MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

Provozní požadavky na CCTV systémy
Knihovna archív
Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zastaralé.
Tento článek je založen na zdrojích publikovaných v britském Home Office. Popisuje vlastnosti CCTV systému, které jsou důležité pro jeho uživatele. Pomocí mnohaletých zkušeností britský Home Office vypracoval soubor požadavků na použití monitorovacích systémů policií při různých vyšetřováních. Aby bylo možné materiál získaný prostřednictvím CCTV systému efektivně využít, musí splňovat níže uvedené požadavky, shromážděné do čtyř oddílů:
 • Kvalita,
 • Nahrávání,
 • Export,
 • Přehrávání.
KVALITA
Významnou skupinu těchto požadavků tvoří pravidla pro výběr vybavení.
Jaké rozlišení obrazu je vhodné pro specifické aplikace? Jaký druh komprese by měl být použit pro přenos a záznam obrazu? Kolik snímků za sekundu má být uloženo? Tyto otázky formují základ pro kvalitativní směrnice:

 • Specifikace základních požadavků - sepsat objekty/oblasti, které mají být monitorovány s náležitými rozlišením a zvolit vybavení, které splňuje tyto požadavky.
 • Specifikace požadavků na nahrávání - doporučuje se sledovat nebo tisknout nehybné obrazy zaznamenané digitálním videorekordérem, aby se zjistilo, zdali jsou poskytovány uspokojivé výsledky.
 • Použití technických prostředků pro časovou synchronizaci všech komponent systému.
 • Nastavení kapacity paměti podle kvality obrazu a doby archivace, a nikdy naopak.
 • Pravidelná údržba veškerého vybavení.
Před objednáním a instalací CCTV systému by měl uživatel vědět, co má být sledováno a jak přesně. Například zdali by měl systém umožňovat rozpoznávání obličejů osob procházejících vchodem nebo čtení státních poznávacích značek automobilů, nebo zdali postačuje upozornění na něčí přítomnost.
Neexistují jasná kritéria pro shromažďování soudních důkazů. Pokud soudce zamítné tento materiál z důvodu nedostačující kvality, stává se nepoužitelným. Dobrým nápadem je tudíž kontrola kvality obrazů z kamer prostřednictvím testování schopnosti rozeznávat detaily v podobných podmínkách, ve kterých budou kamery pracovat.
Při testování kvality by mělo být zaznamenáno, že živé obrazy obvykle vypadají lépe než ty přehrávané ze zaznamenaného materiálu.
Velmi důležitou soudní záležitostí je časová synchronizace všech zaznamenaných materiálů.
Dalším problémem, který nelze přehlížet, je kapacita archivů. Kapacita paměti musí odpovídat kvalitě obrazu a době archivace.
Na konec je dobré si pamatovat, že kvalita tohoto materiálu rovněž závisí na údržbě systému. Ta zahrnuje obyčejné zaostřování kamer, čištění objektivu a krytu atd.

Moderní městské video monitorovací systémy jsou vybaveny denními/nočními, pevnými, PTZ a megapixelovými kamerami. Mezi základní parametry patří zorný úhel (v závislosti na objektivu), citlivost spojená se schopností práce při nízkých světelných podmínkách (závisí především na obrazovém snímači), rozlišení obrazu a obnovovací kmitočet (počet snímků přenášených za sekundu). Mělo by být uvedeno, že PTZ kamery by měly zajišťovat vyšší obnovovací kmitočty, jelikož to má dopad na přesnost ovládání kamery. Navíc může optický zoom napomoci zachycení zajímavých detailů. PTZ ovládání lze bohužel efektivně provádět pouze prostřednictvím operátora.
MPEG-4 IP Camera: ACTI CAM-5321 (Day/Night)
IP Speed Dome Day/Night Camera: ACTi CAM-6621 (MPEG-4)
Fixní CCTV kamera - ACTi K1115
Vysokorychlostní PTZ kamera - ACTi K1215
Dobrou volbou je použití megapixelové kamery, která, ačkoli nemá optický zoom, umožňuje mnohonásobný digitální zoom. To umožňuje prohlížení detailů obrazu jak živých, tak i při analýze archivů. Jelikož je množství přenášených dat z megapixelových kamer mnohem větší než v případě kamer se standardním rozlišením, jsou rychlosti přenosu nižší než u klasických analogových systémů. V praxi však, s výjimkou specifických systémů, není potřeba zaznamenávat 25 snímků za sekundu.
IP Camera 5.0 Mpix: IQ755 (Day/Night, PoE, 4.5-13 mm Lens)
Megapixelová kamera - IQeye 755 K1431
Moderní CCTV řídící software umožňuje plnou konfiguraci nahrávaných obrazů z jednotlivých kamer. Data lze zaznamenávat na několik serverů, takže není potřeba přizpůsobovat kvalitu materiálu kapacitě pevného disku - volný prostor na disku je prakticky neomezený.
Software Package: NUUO SCB-IP+08
Software Package: ULTISYSTEM (4 channels)
NUUO softwarový balík
NAHRÁVÁNÍ
Po nadefinování postačující kvality obrazu je dalším krokem výběr obrazu, který má být zaznamenán a volba správné archivace obrazových dat. Hlavními požadavky na moderní archivační systém jsou:
 • archivy / archivační zařízení musí být fyzicky chráněny proti přístupu neoprávněných osob,
 • systém musí podporovat víceúrovňové řízení přístupu založené na heslech (základní operace, přístup k archivům, konfigurace systému),
 • systém by měl umožňovat nepřetržitý provoz (UPS ochrana),
 • kapacita paměti by měla odpovídat plánované době ukládání dat.
Přístup k archivům musí být přísně omezen na oprávněné osoby. Všechny relace musí být zaevidovány v systémovém protokolu. Bezpečnostní opatření by však neměla zasahovat do obvyklého provozu systému.
Jedním z nejdůležitějších požadavků je definování časového úseku, ve kterém budou data bezpečně uložena a chráněna proti vymazání.

Moderní IP CCTV systémy jsou řízeny softwarem, který umožňuje konfiguraci přístupových práv v souladu s potřebami správce systému. Tento správce může práva jednotlivých uživatelů omezit na přístup k jednotlivých kamerám, na ovládání některých PTZ zařízení, na prohlížení archivů z určitých míst atd. Systém lze zpřístupnit pouze z definovaných míst, v průběhu specifických časových úseků.
Konfigurace přístupových práv v Netstation
EXPORT
Velmi důležitou vlastností CCTV systému je možnost exportování zaznamenaného materiálu. Výkonnost systému lze měřit prostřednictvím druhu (formátu) a množství exportovaných dat.
 • Obsluha systému by měla znát, jak exportovat zaznamenaný materiál.
 • Obsluha by měla znát množství zaznamenaných dat a čas potřebný pro export daného souboru.
 • Systém by měl umožňovat rychlý export obrazu a snímků obrazovky na externí paměťová média, s časovými značkami.
 • Spolu s exportovaným souborem by si měl uživatel opatřit software potřebný pro přehrávání tohoto materiálu.
 • Způsob exportování materiálu by neměl mít dopad na provoz systému.
 • Exportované soubory by měly poskytovat stejnou kvalitu jako původní materiál.
Pokud obsluha systému nebude disponovat dostačujícími znalostmi o přehrávání a exportování zaznamenaného materiálu, systém nebude optimálně využíván. Monitorovací centrum by mělo být vybaveno stručným návodem k obsluze. Navíc by obsluha měla být schopna odhadnout, jak dlouho bude trvat export souborů o různé velikosti.
Složení exportovaného materiálu bude záviset na typu vyšetřování. Například v případě krádeže v obchodě bude stačit několik obrázků nebo krátké video. Vážnější zločiny budou vyžadovat veškerý obsah archivu. Systém by tedy měl umožňovat export dat na různá média, od flash pamětí po externí hard disky. V některých případech může export zabírat delší čas, což by nemělo mít dopad na provoz celého systému.
Za zmínku rovněž stojí, že exportovaná data by měla mít stejnou kvalitu jako jako zaznamenaný materiál v archivu. Dodatečná komprese nebo konverze na jiné formáty nemůže snižovat důvěryhodnost tohoto materiálu.

IP CCTV systémy, které se stávají stále populárnějšími, umožňují export zaznamenaného materiálu do standardního .avi formátu. Export dat se provádí prostřednictvím klasických obrazových kodeků, které umožňují sběr a přehrávání materiálu na jiných zařízeních/počítačích.
Export archivů v Netstation
PŘEHRÁVÁNÍ
Nakonec - požadavky na funkce přehrávání a řídící software. Je možné rychle najít a přehrát určitý vybraný materiál? Systém by měl mít tyto následující funkce:
 • Volitelné rychlosti přehrávání, včetně krokování po snímcích, dopředu a dozadu;
 • Simultánní přehrávání obrazu z několika kamer/kanálů;
 • Možnost přehrávání obrazu v plném rozlišení;
 • Možnost vyhledávání obrazu podle data a času;
 • Možnost zachycování a tištění jednotlivých obrazových snímků;
 • Možnost čtení nahrávacího času každého jednotlivého snímku;
 • Možnost přímého přehrávání materiálu exportovaného na externí paměťové médium.
Software pro přehrávání dříve zaznamenaného materiálu musí umožňovat rychlé a efektivní vyhledávání některých zajímavých částí. Obraz musí zahrnovat všechny doplňující informace, především časové značky. Mělo by být možné přehrávat každý exportovaný materiál přímo na externích paměťových zařízeních.
Skutečnou zkouškou funkčnosti CCTV systému je upotřebitelnost zaznamenaných dat. Standardní funkce přehrávání zahrnují vyhledávání obrazu podle data a času, simultánní přehrávání několika kanálů, vyhledávání podle událostí (obvykle detekce pohybu) v určité oblasti, krokování po snímcích.
Archivy Netstation
Tento stručný přehled základních požadavků na profesionální video monitorovací systémy může být podnětem pro využití bohatství informací dostupných na http://www.homeoffice.gov.uk/