MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

Pár návrhů a rad
Knihovna archív
Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zastaralé.
Pro investory ve stavebnictví a všechny, kdo chtějí správně provést jejich anténní instalaci
SignalNET - how to wire the house - signal/multimedia installations
Při stavbě domů začíná každý stavitel se základy. Vnitřní dokončovací práce musí být zahájeny kabeláží. Při projektování elektrické instalace je nezbytné vzít současně v úvahu také kabelové vedení signálu: telefonního, počítačového, RF (pozemní a satelitní televizní vysílání, FM), dveřního systému atd.V současné době volí mnoho projektantů flexibilní systémy jako SignalNET - konečná podoba použitého vybavení může být přizpůsobena majitelem - pro uspokojení jeho individuálních potřeb (což je také spojeno s penězi, které chce vynaložit).
Doporučujeme přečtení tohoto článku >>> SignalNET
Přednedávnem byla televizní nabídka omezena na přenos dvou programů. Jediná anténa upevněná na balkóně a připojená přímo k televizoru tvořila celou instalaci. Od té doby se počet programů výrazně zvýšil a na trh byly uvedeny nové satelitní a kabelové technologie. Skutečná revoluce v této oblasti však přichází právě teď. Televizní instalace umožňují přístup k Internetu, telefonním hovorům, CCTV monitorování a ovládání poplašných systémů, dálkovému odečtu měřicích zařízení (elektřina, plyn, voda) a nakupování po internetu.
Vývoj televizních a telekomunikačních technologií podporuje rychlé rozšiřování moderních anténních instalací úplně stejně, jako v minulosti běžné používání elektrických zařízení vynucené pečlivým projektováním elektrických instalací. Zákon vztahující se k provádění staveb obvykle naznačuje nutnost navrhovat anténní instalaci pouze v případě bytových domů. Nedostatek takových instalací v rodinném domě však značně omezuje přístup k nejnovějším úspěchům televizní technologie. Všem, kteří by chtěli tuto instalaci vytvořit, rádi poskytneme nějaká doporučení.
V první řadě byste měli mít možnost použití pozemního televizního vysílání stejně tak jako kabelového nebo satelitního vysílání. Celá instalace by měla být naprojektována takovým způsobem, aby pozdější modernizace a výměna součástek nevyžadovala zbourání stavby budovy (aktualizace může být nezbytná v důsledku vývoje technologie, např. použití optických vláken, digitálních technologií atd). Vnitřní instalace by měla každou místnost vybavit zdířkou umožňující příjem nebo vysílání (z modulátoru videorekordéru, nástavce dálkového ovládání atd.) RF signálů. Tato koncepce anténní instalace může být odvozena z níže uvedeného postupu:
1. Základní pravidla.
1.1 Umístění a způsob připevnění antén
Většina škod způsobených na anténních instalacích je výsledkem zřícení nesprávně upevněného stožáru nebo zlomení špatně položených kabelových tras. V současné době je nejpopulárnějším řešením upevnění anténního stožáru ke komínu. Stožáry lze také upevnit pomocí nástěnných konzol. Satelitní paraboly bývají obvykle upevňovány na samostatné stožáry. Anténní kabel by měl do budovy vstupovat už na střeše.
WLAN anténa musí být upevněna způsobem zajišťujícím vzájemnou viditelnost se sdruženou součástí (obvykle poskytovatel Internetu).

1.2 Druh instalace (pass-through, hvězdicová, smíšená)
V současné době nejsou pass-through instalace upřednostňovány, zvláště ve větších systémech. Hvězdicové instalace jsou universálnější a odolnější vůči rušením vyvolaným připojenými přijímači. Používají se jak pro distribuci pozemních, tak i satelitních programů (např. multiswitch instalace).
1.3 Způsob pokládání kabelů
V nových administrativních budovách a dokonce i v obytných domech se kabelové lávky stávají stále více populárnějším řešením pro umístění elektrických, počítačových, telekomunikačních a RF instalací.
Mělo by být naplánováno hlavní vertikální potrubí ze suterénu do podkroví, s možností větvení vedení na každém poschodí. Takové uspořádání umožní zavést moderní instalace, změnit umístění hlavních zařízení atd. Nedoporučuje se pokládat nechráněné kabely pouze pod omítku. Každý kabel má omezenou životnost a může být také náhodně poškozen (např. při vyvrtávání děr ve zdi). Výměna by mohla být nesmírně obtížná.
Pokud má být instalace tradičně položena, měla by být aplikováno potrubí.

1.4 Umístění rozbočovačů, odbočovačů a zesilovačů (vzhledem k možnostem zásobování energií)
Základním pravidlem je, že by zesilovače měly být umístěny co nejblíže u antén. Toto doporučení se nejlépe realizuje pomocí stožárových zesilovačů - ty jsou však vystaveny vlivu erozního působení povětrnostních podmínek. Podkroví se zdá být nejlepším místem pro instalaci vnitřních zesilovačů, měli byste si však pamatovat, že potřeba zajistit síťový přívod. Toto umístění je také mnohem lepší pro údržbu vybavení.

Rozbočovače by měly být upevněny na snadno dostupných místech, kde nehrozí riziko srážení výparů (vysoce korozivní činitel).
1.5 Rozvržení anténních zdířek
Anténní zdířky jsou vyráběny v zapuštěných nebo povrchových verzích. Zvláště v případě zapuštěného vybavení je nezbytné naplánovat jejich rozmístění racionálním způsobem.
2. Výběr základních prvků instalace s ohledem na kvalitu signálu, přijímané programy a riziko rušení:
2.1 Antény
Pro přijímání pozemních vysílání se používají antény pracující v pásmech: FM (rádio), VHF (většinou pouze pro jeden televizní program; v některých zemích se nepoužívá, např. ve Velké Británii) a UHF. V případě FM antén je dobré věnovat pozornost přijímání signálu obou polarizací, horizontální a vertikální. Mezi televizními anténami, YAGI-UDA obvykle poskytuje nejlepší výsledky. Montáž paraboly "azimut-elevace" umožňuje příjem pouze z jedné satelitní polohy. Avšak připevněním dvou konvertorů na dvojtou opěru je možné přijímat programy ze dvou blízkých satelitních pozic. Příjem vysílání z několika satelitů je možné pomocí "polarmount" typu připevnění a polohovadla. Doporučované rozměry parabol závisí na zeměpisné poloze budovy a satelitů, které by měly být přijímány.


Bezdrátová instalace je v současné době populárním způsobem přístupu k Internetu. Uživatelé v jejich počítačích používají bezdrátové adaptéry nebo externí access pointy. Musí být informováni o pásmu používaném ISP a potřebných parametrech zařízení (závisí především na úrovni signálu).
Doporučujeme přečtení tohoto článku >>> Výběr pozemních televizních antén
2.2 Kabely
Koaxiální kabely s 75 ohm impedancí jsou široce používány. Pro příjem satelitních programů musí být použity koaxiální kabely, které jsou charakterizovány nízkou ztrátou v 950-2150 MHz pásmu. Nyní jsou budovy vybavovány jednotnou kabeláží, takže je výběr jediný - satelitní kabel. Doporučujeme kabely z řady TRISET-113. Pro venkovní aplikace byste měli použít verze PE.
Článek o moderní kabeláži: >>> Instalace vedení v rodinných domech
Pro spojení access pointu s anténou by měl být použit koaxiální kabel pracující až v 6 GHz. Takový kabel má mnohem lepší parametry v 2.4 GHz pásmu, především však - v budoucnu umožní přemístit systém do 5 GHz pásma.
2.3 Zesilovače, rozbočovače, odbočovače
Anténní zesilovače se používají v případech, kdy jsou vstupní signály slabé nebo když jsou kabelové trasy dlouhé, nebo když je velký počet zdířek. Pro malou instalaci a dobré signály můžete použít širokopásmové zesilovače s vestavěnými vstupními anténními sdružovači. V obtížnějších podmínkách je vhodným řešením použití kanálových zesilovačů, které zesilují pouze požadované kanály, což eliminuje externí rušení, stejně tak jako nežádoucí výsledky vytvořené eliminujícími širokopásmovými zařízeními.
Článek o RF zesilovačích: >>> ZESILOVAČE v anténních instalacích
Článek o pasivních distribučních zařízeních: >>> Rozbočovače a odbočovače
2.4 Anténní zdířky
Typické anténní zdířky mají obvody: TV a FM. Pro příjem satelitních programů byste měli použít satelitní zdířky s označením ''SAT''. Universální zdířky zajišťují zpětný kanál (nezbytný např. pro přístup k Internetu).
Kompletní sortiment jednotlivých položek prodávaných v naší prodejně byl rozdělen do sekcí. Jakmile zvolíte sekci, na pravé straně budou k dispozici spojené informace.

Zvláště doporučujeme článek poskytující detailní a universální schémata anténních instalací.
DIPOL podporuje moderní kabelové systémy budov. Více informací naleznete v článku: