MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

CCTV

Monitorování měst

Potenciál IP CCTV pro moderní video monitorování měst
Video monitorovací systémy založené na Internet Protokolu (IP) poskytují mimořádné zlepšení funkčnosti, včetně živého monitorování, nahrávání obrazu a přehrávání archivů.
Prohlížení, zaznamenávání, přehrávání
Jádrem každého CCTV systému je digitální video rekordér (DVR), který zpracovává výstupní signály z kamery (obraz) pro jejich živé monitorování, zaznamenávání a přehrávání. Systémy založené na digitálních video rekordérech mají omezené množství video kanálů - pozdější rozšíření takového systému bude vyžadovat použití dalších digitálních video rekordérů. DVR mohou pracovat jako nezávislé jednotky, nebo mohou být řízeny prostřednictvím IP sítě pomocí externího řídícího softwaru. Nevýhodou bez-IP systémů je omezené množství snímků za sekundu, které mohou být zpracovány/prohlíženy/nahrávány a omezené rozlišení obrazu zaznamenaného materiálu. Je zváště nepříjemné např. když je určitá oblast monitorována pomocí jediné kamery a rozlišení obrazu je pro identifikační účely nedostatečné.
CCTV systém založený na digitálním video rekordéru
IP CCTV systémy jsou založené na počítačových serverech. Jejich kapacita je omezena pouze vlastnostmi použitých komponent. V případě vyšších požadavků postačí změnit komponenty, které omezují kapacitu systému. Obvykle rozšíření systému spočívá v aktualizaci licence (další kanály) a nový hardware tak nenarušuje strukturu systému.
Další důležitou vlastností IP CCTV systémů je škálovatelnost, spojená s jejich rozdělenou strukturou. Systém může být založen na několika serverech a klientských stanicích. Provozní schopnosti takového systému závisí na jeho konfiguraci a přístupových právech uživatelů. Zaznamenávající servery a klientské stanice mohou být fyzicky umístěny kdekoli v systému.

IP CCTV systém: struktura multi-server - multi-klient
Kamery
Základní vlastností určující kvalitu kamery je rozlišení obrazu. Kvůli standardním televizním požadavků, je např. v PAL systémech omezeno na 720 x 576. Digitální systémy tyto restrikce neukládají - velikost/rozlišení obrazu může být volně formováno. Kromě populárního D1 vybavení (PAL-kompatibilní:720 x 576) se prudce zvýšil tržní podíl megapixelových kamer. 1.3 Mpix kamera (1280 x 1024) poskytuje třikrát více pixelů než standardní PAL kamera. V závislosti na požadavcích mohou být použity 2 Mpix, 3.1 Mpix nebo dokonce i 5 Mpix kamery.
Megapixelové kamery umožňují monitorovat mnohem větší oblast než standardní zařízení, nebo - s dalším objektivem / nastavením objektivu - mohou poskytovat mnohem detailnější obrazy. Což je zvláště důležité např. v případě identifikace státních poznávacích značek.
Rozsáhlé a výkonné video monitorovací systémy používají "inteligentní" kamery, které zbavují hlavní část systému některých funkcí. DVR/NVR pouze nahrávají toky obrazových dat, které jsou již zkomprimovány v kamerách (a nahrávací proces je spuštěn např. pomocí detekce pohybu vykonávané kamerami). Tato "rozložená inteligence" činí systém spolehlivějším a efektivnějším - server nemusí zpracovávat veškeré informace, přenos je omezen pouze na předběžně zpracovaná data.

Srovnání různých rozlišení
Přenos obrazových dat
Analogové monitorovací systémy byly vystavěny na principu "jedna kamera - jeden kabel", takže 50-kamerový systém vyžadoval použití 50 kabelů, které musely být připojeny k digitálním video rekordérům. Paketový přenos umožňuje naprosto změnit strukturu systému. V závislosti na přenosovém médiu a dalších faktorech je k dispozici určitá šířka pásma, která nemůže být překročena. Tohle je v podstatě jediné omezení. Pokud je, například, šířka pásma 50 Mbps a proudění jedné kamery je 5 Mbps, znamená to, že celková kapacita vedení umožňuje použít 10 takových kamer současně. Tato technologie nevyžaduje hvězdicovitou strukturu - může mít podobu Ethernetové sběrnice, optického vlákna nebo oblíbené bezdrátové sítě.
Samozřejme také není žádný problém s kombinováním různých druhů přenosu. Jako příklad uvedeme - kamery, které jsou bezdrátově připojeny k systému (prostřednictvím několika uzlů lokální sítě) mohou obraz do monitorovacího centra vysílat také prostřednictvím optických kabelů, zdvojnásobených Ethernetovým kabelem.

Architektura analogovéhoCCTV systému
Architektura IP CCTV systému
Klientské stanice
Klientské stanice jsou ovládacími stanovišti systému. Musí zajišťovat operační řízení systému, nemohou však ovlivňovat stěžejní funkce, které jsou nezbytné pro ochranu a spolehlivost. To snižuje riziko sabotáže. Pracovníci obsluhy mají přístup k obrazům z kamer, mohou ovládat PTZ kamery, mohou přehrávat archivy, exportovat určitá data na externí paměťové médium, avšak nemohou zastavit nahrávací procesy, nebo vypnout kamery. Řízení systému nemění jeho základní konfiguraci, což zajišťuje bezpečnost a stabilitu systému.
Klientské stanice jsou často vybabeny konzolami, které zjednodušují ovládání PTZ kamer, tiskáren a DVD rekordérů pro archivační účely.

IP video monitorovací systém se dvěma klientskými stanicemi
Místa poplašné signalizace
V některých situacích může přenos zvuku přinést systému novou funkci. V mnoha případech může mít zvuková informace klíčový význam. Systém může být, například, vybaven detektorem hladiny zvuku, reagujícím na křik, povyke, výbuch.
Obousměrný přenos zvuku lze použít pro komunikaci mezi obsluhou a zaměstnanci / službami nebo dalšími lidmi, kteří jsou na svém místě. Tuto funkci interkomu lze rozšířit o místní rozhlas. To umožňuje okamžitě reagovat na menší přestupky, bez potřeby zapojení zaměstnanců / služeb, kteří by měli zajišťovat závažnější incidenty.

IP CCTV systém s místy poplašné signalizace a audio kanálem
Internetový marketing / propagace
Video monitorovací systém založený na IP technologii může poskytovat velmi zajímavou marketingovou funkci. Takový systém může být vybaven kamerou/ami, které budou použity pouze pro účely prezentace - pro odeslání obrazu na internetovou stránku. Nemělo by se však jednat o jednu ze standardních CCTV kamer, ale o doplňkové zařízení s nízkým rozlišení, představující širší rozhled na propagované místo. To bude jako malé okno odesláno na internetovou stránku, aby tak měli uživatelé možnost jej sledovat, dokonce i se starším vybavením nebo pomalým Internetovým připojením. Jako streaming server lze použít nahrávací server s touto funkcí (často naývaný sub-streaming).
Video prezentace na Internetu
Hybridní systémy
Realizace IP CCTV systémů také zahrnují efektivní spolupráci s digitálními video rekordéry použitými ve spojení s analogovými kamerami. Nejnovější digitální video rekordéry používající H.264 kompresi mohou poskytovat IP tok obrazových dat s velmi dobrými parametry. Díky podstatně nižším cenám analogových subsystémů se často používají v IP systémech, které se jinak nazývají hybridní systémy.
Moderní hybridní systémy umožňují připojení lokálních CCTV instalací k IP centrálnímu systému. Digitální video rekordéry se používají jako video servery, které přenášejí obraz z analogových kamer.


Analogová instalace jako součást IP CCTV systému (hybridní řešení)
Vývoj systému
Analogové CCTV systémy jsou limitovány "magickými čísly": 4, 8, or 16. Takže se zde naskytne problém, když je potřeba nainstalovat pátou, devátou nebo sedmnáctou kameru... V prvních dvou případech můžeme použít digitální video rekordér "s vyšším číslem", v posledním zmíněném případě - budeme potřebovat další digitální video rekordér, další kabel mezi DVR a kamerou a - také další CCTV monitor.
IP CCTV systémy založené na paketovém přenosu a počítačových serverech tyto problémy nezpůsobují. Pro zvětšení tohoto systému musíme:

  • Upevnit kameru v nové lokalitě,
  • Zajistit zdroj energie,
  • Připojit kameru k jednomu z uzlů IP CCTV sítě, přičemž musíme mít na paměti kapacitu sítě,
  • Nastavit parametry serveru na nový celkový počet kamer,
  • Pokud je třeba - také aktualizovat softwarovou licenci (pro celkový počet kamer/kanálů).
Přidávání kamer do systému
Ve fázi projektování systémového vývoje můžeme samozřejmě zajistit odpovídající parametry sítě a serveru/ů, takže postačí provést pouze první tři kroky.
Mobilní systémy
Podobně jako vývoj systému je jednoduché přestavět nebo rozšířit IP CCTV systémy na přechodném principu. To je potřeba např. v případě příležitostných událostí, které by měly být monitorovány pro zajištění veřejné bezpečnosti, nebo v případě monitorování stavenišť atd. Pro splnění bezpečnostních požadavků můžeme na nějaký čas nainstalovat dodatečnou kameru/y, nebo dokonce klientskou stanici. Samozřejmě, že nejjednodušším a nejrychlejším způsobem implementace těchto prostředků je bezdrátové vedení s hlavní monitorovacím systémem. Instalační práce spočívá v připojení elektrické energie a spuštění tohoto vedení (nastavení antény). Mobilní klientská stanice (monitorovací centrum) může být zavedena dokonce i v policejním voze vybaveném přenosným počítačem. Pro zajištění hladkého monitorování musí síťová kapacita umožňovat dodatečný provoz (jak lokálně, tak v systému jako celku).
Mobilní kamera a monitorovací centrum
Shrnutí
Neomezený potenciál IP CCTV systémů zahrnuje nové funkce, které v analogovém CCTV nejsou k dispozici. Kromě přenášení obrazu zde existuje možnost hlasového a datového přenosu. IP technologie umožňuje decentralizovat systém, jak v případě zaznamenávání dat, tak v případě řízení systému (klientské stanice). Systém lze snadno rozvíjet nebo přestavět a kvalita obrazu může být nastavena v souladu s aktuálními potřebami.
Moderní městský IP video monitorovací systém
Díky flexibilitě moderních IP CCTV systémů by měl proces projektování a realizace přesně splňovat požadavky zákazníků, jako například rozmístění kamer (fixních a mobilních kamer), parametry obrazu (v závislosti na potřebách každé lokality), doplňkové funkce (hlasový přenos, pokročilé ovládání systému atd).