MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

Moderní komunitní anténní instalace (MATV/SMATV systém)
Knihovna archív
Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zastaralé.
Správně vybudovaná anténní instalace zajišťuje perfektní příjem televizních a FM programů, stejně tak jako:
  • Možnost přístupu na Internet a spojené služby (např. IP telefon)
  • Možnost přenášení obrazů z CCTV kamer.
Prostřednictvím odpovídajícího výběru zařízení by měl instalátor zaručit maximální spolehlivost systému a uspokojení zákazníků.
Modernizace starých instalací.
Komunitní instalace vytvořené sedmdesátých letech nesplňují základní požadavky kvality a spolehlivosti. Obvykle byly navrhovány pro distribuci dvou, třech programů. V současné době je počet dostupných pozemních televizních programů ve velkých městech 3 krát vyšší, neřku-li možné distribuci několika satelitních vysílání v síti. Pozemní programy jsou ve většině případů přenášeny v UHF pásmu, které v těchto instalacích často není plánováno (velký útlum).
Jak takovou instalaci zmodernizovat?
Instalátor by měl síť zkontrolovat a změřit charakteristiky kabelu (nebo alespoň útlum pro několik frekvencí), aby pak mohl doporučit jedno ze dvou následujících řešení:
  • Záchranu původní kabeláže a připevnění kanálových konvertorů CO-405/705 (R905079) a kanálových zesilovačů ZG-601 (R90538). To umožní znovu získat dobrou kvalitu a zlepšit spolehlivost dříve distribuovaných kanálů a přidat nějaké volné místo pro další.
  • Výměnu kabeláže a připevnění kanálových zesilovačů ZG-401/601. Toto řešení umožňuje přenášet velký počet kanálů a poskytuje možnost přidávání některých satelitních kanálů, stejně tak jako některým odběratelům umožňuje využívat služeb kabelové televize (pokud je v této oblasti k dispozici).
Sets of channel amplifiers
Sada ZG kanálových zesilovačů. Článek o ZG sadách na této stránce
Upozornění!
Při svolání soutěžních projektů by si smluvní strana (investor) měla uvědomit, že pouze kanálové zesilovače, díky nezávislému nastavení zesílení každého kanálu, jsou schopné vyvažovat úrovně a poskytovat dobrý příjem všech kanálů.
Kanálové zesilovače také umožňují jednoduchým způsobem zvýšit počet nabízených kanálů, jelikož poskytují možnost instalace satelitních hlavních stanic.
Nevhodný výběr zesilovačů může způsobit problémy s budoucím provozem instalace! V případě levného zesilovače bude těžké kompenzovat zvýšení nebo snížení výkonnosti vysílače, nebo bude dokonce potřeba jej vyměnit za lepší. Podobné potíže, zvláště v případě vzdálených vysílačů, mohou být způsobeny přenášecími změnami. Aby vyhráli v konkurenci, nabízejí někteří instalátoři levné vybavení, které nezaručují vhodnou kvalitu. Takže by smluvní podmínky soutěžních projektů měly obsahovat základní požadavky týkající se preferovaných řešení.
Kolik kanálové zesilovače stojí?
Cena klasické sady kanálových zesilovačů na jednu vývodku (pro síť se 100 vývodek) je přibližně 5 EUR (polovina nejlevnější individuální antény!!!).
Hlavní stanice pro bytový dům, hotel nebo penzion.
Pro zvýšení standardu služeb, nabízejí obvykle majitelé hotelů atd. jejich hostům přístup k satelitním vysíláním.
Z důvodu možného poškození, potíží s ovládáním atd., se nedoporučuje vybavovat pokoje satelitními přijímači. Použití hlavních stanic tyto problémy elimimuje - v pokojích jsou pouze potřebné televizory.
Hlavní stanice je konstruována na základě panelových digitálních přijímačů, ze které je každá jednotlivá jednotka programována pro příjem individuálního satelitního kanálu.
Alcad výrobci hlavních stanic TP-544 (R912061). TP satelitní panely by měly být používány společně s kanálovými zesilovači ZG 401/601 využívanými pro distribuci pozemních vysílání.
Hlavní stanice od ALCADu pro komunitní příjem satelitních programů
Upozornění!
Je chybou, pokud jsou v komunitních instalacích používány populární individuální satelitní přijímače! Nejsou připraveny pro nepřetržitý provoz a zajišťují kvalitu a spolehlivost potřebnou v profesionální instalaci.
Snem každého správce velkého nemovitého vlastnictví jsou fasády bez satelitních parabol - což se může vyplnit díky použití soupravy IF/IF konvertorů
Nejmodernějším a poměrně levným řešením, určeným pro bytová družstva, obytné domy s byty ve vlastnictví obyvatel atd. je souprava satelitních IF/IF konvertorů. Tato přeměna umožňuje jednoduchou distribuci satelitních programů. Programy jsou přijímány pomocí jednotlivých satelitních přijímačů.
Toto řešení odstraňuje desítky soukromých parabol připevněných na balkónech, vyvýšeninách nebo na střechách. Individuální přijímač je uživatelem připojen přímo k satelitní vývodce, bez jakýhkoli dodatečných prostředků. Obvykle taková instalace také poskytuje pozemní televizní programy (další zdířka ve vývodce).
Pohled na IF/IF konvertory
Satelitní instalace s multipřepínači
Multipřepínače také umožňují distribuci satelitních signálů z jediné paraboly do většího početu satelitních přijímačů. Všeobecně se používají v instalacích s až 100-200 odběrateli. Větší počet odběratelů by instalaci zkomplikoval a zvýšil náklady.
9-input Multiswitch: TERRA MS-952
Pohled na MS-952 R70952 multipřepínač
Rozšíření stávající komunitní instalace do dalších budov
V situaci, kdy je v omezené oblasti od několika po zhruba deset budov (např. obytné domy), existuje možnost použití běžné sady pozemních a satelitních antén (parabol) a jedné hlavní stanice. Toto řešení podstatně snižuje náklady, zvláště když rozšiřuje nabídku satelitních kanálů, například pomocí IF/IF konverze.
Tato instalace by měla být založena na dříve popsaných řešeních s kanálovými zesilovači, IF/IF konverzí nebo hlavní stanicí. Aby byla zajištěna pozdější distribuce je potřeba na budovách použít odpovídající zesilovače, tj. CF-115, CF-116, CF-716, DA-713.
House/Building Amplifier DA-713 (Sat/TV/Return-ALCAD 904 series)
Zesilovač DA-713 R904025
Upozornění!
Výstavba rozsáhlé sítě musí být bezpodmínečně uvedena v detailním projektu, který zahrnuje vliv vzdáleností (parametry kabelů) atd.
Smluvní strana by měla mít na paměti, že náklady na kterýkoli druh komunitní instalace nepřesáhnout celkovou hodnotu individuálních instalací. Kromě toho, taková komunitní instalace neznamená, že musí odběratelé platit velkou sumu - toto řešení může být několikrat levnější než kabelová televize. Provozní náklady tvoří pouze poměrně malá platba za dodávku energie a údržbu (pravidelné technické kontroly).