MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

Instalace

Kabely

Kroucená dvojlinka kategorie 5 - přenosové charakteristiky
Nestíněná kroucená dvojlinka kategorie 5 (UTP CAT5) se používá jako prostředek přenosu v počítačových sítích používajících Ethernet 10baseT a 100baseT standardy. Tento kabel se skládá ze 4 párů, jeho vodič má 0.5 mm průměr (verze s kabely, namísto jednotlivých drátů má 7 kabelů, každý o průměru 0.2 mm a celkový průměr se pak rovná 0.6 mm). V praxi se kabel běžně používá v CCTV aplikacích, ačkoliv může jak přenášet obrazový signál, tak napájet CCTV zařízení.
Praktické zkoušky prokázaly, že navzdory různým impedancím kroucené dvojlinky a kabelu CCTV kamery (kroucená dvojlinka má impedanci 100 ohm a kabel kamery - 75 ohm), není možné zpozorovat žádné zhoršení kvality obrazu (co se týče odrazů způsobených nesouhlasem impedancí) dokonce i když použijeme 40 m dlouhý kabel.
Měl by se brát ohled na to, že použití dlouhého kabelu způsobuje úbytek napětí, což může narušovat nebo blokovat provoz kamery, proto je tedy nutné provést výpočty, které nám poskytnou maximální vzdálenost mezi zdrojem energie a kamerou.
Jeden pár je schopen poskytnout proud až 1A, avšak celkový proud ve 4 párech by neměl překročit 3.3A; odpor jednoho páru (jako uzavřeného obvodu) je 0.0572 ohm/stopu, což je 0.2 ohm/m.
Příklad:
CCTV kamera poháněná pomocí U = 12 VDC, přípustný úbytek napětí dU= 0.1U, spotřeba proudu I=150mA.
Maximální přípustný odpor: R[ohm] = dU[V] / I[A] = 8.
V tomto případě je maximální délka kabelu: l[m] = R[ohm] / r[ohm/m] = 40.
To znamená, že délka kroucené dvojlinky používané jako elektrické vedení pro kameru nemůže přesáhnout 40m.
Parametry kroucené dvojlinky:
  • Impedance Z0 = 100 +/- 15 ohmů.
  • Útlum vlnění - popisuje ztrátu signálu ve směru kabelu: vyšší kmitočet, vyšší útlum; daný v dB/m.
  • Útlum přeslechu na blízkém konci (NEXT) - informuje o tom, jaká část signálu přichází z rušivého páru do rušeného páru, pro konce párů ležící na stejném konci kabelu.
  • Útlum přeslechu na vzdáleném konci (FEXT) - informuje o tom, jaká část signálu přichází z rušivého páru do rušeného páru, pro konce párů ležicí na opačných koncích kabelu.
  • Poměr útlumu a přeslechu - charakterizuje přenosové schopnosti kabelu - informuje o poměru interferencí přicházejících ze sousedních párů do užitečného signálu.
Názorný příklad přeslechu na blízkém konci - NEXT
Názorný příklad přeslechu na vzdáleném konci - FEXT