MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

NUUO software update - pro verze nižší než 3.2
Knihovna archív
Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zastaralé.
NUUO software verze nižší než 3.2 používá hardware USB klíče (dongles). Update těchto verzí nad 3.2 (po stažení odpovídajících souborů z http://www.nuuo.com/downloadsort.php a jejich instalaci) vyžaduje 16-ti místný kód licence.
Jsou dva způsoby aktivace: online - the počítač s instalovaným NUUO softwarem má přístu k Internetu, nebo offline - počítač není připojen k Internetu.
Uživatel s nižší verzí potřebuje provést následující postup k upgradu softwaru na poslední vydání.
Online aktivace
During such activation, the generated serial number will replace the dongle. After the procedure has been performed properly, the dongle becomes inactive and there is no way to restore the older version of the software!!!
1) Enter "Config"--> "License Manager".
2) Select "On line" option.
3) Put in the dongle, select "Activate from dongle", and then click the "Activate" button.
4) A window appears asking the user whether they are sure they want to activate the software from the dongle (and thus to transform the dongle into a serial number). If so, they should click the OK button.
5) Do not remove the USB dongle during the process.
6) If activation is successful, the NUUO software is restarted.
7) Be sure to save the new serial number which you will need for next installations of the NUUO software.
Offline activation

When the computer (NVR system) is not connected to the Internet, you can perform offline activation, taking the steps outlined below.
NUUO software generates activation files which after transferring to a computer with Internet access connect with the license server. The result of this operation is a key file which will then be imported by the NUUO software.
1) Enter "Config"--> "License Manager".
2) Select "Off line" option.
3) Put in the dongle, select "Activate from dongle", and then click the "Activate" button.
4) Confirm this type of activation clicking "Yes", then choose the directory for storing the offline activation files.
5) Copy the folder with the generated files to a computer with Internet access, and then double-click the OfflineTool.exe icon and then activate the key.
6) Choose a location to save the license file and then transfer the file on the PC (NVR system) with the NUUO software.
7) In the NUUO menu select "License Manager" and "Import license file", then click "Activate." Confirm the message on license importing by clicking "OK".
8) If the license import has been carried out correctly, the NUUO software will be restarted. Be sure to save the new serial number which will be needed for next installations of NUUO software.


License transfer
Before changing the operating system or its reinstallation, or before replacement of the network adapter or the computer itself (the one that runs NUUO software), it is necessary to transfer the license. This is the protection against unauthorized copying of the license key which is assigned to particular software and hardware configuration of your NVR system. Before starting this procedure you have to save the serial number!!!
Online transfer:

1) Enter "Config"--> "License Manager"--> "Transfer", select the license number (SN) for deactivation/transfer, choose "On line" option and click "Transfer" button.
2) After that operation the serial number is inactive. You can use it during the next installation of NUUO software.
Offline transfer:

1) Enter "Config"--> "License Manager"--> "Transfer", select the license number (SN) for deactivation/transfer, choose "Off line" option and click "Transfer" button.
2) Confirm saving the SN number and consent to offline transfer of the key. Then select a folder for saving the files that should be later copied to a computer with Internet access.
3) Run the OfflineTool.exe file on the computer with Internet access, then click "Transfer" button.

The license transfer operation has been completed.