MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

CCTV

Jak vybrat zařízení?

Krátký CCTV průvodce pro investory a projektanty
Rozbor přesných funkčních požadavků, avšak ještě před začátkem stavebních investic, nám umožní vhodný výběr projektu a potřebných zařízení (vzhledem k daným požadavkům a nákladům).
Na jedné straně společnost, která se zabývá výstavbou instalace by měla - v rámci její vlastní iniciativy - očekávat odpovědi na následující otázky, na druhé straně investor by si měl být jist, že odpovědná firma by neměla dělat nic, dokud jí neposkytnou tyto informace:

12 otázek pro ty, kteří projektují výstavbu monitorovacího systému - usnadnění případové studie funkčních požadavků:
1. Jaké druhy hrozeb mají být monitorovány?
Je systém odpovědný za ochranu lidských životů, velké množství finančních prostředků, nebo je jeho úkolem spíše monitorování např. front u pokladen v samoobsluze? Kromě toho je důležité odhadnout pravděpodobnost a četnost útoků, aby proti nim byla učiněna opatření již v počátečním stadiu celkového návrhu systému. To vše by mělo mít vliv na celkové pojetí monitorovacího systému, výběr vybavení, ochranné prostředky proti zničení, naléhavá řízení, UPS v případě výpadku proudu atd.

2. Jaké oblasti mají být monitorovány?
V návrhu výstavby by měly být označeny významné oblasti, které by měly být monitorovány. To projektantovi monitorovacího systému umožní provést výběr odpovídajícího množství kamer s vhodnými objektivy a naplánovat jejich rozmístění.
3. Jaký je účel monitorování jednotlivých oblastí?
Účelem monitorování vybraných oblastí může být aktivace příslušného poplašného zařízení. Tyto zóny by měly být vyznačeny. Naproti tomu u oblastí, které mají být pouze sledovány, by mělo být popsáno, jaké druhy hrozeb mohou nastat v jednotlivých zónách.
4. Jaká je požadovaná úroveň automatizace?
Mělo by se usilovat o maximální úroveň automatizace, jelikož obsluha obsazená pracovními silami je nákladná a dlouhodobě nespolehlivá. Na druhou stranu, musí existovat možnos manuální obsluhy jednotlivých situací.
5. Jaká reakce systému by měla být vykonávána, pokud budou jednotlivé oblasti narušeny?
CCTV zařízení po nedodržení zóny obvykle spustí automatický pracovní postup jako aktivaci nahrávání, zapnutí světla, zavření dveří, spuštění sirény atd
6. Jaká je potřebná reakční doba systému?
Zpoždění v činnosti může být způsobeno mechanickými (např. otočný polohovač) nebo elektronickými (videorekordér, DVR, telemetrická zařízení) prodlevami. V kritických situacích, kdy zpoždění není přípustné, musí všechna zařízení nepřetržitě pracovat s minimálním počtem vykonaných řídídích funkcí, které by mohly způsobit nečinnost systému.
7. V jakém prostředí budou zařízení muset pracovat?
Měl být stanoven rozsah teplot a vlhkosti, úroveň prašnosti, výskyt elektromagnetického rušení, světelné podmínky atd., také však určité specifické podmínky, pokud je potřeba, např. nebezpečí exploze.
8. Jaký je očekávaný způsob řízení systému?
Musí být stanoveno místo, odkud bude realizována kontrola nad systémem, osoby, které budou mít řízení na starost, pevné a variabilní parametry (všechny funkce, které by neměly být měněny, by měly být zablokovány).
9. Kolik simultánních událostí by měl systém ovládat?
Pokud předpokládáme dvě nebo více simultánních poplašných událostí, je potřeba zajistit odpovídající prostředky pro jejich řízení, např. dva nebo více oddělené monitory a řídící systémy atd.
10. Jaký je postačující dosah a stupeň bezpečnosti přenosu signálu?
Použití technik digitálního zpracování signálu umožňuje přenos prostřednictvím Internetu - bez omezení rozsahu. Avšak již ve fázi projektování je potřeba rezervovat specifické telekomunikační spojení (například: šířku pásma, pevná IP adresa), stejně tak jako se rozhodnout, v jakém momentu by měla proběhnout digitalizace signálu: v kameře (web kamera), po kamerách (ve video web serverech) nebo v nahrávacích zařízeních (DVR karty, samostatné DVR). Digitální přenos obrazového signálu poskytuje nové příležitosti pro vzdálené monitorování míst a objektů.
11. Jak zorganizovat školení monitorovacích pracovníků / ostrahy objektu?
Nehledě na řídící zaškolovací kurz pro všechny monitorovací pracovníky se vyplatí sestavit psané instrukce pro uživatele systému, včetně preventivní údržby a postupů eliminace jednoduchých poruch atd.
12. Jaký druh údržby systému bude potřeba a kdo za ni bude odpovědný?
Některé části mechanismů určitých zařízení mohou vyžadovat pravidelné mazání, u krytů - kontrola nepropustnosti, u objektivů - čištění, hlavy videorekordérů - čištění nebo výměna. Mělo by se stanovit, zda bude základní údržba prováděna zaměstnanci nebo prostřednictvím služeb mimo podnik.
Navíc by se mělo počítat s veškerými racionálními individuálními požadavky a také je dobré si zapamatovat, že některá monitorovací řešení mohou být předmětem zákona..
Každý instalátor (instalační společnost), a dokonce i investor nebo projektant, který si přeje kontrolovat dění kolem sebe, by si měl opatřit právní předpisy příslušející dané zemi, ve které chtějí systém vybudovat.
Internetový CCTV průvodce - obecné a technické tipy pro výstavbu monitorovacích systémů