MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

Modulární hlavní stanice TERRA MMH-3000
Knihovna archív
Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zastaralé.
What is a headend?

A headend or head station is a set of professional satellite (and often DVB-T) receivers equipped with RF modulators. Each of the modules receives different program. It enables distribution of digital satellite and terrestrial programs, re-modulated in analogue format for viewing on existing televisions.
Základní vlastnosti TERRA MMH-3000 hlavní stanice
 • Možnost přijímání několika zašifrovaných programů pomocí jediné karty
 • Počítačově řízený a programovaný
 • Přístup k systémovému protokolu (dění)
 • Možnost SMS poplašné signalizace (prostřednictvím PC GSM terminálu)
 • Grafické zobrazení nastavovaných parametrů
 • VSB modulátory
 • Detailní uživatelské příručky (montáž, programování, diagnostiky) v angličtině, litevštině a polštině
 • Dvouletá záruka
 • Konkurenční cena
Popis MMH-3000
Digitální modulární hlavní stanice TERRA MMH-3000 je kompaktní řešení pro příjem DVB-S a DVB-T programů pro analogové přerozdělování ve SMATV a malých CATV sítích, např. v hotelech, penzionech, bytových domech, bytových výstavbách. Díky modulátorům zbytkového postranního pásma je možné využít sousední kanály.
Základní jednotka může být nainstalována do standardní 19" police nebo samostatné stěny, upevněné reverzními nosnými držáky. Jednotka zahrnuje zdroj energie, RF zesilovač a inteligentní datovou sběrnici. Může obsahovat až 8 individuálních modulů - digitální satelitní nebo pozemní přijímače a RF modulátory.

Hlavní stanice může být programována pomocí vyhrazené příruční řídící jednotky PC100 (R81702) nebo prostřednictvím počítače s komerčním CMH Master programem (R81706), nebo jeho limitovanou bezplatnou verzí: TERRA LINK. .
Snímek obrazovky z obslužného programu Terra Link
Díky schopnosti demodulace více zprostředkovacích streamů, celý stream je dostupný jako MPEG-2 TS (Transport Stream) na určeném výstupu QPSK CI přijímače RD-313C. Může být využit pomocí MPEG-2 TS Dekodérů/VSB Modulátorů DM-313 (R81712). Jedná se o optimální řešení pro přijímání několika programů z jednoho te, spořící počet QPSK přijímačů.
View of RD-313C module (QPSK CI Receiver)
Komponenty hlavní stanice Terra:
 • UC-380 R81700 - Základní jednotka
 • RD-313C R81710 - QPSK CI Přijímač RD-313C
 • DM-313 R81712 - MPEG-2 TS Dekodér/VSB Modulátor
 • MT-310 R81708 - VSB Modulátor
 • UD-104 R81704 - Datová sběrnice/USB rozhraní
 • PCS-200 R81716 - Rozhraní dálkového ovládání
 • CMH Master R81706 - CMH-Master application software (Hlavní aplikační program)
 • Terra Link - bezplatná, limitovaná verze CMH Master programu
Příklad sady modulů hlavní stanice MMH-3000
Blokové schéma TERRA MMH-3000
Ve výše uvedeném schématu signál z QUATRO LNB přichází do RD-313C R81710 modulu, který dodává MPEG-2 TS do DM-313 R81712 dekodérů.
Na pravé straně zdroje energie jsou čtyři RD-313C R81710 přijímače. Tři z nich používají stejnou kombinaci pásma/polarizace, takže mohou být zapojeny za sebou (RF smyčka), poslední používá odlišný signál.

MMH-3000 hlavní stanice se vyznačuje vysokou maximální výstupní úrovní (102dBuV), což umožňuje zásobovat až 60 zdířek, bez dalších zesilovačů. Pro větší počet zdířek by měly být použity ZG-401/601 kanálové zesilovače. channel amplifiers.
Hlavní stanice s ZG-401/601 kanálovými zesilovači
Následující grafické schéma zachycuje možnost distribuce CCTV nebo jiného AV signálu:
Distribuce CCTV nebo jiného AV obsahu
Snímek obrazovky z TERRA Link utility - nezašifrované programy v MPEG-2 TS jsou zobrazeny v červené barvě
(mohou být dekódovány pomocí DM modulů)

RD-313C R81710 QPSK/PAL přijímač s CI modulem
RD-313C R81710 přijímač je základním modulem používaným v MMH-3000 hlavní stanici. Díky transmodulaci na PAL standard a RF modulaci (VSB) může být vysílání přijímáno běžnými televizory. Jedno zařízení přijímá jeden program a dodává MPEG-2 přenosový stream z přijatého transpondéru.
RD-313C má CI slot umožňující - po nainstalování odpovídajícího CA modulu - příjem zašifrovaných programů.

Občas použité kódování vyžaduje specifickou sadu modul-karta.
Moduly často umožňují dekódovat několik programů z jednoho transpondéru. V tomto případě MPEG-2 TS přenáší nezašifrované signály, které mohou být dekódovány pomocí DM-313 R81712 modulů.

Snímek obrazovky z TERRA Link utility - nastavení QPSK/PAL transmodulátoru RDC-313
Klasický PAL modulátor produkuje rušivý signál (postraní pásmo) ležící v nižším sousedním kanálu. To tento kanál vylučuje z použití v systému (nezbytnost jednokanálové mezery).
Modulátory používané v TERRA MMH-3000 hlavní stanici využívají VSB modulaci. Díky zbytkovému postrannímu pásmu umožňují využívat sousední kanály. Tento druh provozu vyžaduje souměrné úrovně výstupu výstupních kanálů. Rozdíly mezi jednotlivými kanály nemohou přesáhnout hodnotu 3 dB.

MPEG-2 TS Dekodér/VSB Modulátor DM-313 R81712
DM-313 spolupracuje s RDC-313 přijímačem (stejný transpondér). Rozbalí požadovaný program z MPEG-2 přenosového streamu. Pokud RDC-313 přijímač obsahuje CA modul, přenosový proud není zašifrován. Pomocí TERRA Link utility je možné programovat několik DM-313 dekodérů, aby tak bylo možno přijímat několik programů z transpondérů, pomocí jediné čipové karty.
Zařízení bylo také vybaveno VSB modulátorem (PAL).

Výběr programů, které lze dekódovat pomocí MPEG-2 TS Dekodéru/VSB Modulátoru DM-313
VSB Modulátor MT-310 R81708
VSB Modulátor MT-310 byl navržen pro distribuci vstupního obrazového signálu pocházejícího z CCTV kamery, DVD přehrávače, počítače nebo jiného zařízení generujícího audio-video obsah, např. v hotelovém televizním systému.
Konfigurování MT-310 VSB modulátoru
Datová sběrnice/USB rozhraní UD104 R81704
UD-104 R81704 byla navržená pro připojení MMH-3000 hlavní stanice pomocí počítače, pro řídící a konfigurační účely.
Dálkový ovladač PCS-200 R81716
Toto zařízení umožňuje obsluze ovládat MMH-3000 hlavní stanici s až 250 moduly, prostřednictvím lokální sítě nebo Internetu.
Software hlavní stanice MMH-3000 může být aktualizován prostřednictvím FTP serveru. Přední panel ovladače je vybaven klávesnicí umožňující lokální ovládání hlavní stanice.

CMH-Master a TERRA Link aplikační program pro hlavní stanice MMH-3000
Terra Link obslužný program umožňuje řídit a diagnostikovat menší verze MMH-3000 hlavních stanic (maximálně dvě UC-380 R81700 základní jednotky).
Terra Link obsahuje uživatelsky příjemné grafické rozhraní pro programování individuálních modulů hlavní stanice a pro získávání diagnostické informace.
Terra Link detekuje konfiguraci MMH-3000 hlavní stanice, skenováním systému.

Veškeré funkce Terra Link jsou prováděny pomocí pohybu kurzoru přes položku a klikání levým tlačítkem myši.

Bezplatný Terra Link obslužný program může řídit MMH-3000 hlavní stanici s až 16 moduly, umožňující:
 • ovládání hlavní stanice prostřednictvím počítače
 • grafické zobrazení nastavovaných parametrů
 • načítání stavu modulu
 • ukládání a načítání parametrů do/z počítače
Pokud hlavní stanice obsahuje více než 16 modulů, je potřeba zakoupit CMH Master R81706 program s rozšířenými funkcemi:
 • maximální počet modulů v jednom systému: 255
 • přístup k systémovému protokolu (události)
 • možnost SMS poplašných signalizací (prostřednictvím PC GSM terminálu)
 • lokální programování pomocí počítače prostřednictvím UD-104 R81704 adaptéru (USB)
 • vzdálené programování pomocí PCS-200 R81716
 • automatické načítání stavu modulu
 • grafické zobrazení nastavovaných parametrů
 • ukládání a načítání parametrů do/z počítače
 • živé diagnostické testování (soubor)
Příklad diagnostického testování - DM-313 modul neobdržel MPEG-2 TS
Program může ukládat a obnovovat konfiguraci hlavní stanice, což může být velmi příhodné např. v případě změn provedených hotelovými zaměstnanci. Také existuje možnost přípravy a uložení několika konfigurací, které lze poté zvolit v souladu s národností hostů ubytovaných v hotelu (různé sady programů, různé kombinace polarizace/pásma).
Ukládání a obnovování předprogramovaných nastavení
Systémové požadavky:
 • standardní počítač
 • Windows 98/Windows XP
 • min. Pentium 400 MHz, 256 MB RAM, 10 MB volného místa na disku, volný USB port
 • dodatečný požadavek: ovladač nainstalovaného UD-104 R81704.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................