MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

CCTV

Základní vlastnosti

Optimalizace nastavení CCTV kamery
Úvod

Když vybíráme model kamery, zajímáme se obvykle o možnost nastavení různých provozních parametrů. Samozřejmě, modernější modely mají větší schopnosti, jednodušší zařízení mají některé parametry fixní.
Nicméně, abychom byli schopní zvážit veškeré výhody nastavení, musíme vzít v potaz jejich technická data a uživatelské manuály. Diskutujeme zde o množství obvyklých nastavení, která mají vliv na kvalitu obrazu, a to jak pozitivní, tak negativní. Takové znalosti na pomohou dosáhnout nejlepších praktických výsledků provozu kamery.
Vliv změn v nastavení kamery lze ukázat na kamerách ACTi, ale tato pravidla lze užít i na jiných typech kamer od různých výrobců.
Rozlišení

Hlavní parametr, který ovlivňuje kvalitu obrazu, je rozlišení. To vypovídá o tom, z kolika bodů se celý obraz skládá. Samozřejmě, větší rozlišení znamená lepší kvalitu obrazu nebo, že lze monitorovat větší plochu. Na rozdíl od tohoto, to vytváří větší požadavky na šířku pásma a zvyšuje objem nahrávaného materiálu. Obvyklá rozlišení: CIF (320 x 240), VGA (640 x 480), D1 (720 x 576), SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200).
Srovnání VGA a SXGA rozlišení
Obnovovací kmitočet

Tento parametr specifikuje, kolik snímků je generováno/vysíláno ze jednotku času - více snímků, hladší obraz. PAL televizní systém dovoluje 25 snímků za sekundu (fps), to je považováno za zcela "jemný" obraz. Nicméně, díky omezené šířce pásma, používá video monitorovací systém často v praxi obnovovací kmitočet 5 až 10 fps, což je docela přiměřené. Samozřejmě, jsou specifické případy, které vyžadují vyšší obnovovací kmitočet, dokonce 100 fps, taková řešení však nejsou populární. Nižší obnovovací kmitočet je používán ke kontrole velkého množství, vyšší (25 fps) k monitorování chování jednotlivců, nejvyšší k nahrávání rychlých procesů (např.testy srážek).
Komprese

Velmi důležitou vlastností IP CCTV kamer je druh video komprimace. Ta znázorňuje úroveň kamery. Lepší komprese, vyžaduje menší šířku pásma - stejná úroveň subjektivní kvality. Populárními video kompresními formáty jsou MJPEG (fakticky spojení po sobě jdoucích snímků, komprimovaných jako JPEG soubory) a MPEG-4 (tvoří kompletní obrazy v každém z několika snímků). Nejnovější a nejmodernější metodou je H.264 (MPEG-4 Part 10, nebo MPEG-4 AVC). Obsahuje množství nových vlastností, které dovolují komprimovat video efektivněji než předchozí standardy, takové jako multi-picture inter-picture prediction a lossless macro-block coding. Prakticky, "zisk" H.264 ve srovnání s MPEG-4 ASP (šířka pásma, velikost souboru, čas přenosu) je okolo 30%.
Srovnání populárního kompresního formátu v získané kvalitě
Video nastavení

ACTi kamery mají Video Settings bookmark, který umožňuje provozovateli nastavit parametry spojené se síťovým přenosem: rozlišení, obnovovací kmitočet, kompresní metoda, nastavení sériového a síťového portu.
Ukázka video nastavení v ACTi kamerách
Vyrovnání prosvětlení (BLC).

Tato funkce je schopností kamery vyrovnávat jas předmětu s velkým množstvím osvětlení v pozadí, které by prakticky znemožnilo viditelnost detailů. Vyrovnání prosvětlení závisí na nastavení zisku kamery až do zlepšení osvětlení předmětu v přední části. To dovoluje identifikovat rovněž předměty v popředí. Bohužel, pozadí se stává rovněž světlejší.
BLC vypnuto
BLC zapnuto
Wide Dynamic Range (WDR)

Tato vlastnost obrazových sensorů byla představena prakticky nedávno. Rozšiřuje akci BLC. Díky provozu založeném na analýze ozařovaných samostatných buněk, lze ve stejném čase zesvětlit tmavé prvky a udělat je tak světlejší. Tento způsob dovoluje jasné vidění detailů jak v popředí, tak v pozadí.
WDR zapnuto
Vyvážení bílé (WB)

Tato funkce ovlivňuje zastoupení všech barev kamery, s ohledem na "bílou"barvu. V automatickém režimu je orientační bod pro bílou barvu nejsvětlejší v celém obrazu. Protože však kamera často monitoruje plochy, kde nejsvětlejším bodem není opravdu "bílá", barvy v obrazu potom nemusí odpovídat skutečnosti. Řešením je předvolit barvy tak, aby odpovídaly přirozenému nebo umělému osvětlení, stejně tak jako uložit nastavení kamery pro "bílý" vzor.
Správné vyvážení bílé
Nesprávné vyvážení bílé
Automatické řízení zisku (AGC)

Tato funkce dovoluje zvýšení citlivosti a umožňuje provoz při nízkých světelných podmínkách. Nicméně, mohla by být použita i pro zesílení signálu, nebo zesílení zvuku. Úroveň AGC musí být nastavena opatrně, na principu pokus-omyl.
AGC (10/255)
AGC (100/255)
Automatická elektronická uzávěra (AES)

Možnost zvýšení času pro otevření závěry dovoluje zvýšit osvit obrazového sensoru. Tato vlastnost je velmi užitečná v místech s nízkým osvětlením, kde je výsledkem delšího času osvitu jasnější obraz. Nicméně, i to přináší své nevýhody. Problémem je zastření pohybujících se částí obrazu. To je díky faktu, že objekt se pohybuje podstatně během doby otevření uzávěry, existuje však po celou dobu. Jiným významným omezením je rychlost snímků kamery-otevírací doba nemůže převýšit dobu snímku.
Kratší interval závěry
Dlouhý interval závěry
Ostrost

JPEG komprimace má nevýhodu - generuje bloky s nevhodnou strukturou. To způsobuje vznik podivných vzorů v obrazu. Tento efekt je částečně viditelný ve tmě. Řešením tohoto problému je omezení ostrosti obrazu. Omezením tohoto parametru se může vyrovnat "hluk" způsobený komprimací. Samozřejmě, že příliš velké redukce by mohli mít za následek zastřený obraz.
Ostrost při 200/255
Ostrost při 100/255
Nastavení kamery

Všechna nastavení popsaná výše lze nalézt v Nastavení kamery, které dovoluje upravit parametry videa.
Ukázka nastavení kamery v ACTi kamerách
Shrnutí

Moderní IP kamery nabízí mnoho funkcí, kterými lze upravit provozní předpoklady. Mechanismus použitý v zařízeních jim dovoluje fungovat ve většině podmínek. Získaná kvalita obrazu závisí rovněž na dovednostech instalátora. Nezapomeňte prosím, že výrobce přednastavuje parametry ke standartním podmínkám, které jsou typické pro specifický model. V aktuálních podmínkách může provozovatel zdokonalit kvalitu obrazu. Nicméně, v určitých případech se stává, že instalátor pokazí obraz z kamery. V případě, kdy standartí nastavení nevyhovuje, není třeba žádného "experimentu". V jakémkoli případě by měli být změny parametrů prováděny opatrně.