MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

TV, TV-SAT

Instalační součásti

Profesionální multipřepínací systémy
Multipřepínací instalace umožňují distribuovat satelitní a pozemní programy mnoha uživatelům. Jsou jednou z forem satelitních společných televizních anténních systémů (SMATV). Komunitní systémy jsou obecně spolehlivější a zajišťují větší kvalitu, díky lepšímu, profesionálnímu vybavení. To počíná satelitní parabolou - alespoň 110cm, zajišťující vysoký zisk a necitlivost vůči povětrnostním podmínkám.
Komunitní instalace eliminuje individuální paraboly a antény na střechách, fasádách a balkónech, čímž zlepšuje estetickou stránku budovy.

Multipřepínací instalace lze členit v souladu s počtem vývodek/nástěnných desek:
 • malé - až 30 vývodek
 • střední a velké - nad 30 vývodek
Malé instalace mohou být provedeny bez návrhu, pouze podle příkladů instalačních schémat, např. Instalační schéma pozemního / satelitního televizního vysílání - multipřepínací řešení - v rodinném domě (důležitý požadavek - nejdelší trasa mezi LNB a vývodkou nemůže přesáhnout 70m). V případě delších vzdáleností bude potřeba návrh zahrnující vyrovnání útlumu, podobně jako u větších instalací.
Rozsáhlé multipřepínací systémy
Jak již bylo výše uvedeno, větší (nebo "delší") systémy vyžadují vytvoření příslušných návrhů. Takový návrh by měl zaručit - v každé vývodce - minimální 45 dBuV úroveň pro každý transpondér (takže musí obsahovat hodnoty útlumu všech základních prvků distribuční sítě). Tento návrh musí být založen na plánu budovy (rozdělení na dílčí sítě v souladu s rozvržením schodišť).
Zesilovač s 9-ti vstupy pro multiswitche: TERRA SA-9015 kanálový SAT/TV rozbočovač SS-504 Terra5 kanálový SAT / TV odbočovač SS-510 TerraZesilovač s 9-ti vstupy pro multiswitche SA-911 TERRAMultipřepínač MS-951 TERRA, 9 vstupů/4 výstupyMultipřepínač MS-952 TERRA, 9 vstupů/4 výstupyImpulsní napájecí zdroj 18V 1.6A pro multiswitch Terra MS/MSV
Grafické schéma multipřepínací instalace rozdělené na dílčí sítě

Komponenty multipřepínací instalace
 • Satelitní antény (paraboly)
Multipřepínací systémy vyžadují poměrně velké satelitní paraboly, přinejmenším 110cm, zajišťující vysoký zisk a necitlivost vůči povětrnostním podmínkám, tedy dobrý C/N poměr. Distribuce signálů v instalaci tento poměr pouze zhorší. Pro zaručení vhodných úrovní v nejvzdálenějších vývodkách musí být počáteční hodnota co nejvyšší - díky velké parabole. Velké paraboly musí být upevněny na odpovídajících opěrách - např. E8714.
 • LNB
V multipřepínacích systémech se používají pouze QUATRO LNB. Nelze je kombinovat s QUAD LNB, které se používají pro přímé připojení ke čtyřem satelitním přijímačům.
 • Pozemní signály
V rodinných domech lze použít vnitřní zesilovač CA-215 R90461, nebo venkovní zařízení, upevněné přímo na anténním stožáru - AM-417 R903717. Měly by být preferovány stožárové zesilovače, které zajišťují lepší parametry šumu. Doporučují se značková zařízení zaručující dobré parametry, kvalitu a stabilitu parametrů, jak v proměnlivém prostředí (zvláště stožárové zesilovače), tak během delšího využívání (dlouhodobá stabilita).
V případě velkých systémů, s více než 30 vývodkami, jsou potřeba kanálové zesilovače, které vyrovnají individuální signály. Je to také spojeno s problémem maximální výstupní úrovně RF zesilovačů. Na jedné straně jsou vyžadovány vysoké úrovně signálu na vstupu instalace, na druhé straně je potřeba redukovat úrovně signálu v případě používání mnoha kanálů, počínaje kanálem s nejvyšší úrovní. Nejslabší kanály mohou být těžko přijímatelné.
V případě rozsáhlých instalací (nad 150 vývodek) jsou potřeba kanálové konvertory pro pozemní vysílání - aby tak byly odstraněny možná rušení ze strany vysílačů.

 • Kabeláž
Multipřepínací systémy jsou multi-kabelové instalace, s různými signály v každém kabelu a úseky dlouhými až desítky metrů. Může se vyskytnout riziko přeslechů, které by zhoršily výkon systému (zvýšení BER) a vedly k důsledkům, jako například neschopnost příjmu.
Aby se předešlo přeslechu mezi koaxiálními kabely, měly by splňovat alespoň požadavky pro A třídu+. DIPOL nabízí příslušné kabely, z řady TRISET.
Nebezpečí při použití levných, nekvalitních kabelů je příliš velké - možná potřeba výměny kabeláže, dokonce i ve fázi uvedení systému do provozu.

Koaxiální kabel 75Ohm TRISET-113 1,13/4,8/6,8 [1m]
TRISET-113 koaxiální kabel
Řada TRISET zahrnuje:
E1015 TRISET-113 - pro spojování výstupů multipřepínačů s vývodkami odběratelů.
Prvotřídní RF rozdělovací kabel. Jeho kvalita byla potvrzena cenou "Výrobek roku" na obchodním veletrhu SatKrak 2007. Základní vlastnosti: nízký útlum, velmi dobrá účinnost stínění, výborná flexibilita umožňující jednoduchou instalaci (včetně připojení k vývodkám).
E1017 TRISET-113 PE PLNĚNÝ GELEM pro spojování antén/LNB s vnitřními zařízeními/multipřepínači. Plášť kabelu (polyetylén - PE) je odolný vůči UV záření. Gel mezi pláštěm a opletením chrání vnitřní část proti proniknutí vlhkosti/vody.
E1025 TRISET-11 PE PLNĚNÝ GELEM - pro spojování dílčích sítí, vhodný pro výstavbu velmi rozsáhlých systémů. Srovnání s TRISET-113 - nižší útlum, avšak stejně vynikající účinost stínění (A+). PE plášť a plnění gelem - může být položen přímo do země, bez žádných dalších ochranných prostředků.
E1027 TRISET-11 HF i E1019 TRISET-113 HF (Bez halogenu) - díky HF (halogen free) technologii je tento kabel vhodný pro vytváření instalací ve školách, nemocnicích atd., kde takovou kabeláž vyžadují požární předpisy.

 • Konektory
Konektory používané v multipřepínacích instalacích tvoří malou část celkových nákladů, jsou však velmi důležité pro kvalitu signálu, spolehlivost systému a - v neposlední řadě - ovlivňují spotřebu práce během instalačních prací. Nevhodné nebo nekvalitní konektory mohou snižovat úrovně signálu a vystavovat systém vnitřním (z jiných polarizací) a vnějším rušením. Stává se, že se většina času promarní hledáním špatných spojení. Proto má správný výběr takový význam.

Důležitým parametrem každého RF konektoru je VSWR. V satelitním pásmu by neměl být vyšší než 1.5 dB. Dalším klíčovým parametrem, zvláště významným v multipřepínacích systémech, je účinnost stínění. U značkových konektorů je tato hodnota vyšší jak 70 dB. Pro profesionální účely se obvykle používají krimplované konektory - rychlejší na montáž, lépe stíněné, preciznější a stabilnější.
DIPOL nabízí profesionální F konektory řady Platinum, vhodné pro vnitří i venkovní aplikace, s rozdělovacími a dálkovými kabely, zajišťující účinnost stínění přes 100 dB. Nářadí nezbytné pro krimplování konektorů je TR-255 E80077.
Pro připojování kaskádovitých multipřepínačů se používají "rychlé" F-vidlice/F-vidlice konektory - E8242.


 • Multipřepínače
Na trhu existuje mnoho typů multipřepínačů. Mohou být klasifikovány podle různých kritérií, např.:
 • Kaskádovité nebo na konci řady
 • Aktivní nebo pasivní pozemní obvod
 • Úroveň kvality (technické parametry)
Kaskádovité multipřepínače jsou určené pro použití ve větších budovách, kde mohou být rozmístěny na jednotlivá poschodí. Zjednodušují kabeláž a údržbu systému - v případě selhání stačí vyměnit "lokální" multipřepínač.
Kaskádovité multipřepínače umožňují rozšíření instalace (pod podmínkou, že je k dispozici výkonová rezerva). Je však také velmi důležité provést kabeláž takovým způsobem, aby zajišťovala rezervní kabely pro potenciální odběratele.

Pohled na kaskádní multipřepínač (MS-951/MS-952)
Mezi koncovými multipřepínači nabízíme:
 • Multipřepínače pro individuální instalace (zpravidla rodinné domy), např. Viper
 • Multipřepínače pro komunitní systémy od TERRA: MSR-9XX, MSR-5XX.
Koncový multipřepínač - MSR-916
Multipřepínače s aktivním pozemním obvodem jsou vybaveny tranzistorovými zesilovači s omezeným dynamickým rozsahem. Takže pozemní signály nemohou překročit určitá omezení, jinak zhorší satelitní signály. Zvýšená četnost chyb může dokonce zablokovat příjem.
Maximální vstupní úroveň silně závisí na třídě vybavení. Některé multipřepínače, např. Viper nemohou pracovat se signály silnějšími více jak 80dBuV. Vysoce kvalitní multipřepínače připouští pozemní signály přes 100 dBuV. Tato skupina zahrnuje také Terra multipřepínače: MSR-9XX, MSR-5XX.

Dalším významným parametrem popisujícím kvalitu multipřepínače je izolace mzi vstupy a mezi výstupy. Přeslechy mezi spojeními hlavního vedení na obou stranách (vstupech a výstupech) zvyšují četnost chyb a omezují velikost systému (větší počet výstupů zesiluje přeslechy).
Vysoce kvalitní multipřepínače zajišťují alespoň 30 dB izolaci. Levné multipřepínače s nedostatečnou izolací mohou uživateli zabránit v přijímání některých programů, např. s 8PSK modulací, která vyžaduje lepší kvalitu signálu než QPSK.

 • Vývodky
V multipřepínacích systémech se používají pouze koncové vývodky. Multipřepínače jsou ovládány přímo ze satelitních přijímačů - jeden výstup multipřepínače může být připojen pouze k jednomu přijímači.
K dispozici jsou následující vývodky:
 • R694100 - standardní vývodka odběratele používaná v multipřepínacích systémech. Poskytuje FM a televizní signály a satelitní signál pro jeden přijímač.
 • R694043 - multimediální vývodka, také poskytující LAN a telefonní připojení (prostřednictvím UTP/FTP kabelu).
 • R694140 - dvojitá satelitní vývodka (druhý obvod se někdy také používá pro zpětný kanál - obvykle RF signál z modulátoru). V obou případech jsou potřeba dva koaxiální kabely.
 • R62195 standardní vývodka odběratele používaná v multipřepínacích systémech od SATEL.
Topologie sítě
Při výběru topologie sítě by mělo být uváženo:
 • Počet schodišť
 • Počet bytů v jednom poschodí
 • Počet signálů pro jeden byt
Nejflexibilnější řešení je poskytováno technologií sběrnic - v každém bytě je k dispozici celá sběrnice (kompletní soubor signálů) spíše než jedno nebo více vedení.
V tomto případě je potřeba pouze namontovat příslušný multipřepínač (v bytě). Všechna rozhodnutí jsou učiněna obyvateli - ohledně počtu přijímaných satelitních vysílání a počtu vývodek.

Multiswitch Terra MS-554 (5 vstupů, 4 výstupy)5 kanálový SAT / TV odbočovač SS-510 Terra5 kanálový SAT / TV odbočovač SS-510 Terra5 kanálový SAT / TV odbočovač SS-510 Terra5 kanálový SAT / TV odbočovač SS-510 TerraKoaxiální kabel 75ohm: Triset-11 PE 1.65/7.2/10 (gelem plněný) [100m]Cat 5 UTP Cable: NETSET UTP 5e<br /> (indoor) [1m]CCTV Kabel: YAR PE 75-0.59/3.7+2x0.50 (napájení) [100m]Multipřepínač MS-952 TERRA, 9 vstupů/4 výstupyÚčastnická zásuvka TV/R/SAT/RJ-45/RJ-11 - koncová
Multipřepínací instalace - topologie sběrnic - každý odběratel má přístup ke kompletnímu souboru signálů

Neméně zajímavá topologie je založena na dvou nezávislých dílčích sítích, každá s jedním LNB a nezávislým pozemním televizním systémem. Každému odběrateli jsou vedeny alespoň tři TRISET-113 E1015 kabely. To odběratelům umožňuje zvolit ty signály, které chtějí. Například to můžou být dva signály z Hotbird a pozemního televizního vysílání, nebo jeden signál z Hotbird a jeden signál z Astry (pomocí DiSEqC přepínače), nebo pouze pozemní signál.
MS-553 cascade multiswitch Terra (5-input, 4-output)Multiswitch Terra MS-554 (5 vstupů, 4 výstupy)8-směrný TV/FM odbočovač O-8-20dB (5-1000MHz) signál8-směrný TV/FM odbočovač O-8-18dB (5-1000MHz) signálZakončovací rezistor 75 Ohm v konektoru
Uživatel má přístup k pozemním vysíláním a satelitním programům z Astry a Hotbird

MS-553 cascade multiswitch Terra (5-input, 4-output)Multiswitch Terra MS-554 (5 vstupů, 4 výstupy)8-směrný TV/FM odbočovač O-8-20dB (5-1000MHz) signál8-směrný TV/FM odbočovač O-8-18dB (5-1000MHz) signálZakončovací rezistor 75 Ohm v konektoru
Uživatel může sledovat pozemní televizní vysílání a připojit dva nezávislé signály z Hotbird (např. k dvojitému tuneru PVR)

Existují další přijatelné topologie, které jsou výsledkem rozdělení na dílčí sítě v souladu s rozvržením schodišť. Multipřepínače jsou umístěny na schodištích (na jednom místě), nebo v každém poschodí.
Rozhodnutí ohledně centralizované nebo rozdělené struktuře systému je učiněno spíše z ekonomických důvodů než-li technických.

Jedna kaskáda multipřepínačů by měla být použita pouze v případě "vertikální" struktury budovy. Nedostatek dílčích sítí, veškeré vybavení v jedné velké kaskádě - může být důvodem technických potíží a vyšších nákladů na systém (potřeba dalších zesilovačů).
 LNB konvertor QUATRO GOLDEN INTERSTAR 0.1dBMS-553 cascade multiswitch Terra (5-input, 4-output)MS-553 cascade multiswitch Terra (5-input, 4-output)Zesilovač SA-51 Terra s 5-ti vstupy pro multiswitcheMS-553 cascade multiswitch Terra (5-input, 4-output)MS-553 cascade multiswitch Terra (5-input, 4-output)MS-553 cascade multiswitch Terra (5-input, 4-output)MS-553 cascade multiswitch Terra (5-input, 4-output)Zesilovač SA-511 Terra pro 5 vstupové multipřepínačeMS-553 cascade multiswitch Terra (5-input, 4-output)MS-553 cascade multiswitch Terra (5-input, 4-output)MS-553 cascade multiswitch Terra (5-input, 4-output)MS-553 cascade multiswitch Terra (5-input, 4-output)Multiswitch Terra MS-554 (5 vstupů, 4 výstupy)MS-553 cascade multiswitch Terra (5-input, 4-output)MS-553 cascade multiswitch Terra (5-input, 4-output)
Multipřepínací systém bez dílčích sítí

Ve vícepodlažních budovách by obecně měly být používány dílčí sítě:
5 kanálový SAT / TV odbočovač SS-510 TerraZesilovač SA-51 Terra s 5-ti vstupy pro multiswitcheMS-553 cascade multiswitch Terra (5-input, 4-output)Multiswitch Terra MS-554 (5 vstupů, 4 výstupy)
Dělení systému na dílčí sítě

Způsob tohoto dělení závisí na mnoha faktorech, které mimo jiné charakterizují funkčnost sítě. Základním faktorem je, kolik satelitních signálů (vývodek) je potřeba v jednotlivých bytech. Moderní satelitní přijímače jsou vybaveny dvěma tunery, které vyžadují dva nezávislé satelitní signály (z oddělených výstupů multipřepínače). Nemohou být použity žádné rozbočovače nebo pass-through vývodky.
V důsledku stále levnějších satelitních přijímačů a atraktivní nabídce (HD programů) se bude poptávka po satelitních signálech nepochybně zvyšovat. Projektování a výstavba SMATV systému by měla být naplánována předem.

Multipřepínací systémy - konstrukční pokyny
Návrh musí stanovit počet rozbočovačů a odbočovačů (SS-5xx), a multipřepínacích zesilovačů. Tyto zesilovače musí vyrovnávat útlum pasivních prvků sítě, včetně kabeláže.
Ve vývodce odběratele by měly být následující úrovně signálu:

Pozemní televizní vysílání- 62dBuV až 82dBuV
Satelitní televizní vysílání - 45dBuV až 85dBuV

Terra multipřepínače
Kaskádovitá MS řada
MS-952 R70952 - koncový multipřepínač, pro dva LNB
MS-951 R70951 - kaskádovitý multipřepínač, pro dva LNB
MS-554 R70554 - koncový multipřepínač, pro jeden LNB
MS-553 R70553 - kaskádovitý multipřepínač, pro jeden LNB

Koncová MSR řada
MSR-504 R70604 - koncový multipřepínač, pro jeden LNB, čtyři výstupy
MSR-508 R70608 - koncový multipřepínač, pro jeden LNB, osm výstupů
MSR-512 R70612 - koncový multipřepínač, pro jeden LNB, dvanáct výstupů
MSR-516 R70616 - koncový multipřepínač, pro jeden LNB, šestnáct výstupů
MSR-908 R70608 - koncový multipřepínač, pro dva LNB, osm výstupů
MSR-912 R70612 - koncový multipřepínač, pro dva LNB, dvanáct výstupů
MSR-916 R70616 - koncový multipřepínač, pro dva LNB, šestnáct výstupů


Rozbočovače a odbočovače (sběrnicových signálů)
SS-504 R70515 - rozbočovač (útlum: 4dB)
SS-510 R70516 - odbočovač (10dB)
SS-515 R70517 - odbočovač (15dB)
SS-520 R70518 - odbočovač (20dB)


Pro multipřepínače TERRA se používají následující zesilovače:
SA-901 R70901 - zesilovač se zdrojem energie pro dual-LNB systémy
SA-911 R70911 - zesilovač bez zdroje energie pro dual-LNB systémy (napájené z SA-601)
SA-501 R70501 - zesilovač se zdrojem energie pro single-LNB systémy
SA-511 R70511 - zesilovač bez zdroje energie pro single-LNB systémy (napájený z SA-501)

End-of-line, for one LNB, with power supply
 • MSR-504 R70604 - four outputs
 • MSR-508 R70608 - eight outputs
 • MSR-512 R70612 - twelve outputs
 • MSR-516 R70616 - sixteen outputs
 • MSR-524 R70624 - twenty four outputs
 • MSR-532 R70632 - thirty two outputs
End-of-line, for two LNBs, with power supply
 • MSR-908 R70808 - eight outputs
 • MSR-912 R70812 - twelve outputs
 • MSR-916 R70816 - sixteen outputs
End-of line, for one LNB, without power supply
 • MSV-504 R70704 - four outlets
 • MSV-508 R70708 - eight outputs
 • MSV-512 R70712 - twelve outputs
 • MSV-516 R70716 - sixteen outputs
 • MSV-524 R70724 - twenty four outputs
 • MSV-532 R70732 - thirty two outputs
Satellite splitters and taps for multiswitch systems
 • SS-504 R70515 - symmetrical splitting (4 dB) of signals from one QUATRO LNB and terrestrial TV - into two 5-cable lines
 • SS-510 R70516 - 10 dB tap with 1.5 dB pass-through of signals from one QUATRO LNB and terrestrial TV
 • SS-515 R70517 - 15 dB tap with 1.5 dB pass-through of signals from one QUATRO LNB and terrestrial TV
 • SS-520 R70518 - 20 dB tap with 1 dB pass-through of signals from one QUATRO LNB and terrestrial TV
 • SS-904 R70515 - symmetrical splitting (4 dB) of signals from two QUATRO LNBs + terrestrial TV - into two 9-cable lines
 • SS-910 R70516 - 10 dB tap with 1.5 dB pass-through of signals from two QUATRO and terrestrial TV
 • SS-915 R70517 - 15 dB tap with 1.2 dB pass-through of signals from two QUATRO LNBs and terrestrial TV
 • SS-920 R70518 - 20 dB tap with 1 dB pass-through of signals from two QUATRO LNBs and terrestrial TV
 • SSQ-508 R70520 - symmetrical splitting (8 dB) of signals from one QUATRO LNB and terrestrial TV into four 5-cable lines
 • SSQ-908 R70529 - symmetrical splitting (8 dB) of signals from two QUATRO LNBs and terrestrial TV into four 9-cable lines
Distribution amplifiers for cooperation with TERRA multiswitches:
 • SA-901 R70901 - amplifier with power supply, for 9-input multiswitches
 • SA-911 R70911 - amplifier without power supply (provided by SA-901), for 9-input multiswitches
 • SA-501 R70501 - amplifier with power supply, for 5-input multiswitches
 • SA-511 R70511 - amplifier without power supply (provided by SA-501), for 5-input multiswitches
V multipřepínacích systémech se mohou všeobecně používat jakékoli satelitní přijímače, od různých výrobců. Aby byl zajištěn přístup ke všem (dostupným v systému) satelitním vysíláním, musí přijímač vytvářet DiSEqC signál. Multipřepínače TERRA tvoří výjimku - přijímají také TONEBURST, jednodušší podobu DiSEqC.
Více informací o výběru multipřepínačů naleznete zde..