MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

TV, TV-SAT

Domovní instalace

Přepínače, slučovače a sdružovače používané v individuálních satelitních instalacích
Důvody pro používání přepínačů
V současné době se individuální satelitní instalace spíše málokdy používají pro přijímání kanálů z pouze jednoho satelitu, pomocí jednoho satelitního přijímače. Většina uživatelů upřednostňuje přístup k různým programům ze dvou nebo více satelitních pozic, takže je potřeba nainstalovat další konvertor/y (LNB). Nějběžnější situací je příjem ze dvou satelitů, což vyžaduje instalaci dvou konvertorů. To znamená, že bychom měli vést dva kabely do vstupů přijímače.
Digitální satelitní přijímače jsou však bohužel obvykle vybaveny pouze jedním vstupem, tudíž připojení dvou konvertorů může být realizováno pouze prostřednictvím externího přepínače.
Přepínače konvertorů.
  • ovládané manuálně, prakticky nepoužívané,
  • ovládané pomocí Tone Burst signálu,
  • ovládané DiSEqC signálem,
  • ovládané úrovní na 8. pinu Eurokonektoru (SCART)
  • ovládané náklonem na 8. pinu SCART
  • ovládané pomocí 22 kHz signálu.
Konstrukce elektronických přepínačů.
Každý přepínač se skládá z jednoduchých logických IC a spínací obvod. Je to programovaný mikrořadič v případě přepínačů ovládaných pomocí DiSEqC nebo Tone Burst signálu, který detekuje a dekóduje DiSEqC nebo Tone Burst. Pro přepínač ovládané pomocí úrovně je to porovnávač napětí a pro přepínač ovládané pomocí náklonu - bistabilní spouštěč. Spínací obvod je ve většině případů realizován s použitím tranzistorů a relé.
Relé se používají pro připojení elektrického napětí k aktivnímu konvertoru a pro přenos signálu z konvertoru do přijímače. V případě tranzistorového přepínače jsou tranzistory používány pouze pro zapojení elektrického napětí a satelitní signál bývá přenášen pomocí energetického kondenzátoru kolektoru - emitor tranzistorů, který má zpravidla malý výkon, nízko frekvenční tranzistory. Někdy jsou relé také paralelně zapojeny s dodatečnými kondenzátory, pro snížení útlumu satelitního signálu.
Switch ovládaný pomocí Tone Burst signálu.
Toto řešení umožňuje plně automatické přepínání konvertorů. Měli bychom mít na paměti, že to vyžaduje, aby byl přijímač vybaven Tome Burst ovládáním, někdy nazývaným DiSEqC-Mini. Některé digitální přijímače a mnoho analogových přijímačů umožňují výrobu tohoto signálu. Je potřeba přiřadit Tone Burst signál ke každému satelitu v menu přijímače. Dostupné jsou dva signály: Tone Burst: A a B, což znamená, že k přepínači mohou být připojeny pouze dva konvertory.
Grafické schéma připojení dvou konvertorů vybraných Tone Burst switchem
Přepínač ovládaný pomocí DiSEqC signálu.
Jedná se o nejlepší řešení, jelikož umožňuje plně automatické přepínání dokonce až čtyř konvertorů. Přijímač musí podporovat alespoň DiSEqC 1.0. Většina digitálních přijímačů umožňuje vytváření tohoto signálu. Je potřeba přiřadit DiSEqC signál ke každému satelitu v menu přijímače. Obvykle jsou k dispozici 4 typy: A, B, C a D, což znamená, že čtyř-vstupový switch může být připojen a na závěr, máme přístup ke čtyřem konvertorům.
Grafické schéma připojení čtyř konvertorů ovládaných pomocí DiSEqC switche
Dva přijímače a dva konvertory. Nyní Vám představíme instalaci umožňující nezávislé přijímání kanálů ze dvou satelitů, pomocí dvou tunerů. Abychom toho dosáhli, parabola musí být vybavena dvojitým držákem pro dva použité dvojité konvertory a potřebujeme dva DiSEqC switche. Velmi důležité je použít přepínače s vysokým oddělením mezi vstupy, alespoň 25 dB. Jinak kvůli simultánnímu přenosu signálu na obou vstupech, přijímání nebude možné. Doporučujeme switche S.166-A R852505. Na jeho stránce katalogu je umístěno aktualizované schéma ukazující praktickou realizaci dvou přijímačů a dvou LNB, umožňujících příjem také pozemního televizního signálu.
Koncepce nezávislého příjmu programů se dvěma přijímači
Přijímání ze čtyř satelitů. Dostáváme stále více dotazů o možnosti připojení více než dvou konvertorů k jednomu tuneru. Je to možné a jednoduché, pokud přijímač podporuje DiSEqC. Obvykle se v menu nastavení příslušného satelitu objeví pole nazvané DiSEqC, kde je možné zvolit možnosti (DiSEqC 1, DiSEqC 2, DiSEqC 3, DiSEqC 4 nebo DiSEqC A, DiSEqC B, DiSEqC C, DiSEqC D). Pro každý satelit vybereme odlišnou možnost a spojíme odpovídající konektor přepínače s každým satelitním konvertorem. Doporučujeme 4/1 přepínač SPU 41-02 4/1 R852484.
Příjem programů ze 4 satelitů; patrně lze použít 4 oddělené paraboly - poté je možné přijímat vysílání ze satelitů umístěných v jakékoli úhlové vzdálenosti
Satelitní sdružovače
Příklad použití sdružovačů vyrobených společnostmi Terra a Alcad
Sdružovače umožňují použití jediného kabelu pro přenos signálů prvního satelitního IF a pozemních televizních signálů. Jsou konstruovány s použitím horních a dolních propustů, navíc umožňují napájet konvertory ze vstupu přijímače (přenáší stejnosměrný proud v satelitním obvodu a volitelně v pozemním obvodu - v případě použití zesilovačů).
TV/SAT Combiner - Splitter RS-02MTV/SAT Combiner - Splitter RS-02M
Satelitní sdružovač - princip činnosti
Satelitní sdružovač umožňující napájení předzesilovače - princip činnosti
Při výběru satelitního sdružovače je důležité zvážit možnost napájení pozemního televizního předzesilovače. Například model R85311 tuto možnost neposkytuje, zatímco model R85312 dodává stabilizovaný 12VDC nepřetržitě. Možný způsob napájení předzesilovače je také závislý na vlastnosti SAT přijímače - dodávající LNB v úsporném režimu.