MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

WLAN, LAN

Vzorové řešení

Konfigurace ADSL routerů
Původní polská verze od Lukasze Sawickeho.
ADSL služba (Asymmetric Digital Subscriber Line) je jedním z nejpopulárnějších způsobů získání přístupu k Internetu, zvláště v případě domácích uživatelů. Pro sdílení této služby mezi několika počítači je potřeba router spojený s ADSL modemem, který je připojen k telefonní lince (RJ11).
ISP obvykle uživatele zásobuje základním ADSL modemem, který je vhodný pouze pro spolupráci s jediným počítačem.
Jestliže si uživatel pořídí vlastní router, může se tak připojit k několika domácím počítačům a volitelně použít bezdrátovou konektivitu. Tento router může mít další funkce, které by mohly být užitečné pro optimální výkon sítě.

Wireless ADSL2+ Router (Annex A): TP-Link TD-W8910G <br />(4p switch, eXtended Range AP)Wireless CardBus Adapter: TP-Link TL-WN510G (2.4GHz 54Mbps, eXtended Range)Wireless USB Adapter: TP-Link TL-WN321G (2.4GHz 54Mbps)
Typická síť používaná v rodinném domě
Annex A nebo B? Domácí uživatel by se měl nejprve informovat o tom, jaký druh linky je poskytován nebo k dispozici. V případě běžných telefonních linek (POTS/PSTN) bude potřeba router s Annex A. Doporučujeme TP-Link zařízení: TD-8840 N2905 nebo TD-W8910G N2901 - router spojený s Access Pointem. Pro digitální linky (ISDN) - uživatel musí použít router s Annex B, jako např. TD-8840B N2906.
Ukázka konfigurace zařízení
TP-Link TD-W8910G
TP-Link TD-W8910G byl navržen pro ADSL službu jako Neostrada
Pro zahájení konfigurace připojte počítač ke kterémukoli z LAN portů v routeru. Také je možné použít bezdrátové připojení, avšak restart tohoto zařízení by zabral více času.
NIC adaptér v počítači by měl používat stejnou adresu, jaká je nastavena v routeru.

Postup:
 • Otevřete Start >> Ovládací panely >> Síťová a telefonní připojení >> Připojení k místní síti >> Vlastnosti Internetového protokolu (TCP/IP) (START menu v operačním systému Windows 2000);
 • Zvolte: Získat adresu DNS serveru automaticky;
 • Pokud NIC nezískala IP adresu automaticky, je nutné zadat adresu ručně, od spojení 192.168.1.2 ~ 192.168.1.254 (po dokončení konfigurace routeru se doporučuje obnovit automatickou volbu).
Příklad přiřazení TCP/IP adresy (pokud automatická volba nefunguje). V této fázi nejsou potřeba další informace.
Po získání nebo zadání adresy použijte Internet prohlížeč pro zadání IP adresy routeru (implicitní IP adresa je 192.168.1.1). Poté se přihlaště (the user name and password are given in user manual) a zahajte proces konfigurace.
Okno pro přihlášení
Služba bude dostupná pouze pokud budou všechny parametry správně zadány, například v souladu s následující tabulkou (služba ADSL dostupná v Polsku). Odběratel této služby může obvykle získat správně konfigurační parametry od ISP.
Nejjednodušším způsobem, jak nakonfigurovat router, je zvolit možnost "Rychlé nastavení".

ADSL Annex A
(Infrastruktura společnosti Telekomunikacja Polska S.A.)

Operátor (ISP)

Služba

Zapouzdření

VPI

VCI

Multiplexování

TPSA

Neostrada

PPPoA

0

35

VC/MUX

GTS Energis

Multimo

PPPoE

0

35

LLC

Netia

Net24

PPPoA

0

35

VC/MUX

Dialog

DialNet

PPPoE

0

35

LLC

Tele2

Tele2

PPPoE

0

35

LLC

Parametry potřebné pro správnou konfiguraci služby ADSL poskytované dalšími populárními operátory (Annex A)
Parametry ADSL Annex B
(Operátoři Dialog a Netia)

Operator (ISP)

Service

Encapsulation

VPI

VCI

Multiplexing

Netia

Net24

RFC2516 PPPoE

8

35

LLC

Dialog

DialNet

RFC1483 Bridge

1

32

LLC

Parametry potřebné pro správnou konfiguraci služby ADSL poskytované dalšími populárními operátory (Annex B)
Začněte s parametry VPI/VCI. Jsou odpovědné za připojení a identifikaci kanálu. Např. pro Neostrada+ jsou dostatečné 0/35 (jako ty implicitní). Poté klikněte na Další.
ATM okno (VPI a VCI)
Dalším krokem je konfigurace typu připojení (pro Neostrada+: PPPoA a VC/MUX).
Konfigurace typu připojení
Pak zadejte uživatelské jméno a heslo. Ponejprv, v níže uvedené tabulce jsou dány implicitní řetězce (pro specifické služby). To umožňuje zaregistrovat službu po dokončení konfigurace routeru a získat specifické uživatelské jméno a heslo.
Někdy jsou tyto parametry poskytovány samostatně (např. jako součást smlouvy - to závisí na ISP), společně s další příručkou pro uživatele. Ve většině případů by však uživatel měl po dokončení konfigurace routeru připojit otevřít přiřazenou internetovou stránku (zřejmě jedinou dostupnou) a následovat instrukce.

Uživatelské jméno a heslo pro první připojení a registraci

Operátor (ISP)

Služba

Uživatelské jméno

Heslo

TPSA

Neostrada

rejestracja@neostrada.pl

rejestracja

GTS Energis

Multimo

start@gtsenergis.pl

start

Netia

Net24

Internet

Internet

Dialog

DialNet

lack of data

lack of data

Tele2

Tele2

lack of data

lack of data

Uživatelské jméno a heslo pro první připojení a registraci

Poznámky k některým níže uvedeným položkám:
 • Autorizační metoda (implicitně: AUTO)
 • MTU - závisí na ISP (implicitně: 1492)
 • Dial on demand - měl by být vypnutý.
Přihlašovací okno
Dále potvrďtě Service Name a, nejlépe, vypněte funkci Multicast. Nesprávné parametry WAN Služby mohou zablokovat přístup k Internetu.

WAN okno
Nastavení zařízení umožňuje nakonfigurovat LAN, včetně IP adresy zařízení (brána do sítě) a masku podsítě. Uživateli to také umožňuje zapnout/vypnout DHCP server. Použití DHCP serveru je vhodnout volbou, která automaticky umožní počítačům v síti získat takové parametry jako IP adresa, maska podsítě, výchozí brána, DNS servery.

LAN okno
Posledním krokem je nastavení WLAN:
Pro použití Access Pointu je potřeba:
 • Zvolit pracovní kanál (lze jej měnit v okně Wireless >> Basic),
 • Nastavit SSID,
 • Zvolit region (lze jej měnit v okně Wireless >> Basic),
 • Nastavit možnosti zabezpečení (lze je měnti v okně Wireless >> Security).

Okno nastavení Access Pointu
Před definitivním schválením poskytne Rychlé nastavení tabulku s hlavními WAN parametry. Pokud odpovídají ISP datům, kliknětě na Uložit/Restartovat. Konfigurace bude uložena a obnovena při každém restartování zařízení.
Tabulka s nastavením
Blahopřejeme, právě jste dokončili základní konfiguraci.
Při restartování zařízení by měla ADSL LED dioda blikat, což indikuje pokus o synchronizaci. V okně Informace o zařízení je možnost monitorování stavu routeru. V případě, že je spojení nastaveno správně, informace Rychlost spojení- Upstream/ Rychlost spojení- Downstream bude také zobrazena.
Synchronizační proces zahrnuje síťovou identifikaci zařízení - externí IP adresu, výchozí bránu, DNS server atd. Tento postup může trvat až 2 minuty.

Okno s Informacemi o zařízení
IP adresu lze měnit v okně Pokročilé nastavení >> LAN, podobně jako parametry DHCP serveru.

Nastavení IP a DHCP parametrů
Nastavení Access Pointu lze měnit v okně Bezdrátové připojení. V níže uvedeném snímku obrazovky je uvedena jeho implicitní konfigurace. Výchozím regionem jsou Spojené státy, takže by mělo být měněno v souladu s aktuálním umístěním.
V okně Bezdrátové připojení >> Základní nastavení může uživatel:
 • zapnout/vypnout bezdrátové rozhraní (Povolit bezdrátové připojení)
 • zapnout/vypnout SSID vysílání (Povolit SSID vysílání)
 • změnit SSID
 • zvolit region

Základní nastavení bezdrátového připojení
It is important to choose adequate region:
Výběr regionu
V okně Bezdrátové připojení >> Pokročilé nastavení může uživatel:
 • změnit režim Access Pointu
 • změnit kanál Access Pointu
 • povolit QoS
 • změnit další pokročilé parametry Access Pointu

Pokročilá nastavení Access Pointu
Pro zabezpečení WiFi je potřeba povolit šifrování dat a nastavit šifrovací klíče. Standardní možnost zabezpečení je zablokována. Tato nastavení lze provést v okně Bezdrátové připojení >> Zabezpečení.

Okno pro zabezpečení bezdrátového připojení. Standardní možnosti zabezpečení jsou zablokovány (Síťová autorizace - Přístupná, WEP šifrování - Zablokováno)
V současné době je jedním z nejlepším bezpečnostních opatření ve WLAN sítích WPA2-PSK šifrování, možnost zachycena v níže uvedeném okně. "Click here to display" otevře nové okno s aktuálním šifrovacím klíčem (poté, co kliknete na Uložit/Použít).

Zabezpečení bezdrátového připojení - WPA2-PSK šifrování.
Nezbytné je také změnit přednastavená hesla v okně Správa >> Kontrola přístupu >> Heslo. Na Internetu jsou aktivní programy, které se zkouší přihlásit do routerů uživatelů, kteří tak zapomněli učinit:

Okno s nastavením hesla
Je rozumné konfigurační data uložit:
V okně Správa >> Nastavení >> Záloha může uživatel zálohovat konfigurační data na pevný disk počítače.
Okno pro zálohování konfiguračních dat
Okno Správa >> Nastavení >> Aktualizace umožňuje obnovit zálohovanou konfiguraci.
Okno Správa >> Nastavení >> Obnovit default umožňuje obnovit implicitní nastavení.

UPOZORNĚNÍ! TATO MOŽNOST NEZVRATNĚ VYMAŽE VŠECHNY ZADANÉ PARAMETRY/DATA