MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

Použití anténních / kabelových systémů pro CCTV monitorování
Knihovna archív
Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zastaralé.
Způsoby, jak přizpůsobit stávající komunitní anténní instalaci nebo kabelovou síť video monitorovacímu systému.
Pokyny:
 • Možnost monitorování okolního prostředí budovy na televizorech,
 • Použití stávající anténní / kabelové sítě,
 • Spolupráce se standardními televizory,
 • Přijatelná cena,
 • Nezměněné provedení instalace,
 • Možnost použití každé CCTV kamery vytvářející kompletní obrazový signál (CVBS),
 • Možnost použití barevných kamer s mikrofony.
Způsoby distribuce CCTV signálů v komunitních anténních instalacích nebo kabelových sítích:
 • Přizpůsobení komunitní instalace založené na kanálových zesilovačích (obr. 1),
 • Přizpůsobení komunitní instalace založené na širokopásmovém zesilovači (obr. 2),
 • Přizpůsobení kabelové televizní sítě - připojení před vybudováním zesilovače (obr. 3),
 • Přizpůsobení kabelové televizní sítě - připojení po vybudování zesilovače (obr. 4),
 • Využití nízkého zeslabení RF smyčkových US-501 modulátorů (obr. 5).
Použité komponenty: kanálové zesilovače ZG-401 nebo ZG-301 ( R90515, R90517), napájecí adaptér pro ZG zesilovače - AS-101 R90510, širokopásmový zesilovač PA-004 R91278, napájecí adaptér pro PA a MS řady - FA-202 R91226, rámová konstrukce MS-011 R91229, VSB modulátor MS-501 R91229, napájecí adaptér pro kamery ZS-12/400 M1810, DSB modulátor MT-09 R87162.
2-Way TV/FM Splitter R-2 Signal4-směrný TV/FM odbočovač O-4-16dB (5-1000MHz) signál4-směrný TV/FM odbočovač O-4-16dB (5-1000MHz) signál4-směrný TV/FM odbočovač O-4-16dB (5-1000MHz) signál4-směrný TV/FM odbočovač O-4-16dB (5-1000MHz) signál2-Way TV/FM Splitter R-2 SignalChannel Amplifier: Alcad ZG-401<br />(channel selected from C21-C32)Koncová zásuvka R/TV BM-100 ALCAD pod omítkuTV Modulator TERRA MT41Venkovní kompaktní kamera n-cam 670 (day/night, D-WDR, 650TVL, Sony Effie-E, 0.03 lx, 2.8-12mm, OSD, IR do 30m)
Využití komunitní instalace vystavěné na základě kanálových zesilovačů

Jednoduché řešení, spočívající v přidání dalších kanálových zesilovačů. Původní parametry instalace zůstanou nezměněné.
2-Way TV/FM Splitter R-2 Signal2-Way TV/FM Splitter R-2 Signal2-Way TV/FM Splitter R-2 Signal2-Way TV/FM Splitter R-2 Signal4-směrný TV/FM odbočovač O-4-16dB (5-1000MHz) signál4-směrný TV/FM odbočovač O-4-16dB (5-1000MHz) signál4-směrný TV/FM odbočovač O-4-16dB (5-1000MHz) signál4-směrný TV/FM odbočovač O-4-16dB (5-1000MHz) signálTV Modulator TERRA MT41 4-pásmový zesilovač MA-024 TERRAKoncová zásuvka R/TV BM-100 ALCAD pod omítkuVenkovní kompaktní kamera n-cam 670 (day/night, D-WDR, 650TVL, Sony Effie-E, 0.03 lx, 2.8-12mm, OSD, IR do 30m)
Přizpůsobení komunitní instalace založené na širokopásmovém zesilovači

Jednoduché řešení, které kombinuje signály z RF modulátorů a signály z antén, na vstupu zesilovače. Jeho nevýhodou je dodatečné zeslabení anténních signálů v kombinačním obvodu. V případě, že pozemní televizní vysílání nepoužívá kanály vyšší než 60, pak mohou být využity diplexorem/multiplexorem.
FM/TV domovní anténní zesilovač Terra HA-1262-Way TV/FM Splitter R-2 Signal2-Way TV/FM Splitter R-2 Signal2-Way TV/FM Splitter R-2 Signal4-směrný TV/FM odbočovač O-4-16dB (5-1000MHz) signál4-směrný TV/FM odbočovač O-4-16dB (5-1000MHz) signál4-směrný TV/FM odbočovač O-4-16dB (5-1000MHz) signál4-směrný TV/FM odbočovač O-4-16dB (5-1000MHz) signálKoncová zásuvka R/TV BM-100 ALCAD pod omítkuTV Modulator TERRA MT41Venkovní kompaktní kamera n-cam 670 (day/night, D-WDR, 650TVL, Sony Effie-E, 0.03 lx, 2.8-12mm, OSD, IR do 30m)
Přizpůsobení kabelové televizní sítě - připojení před vybudováním zesilovače

Poněkud komplikovanější realizace, s kombinováním signálů z RF modulátorů a signálů pocházejících z distribuční sítě, na vstupu zesilovače. Jeho nevýhodou je zeslabení vstupních signálů kombinačním obvodem. V případě, že kabelové televizní vysílání nevyužívá kanály vyšší než 60, je možné použít diplexor (nižší zeslabení). Mohou se vyskytnout potíže s vyrovnáním úrovní kanálu a nelineárními distorzemi.
FM/TV domovní anténní zesilovač Terra HA-1262-Way TV/FM Splitter R-2 Signal2-Way TV/FM Splitter R-2 Signal2-Way TV/FM Splitter R-2 Signal2-Way TV/FM Splitter R-2 Signal4-směrný TV/FM odbočovač O-4-16dB (5-1000MHz) signál4-směrný TV/FM odbočovač O-4-16dB (5-1000MHz) signál4-směrný TV/FM odbočovač O-4-16dB (5-1000MHz) signálKoncová zásuvka R/TV BM-100 ALCAD pod omítkuChannel Amplifier: Alcad ZG-401<br />(channel selected from C21-C32)TV Modulator TERRA MT41Venkovní kompaktní kamera n-cam 670 (day/night, D-WDR, 650TVL, Sony Effie-E, 0.03 lx, 2.8-12mm, OSD, IR do 30m)
Přizpůsobení kabelové televizní sítě -připojení po vybudování zesilovače

Komplikovaná realizace, spočívá v připojení kanálových zesilovačů v řadě za sebou (prostřednictvím RF smyček) pomocí výstupu budovaného zesilovače. Problémy s vyrovnáváním kanálů či úrovní kanálů a nelineární distorze se nevyskytují, avšak jedná se o poněkud diskutabilní řešení, kvůli nutnosti použití filtrů mezi stavěným zesilovačem a kanálovými zesilovači. Mělo by být využíváno opatrně, po provedení důkladné analýzy.
Modulátory pro domácí použití:
MOD-2 (Inel):
 • kanály: 29 - 43,
 • zvuk 5.5 nebo 6.5 MHz (přepínaný),
 • zkušební signál,
 • výstupní úroveň: 65 dBuV,
 • SCART vstup,
 • zahrnutý AC/DC adaptér (12V/100mA).
Modulátory pro profesionální aplikace:
MS-401 (Alcad):
 • kanály: 21 - 69,
 • zvuk 6.5 MHz,
 • výstupní úroveň 82 dBuV,
 • RCA vstup,
 • DSB,
 • zahrnutý AC/DC adaptér

MS-501 (Alcad):
 • kanály: 1 - 5, 6 - 12, 21 - 69, S1 - S18, S19 - S38,
 • zvuk 5.5 MHz,
 • výstupní úroveň 82 dBuV, nastavení -10 dBuV,
 • mini-DIN vstup,
 • VSB,
 • vyžaduje napájecí adaptér (FA-202).
MT-09 (Terra):
 • kanály: 21 - 69,
 • zvuk 5.5 nebo 6.5 MHz (přepínaný),
 • výstupní úroveň 85 dBuV, nastavení -15 dBuV,
 • RCA vstup,
 • vyžaduje AC/DC adaptér (s 12V/200mA výstupem).
Main features:
 • Zvuk a kanály v D/K standardu,
 • Mikrořadič,
 • Syntéza kmitočtů,
 • RF smyčka umožňující kaskádní spojení několika modulátorů a jednoduché kombinování pomocí stávajících signálů,
 • Energeticky nezávislá paměť, nastavení výstupní úrovně.
Základní parametry:

Model

MT09

MT09P

MT10

MT10P

Výstupní úroveň [dBuV]

70 - 85

Výstupní kanály

21 - 69

21- 69

6 -S18 (OIRT)/ 5 - S20 (CCIR)

6 - S18 (OIRT)/ 5 - S20 (CCIR)

Pomocná nosná vlna zvuku [MHz]

6.5 (D/K) / 5.5 (CCIR)

Audio vstupní úroveň [mV]

150 - 775

Frekvenční rozsah / zeslabení RF smyčky

47- 862 MHz / 2 dB

Spotřeba energie

11.5 - 13 V /200mA

230V/50Hz/ 5VA

11.5 - 13 V /200mA

230V/50Hz/5VA

Rozměry/ hmotnost [mm] / [kg]

54x120x100/
0.3

54x120x142/
0.4

54x120x100/
0.3

54x120x142/
0.4

Základní požadavky pro komunitní anténní systémy a kabelové sítě.
Měření základních parametrů RF sítě lze provést pomocí měřiče úrovně signálu, např. TC-402.
Frekvenční rozsahy používané v komunitních anténních instalacích:

Tabulka č.1. Frekvenční rozsahy používané MATV systémy a kabelovými televizními sítěmi.

Rozsah

Frekvenční pásmo [MHz]

Pásmo/symboly kanálu

FM pásmo

87.5 - 108.0

FM

Nižší speciální pásmo

110 - 174

S01 - S08

VHF III

174 - 230

K06 - K12

Vyšší speciální pásmo

230 - 302

S09 - S17

Rozšířené speciální pásmo (hyper-pásmo)

302 - 470

S18 - S38

UHF IV

470 - 606

K21 - K37

UHF V

606 - 862

K38 - K69

Seznam specifikací televizního kanálu můžete nalézt zde.
Základní vlastnosti komunitních / kabelových instalací:
 • Zdroji signálů distribuovaných v těchto instalacích mohou být pozemní a satelitní rádiová a televizní vysílání, stejně tak jako lokálně připravené/přehrávané audio-video materiály,
 • Distribuce RF signálů do vývodek odběratelů by měla být prováděna v souladu se standardy používanými v dané zemi,
 • Povoleny jsou pouze komponenty/zařízení disponující příslušnými certifikáty platnými v dané zemi,
 • Používány by měly být komponenty/zařízení s 75 ohm impedancí,
 • Výkon parazitního záření kteréhokoli zařízení nemůže přesáhnout 100 pW,
 • Zeslabení vnějšího záření by mělo zaručit, že, v každém výstupu instalace a při každé frekvenci, nebude poměr nosiče ku rušivému signálu způsobenému elektromagnetickým polem se sílou rovnající se 3V/m menší než 64 dB pro televizní signály a 50 dB pro FM signály.
 • Doporučovaná minimální úroveň signálu ve vývodce odběratele se rovná Uabmin = 62 dBuV (v závislosti na pásmu),
 • Doporučovaná maximální úroveň signálu ve vývodce odběratele se rovná Uabmax = 80 dBuV (v závislosti na pásmu),
 • Minimální poměr signálu k šumu - S/Nmin = 44 dB (TV, AM mod., 5 MHz pásmo), 15 dB (TV FM mod., 27 MHz pásmo), 54 dB (FM-stereo, 0.25 MHz pásmo), 44 dB (FM-mono, 0.15 MHz pásmo),
 • Minimální poměr signálu k intermodulačním produktům - S/Imin = 60 dB, prosazující snížení maximální výstupní výstupní úrovně ve výstupu zesilovače, v souladu s tabulkou č. 2.
Tabulka č. 2. Snížení maximální výstupní úrovně v závislosti na počtu aktivních kanálů

Počet kanálů

2

3

4

5

6

7

8

12

16

20

24

28

36

Snížení úrovně [dB]

0

2

3.5

4.5

5

5.5

6

8

9.5

10.5

11.5

11.7

12.5

 • Všechny programy by měly mít stejnou hladinu výkonu,
 • Maximální rozdíl v úrovních signálu nemůže přesáhnout:
- 3dB (pro sousední kanály),
- 6dB (v každém pásmu širokém 60 MHz),
- 12dB (v rámci celého spektra),

 • Minimální separace mezi dvěma přijímači: 44dB,
 • Všechny parametry by měly být udržovány během 95% času,
 • Zisk televizních antén v rámci jednoho kanálu nebo FM antény v rámci FM pásma by se neměl měnit více než o 0.5dB.
Modulátory
Existují dva typy modulátorů, které se používají v televizní technice:
 • Dual-side pásmo: DSB - AM,
 • S částečně zeslabeným postranním pásmem - VSB - AM (zbytkové postranní pásmo).
Liší se v spektru, tedy obsazeném pásmu. VSB-AM modulace se používá u pozemních televizních vysílačů a prvotřídních modulátorů, např. používaných v hlavních stanicích kabelového televizního vysílání. VSB modulátory mohou pracovat bez kanálové rozteče (např. u kanálů 50, 51, 52, 53, 54, 55 atd.), což umožňuje umístění více programů.
DSB-AM modulace se používá u jednoduchých modulátorů vestavěných do SAT přijímačů, videorekordérů, televizních her, atd. Všeobecně, kvůli širšímu spektru, DSB-AM modulátory musí být nastaveny na každém druhém kanálu - s jednokanálovou roztečí - (např. na kanálech 50, 52, 54, 56, 58, atd).
Spektrum DSB - AM a VSB - AM signálů
Také doporučujeme instalační schémata.