MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

TV, TV-SAT

Instalační součásti

Nařízení o stavebních výrobcích (CPR) - nové požadavky na kabely
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým
se zrušuje směrnice Rady 89/106 / EHS (Construction Product Directive). "Toto nařízení stanoví podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh nebo zpřístupnění stavebních výrobků na trhu, a to stanovením harmonizovaných pravidel týkajících se způsobu vyjádření vlastností stavebních výrobků a používání označení CE na těchto výrobcích." Nařízení vstoupilo v platnost 1. července 2013.
V případě izolovaných vodičů a kabelů používaných jako stavební výrobky je CPR založen na harmonizované evropské normě EN 50575: 2014, jejíž datum provedení bylo stanoveno k 1. červenci 2016. Od tohoto data mají výrobci/dovozci 12 měsíců plně vyhovět novým předpisům a přizpůsobit se novým požadavkům. To znamená, že od 1. července 2017 by se všechny instalační kabely měly považovat za stavební výrobky a měly by být dodrženy příslušné předpisy. Nové předpisy vyžadují, aby výrobci vystavili prohlášení o vlastnostech (DoP) a aby označili, že jejich výrobky splňují příslušné normy s označením CE. Výrobce na základě vypracování svého DoP přebírá odpovědnost za shodu stavebního výrobku s deklarovanými vlastnostmi. Norma EN 50575 specifikuje požadavky na požární odolnost kabelů používaných v trvalých systémech budov, tj. Silových kabelů, řídicích a komunikačních kabelů, kabelů s optickými vlákny:
  • silové kabely - izolované vodiče a elektrické kabely používané např. na dodávku elektrické energie;
  • řídicí a komunikační kabely - izolované vodiče, symetrické a koaxiální kabely s kovovými vodiči, např. v telekomunikačních systémech, na přenos dat, na distribuci televizních a rádiových signálů v sítích RF, v signalizačních a řídících systémech;
  • vláknové optické kabely - používané např. v telekomunikačních systémech, na přenos dat, na distribuci TV a rádiových signálů v RF sítích, v signalizačních a řídících systémech.
Doposud byly vodiče a kabely zpracovávány výhradně jako elektrické výrobky, které podléhají předpisům o bezpečnosti výrobků podle směrnice o nízkonapěťových zařízeních (LVD) a výrobce je označil CE. Nová pravidla zavedená normou EN50575 ukládají výrobcům (i dovozcem a distributorem) povinnost zadávat příslušné testy oznámeným certifikačním orgánem / laboratořím s cílem získat osvědčení potvrzující třídu požární odolnosti svých výrobků a vydávat prohlášení o vlastnostech (DOP) s příslušnými eurotřídami. Eurotřída stavebního výrobku (včetně elektrických, řídících a komunikačních kabelů) umožňuje jeho klasifikaci z hlediska reakce na oheň podle stejných pravidel a kritérií v celé Evropě. Označení požární klasifikace se již nacházejí na etiketách mnoha stavebních výrobků a brzy budou potřebné pro všechny takové výrobky.
Schéma klasifikace kabelů podle normy EN50575
Eurotřídametody testování dodatečná kritéria příkladné výrobky
 AcaEN ISO 1716 kabely bezhalogenové
 B1ca EN 50399
EN 60332-1-2
kouřivost (s1, s2),
kapalných / částeček (d1, d2)
nebo kyselin (a1)
kabely bezhalogenové
 B2ca EN 50399
EN 60332-1-2
PVC tvrdé,
kabely bezhalogenové
 Cca EN 50399
EN 60332-1-2
kabely bezhalogenové
Dca EN 50399
EN 60332-1-2 
kabely z velmi kvalitním PVC
 EcaEN 60332-1-2 bez požadavků kabely z PVC
 Fca

Not fulfilling requirements
for
Eca

bez požadavků kabely polyetylenové nebo PVC
Podle CPR a normy EN50575 uvádí sedm eurotříd klasifikující reakci kabelů na oheň: Aca, BCA, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca spolu s dalšími kritérii charakterizujícími produkci kouře, výskyt hořlavých kapek / částic a kyselost produktů spalování a tepelného rozkladu. Třída Aca definuje nehořlavé kabely (bez reakce), zatímco třída FCA obsahuje kabely, které nesplňují požadavky třídy Eca (tj s neurčeným výkonem). Další klasifikace zahrnuje:
  • s1, s2 - tvorba kouře,
  • d1, d2 - emise hořících kapiček/částic,
  • a1 - vylučování kyseliny.
Příklad označení kabelu
Příklad štítku kabelu v souladu s normou EN50575.
Koaxiální kabely jsou rozděleny podle vlnové impedance:
  • 50 Ω - Trilan kabely pro aplikace v instalacích WLAN (2,4 GHz a 5 GHz);;
  • 75 Ω - DIPOLNET nebo Triset kabely určené pro individuální a společné anténní systémy (STA / MATV). Typické aplikace zahrnují distribuci signálů DVB-T, FM / DAB a satelitních TV (DVB-S / S2).
75 ohm Triset kabely


50 ohm Trilan kabely

Seznam Prohlášení o Parametrech koaxiálních kabelů
v souladu s nařízením CPR
Kód
NázevDoP
PL
DoP
EN
vlnová impedancereakce na
oheň
E1010TRISET-113 PROFI 75 ΩEca 
E1015TRISET-113  75 ΩEca
E1017TRISET-113 PE 75 ΩFca
E1019TRISET-113 HF  75 Ω  Dca 
E1025TRISET-11 PE  75 Ω  Fca 
E1027 TRISET-11 HF    75 Ω Cca 
E1220 Tri-Shield DIPOLNET  75 Ω Eca 
E1230 DIPOLNET    75 ΩEca
E1231 DIPOLNET PE  75 ΩFca
E1171Tri-Lan 240 PE  50 Ω Fca
E1172Tri-Lan 240  50 ΩEca
E1173Tri-Lan 400 PE 50 ΩFca
M5995CAMSET/YAR  75 Ω Eca 
M5997CAMSET/YAR PE  75 ΩFca
Kabely s kroucenými páry se používají pro přenos dat v telekomunikačních a počítačových sítích, většinou v sítích Ethernet instalovaných v budovách (strukturální kabeláž). Sestávají z jednoho nebo více kroucených párů izolovaných žil (drátů, lanek). Zkroucení minimalizuje účinky vnějšího a vnitřního (preslušného) elektromagnetického rušení.
NetSetkabely pro strukturální kabeláž
Seznam Prohlášení o parametrech krouceného páru
v souladu s nařízením CPR
Kód
NázevDoP
PL
DoP
EN
Kategoriereakce na
oheň
E1408NETSET U/UTP5e  Eca
E1410NETSET U/UTP PE+ żel 5e  Fca
E1412NETSET U/UTP PE 5e Fca
E1515NETSET F/UTP 5e Eca
E1517NETSET F/UTP PE 5e Fca
E1608NETSET U/UTP  Eca
E1616NETSET U/FTP6A Eca

 

 
DOPLNIT
KNIHOVNA POBOČKY
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI