MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

Mobilní

Antény, konektory

Číslo
Název
Datum
1
Does outdoor antenna increase the speed of LTE?
Wireless Internet access via cellular networks is an increasingly popular service. The growing popularity of this service among subscribers is the result of mobility, higher throughputs and lower prices. The absolute highlight is LTE technology that enables the achievement of data rates similar to those in landline /cable or WiFi networks.
2016-12-15
2
Mobilní internet - jak vybrat modem, anténu a konektor?
Bezdrátové připojení k internetu přes mobilní sítě je stále populárnější službou. Rostoucí popularita této služby mezi účastníky je výsledkem mobility, vyšší propustnosti a nižší ceny. Zlatým hřebem je LTE technologie, která umožňuje dosažení přenosových rychlostí srovnatelných s pevnou linkou / kabelovými nebo WiFi sítěmi.
2013-07-02