordéry nebo přímo jejich prohlížení na standardních televizních monitorech.
Pro získání obrazů z kamer na jakémkoli vzdáleném místě, stačí použít transkodéry, které dekódují MPEG-4 tok dat na analogový obraz, v kterémkoli místě LAN nebo WAN sítě. Tímto způsobem je stále možné zužitkovat monitory, které pracovaly v analogovém systému.
Conclusion
A wide range of ACTi devices enables the designer to build any CCTV system based on hybrid (analog-IP) or IP architecture. The parts of the system are IP cameras (including PTZ and megapixel devices), video servers and transcoders, as well as managing software.