MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

Resetovací zařízení RTC-100 pro DVB-SAT přijímače
Kód zboží: R95150
Zboží je stáhnuto z nabídky
Resetting Device RTC-100 (for DVB-SAT-Receivers)
Celkový pohled

RTC-100 je zařízení pro resetování DVB-S přijímače. Zařízení monitoruje funkčnost jednotlivých přijímačů a resetuje je, když se objeví přerušení. Proto se stanice stává nezávislá na lidském zásahu. V praxi je přerušení nejčastější porucha na stanicích užívajících samostatné digitální přijímače jako zdroj signálu. Jediný efektivní způsob obnovení funkce přijímače je restartovat rychle určeným zařízením. RTC-100 efektivně řídí přijímač – odhaluje přerušení a obnovuje normální činnost.
Způsob provozu Průběh ovládání přijímače je založen na sledování jeho audio signálu. Činnost je rozdělena na tři stupně: 1.- když se objeví zanikání(kolísání) signálu, zařízení počítá jeho čas a po 60 sekundách nedostatku signálu resetuje přijímač, vypne ho a zapne 2.- když není další signál objeven, zařízení čeká 15 minut než resetuje přijímač znovu 3.- v případě dalšího, pokračujícího zanikání (kolísání) signálu je přijímač restartován každou hodinu. Samozřejmě, když je signál objeven, zařízení přechází na první stupeň. Standardní časové intervaly mohou být výrobcem změněny na speciální objednávku (TELKOM-TELMOR). Poznámky týkající se obsluhy Po řádné instalaci zařízení pracuje automaticky, nevyžaduje žádnou údržbu.
The process of control a receiver is based on monitoring its audio signal. The procedure is divided into three stages: 1.- if a fading occurs, the device counts its time, and after 60 seconds of the lack of signal resets the receiver, switching it off and on; 2.- when any audio signal has not further emerged, the device waits for 15 minutes, until it resets the receiver again; 3.- in a case of subsequent, continuous lack of signal the receiver is being restarted every hour has passed. Of course, when a signal is detected, the device undergoes to the first stage. The standard periods of time can be changed to special order by the producer (TELKOM-TELMOR).
The RTC-100 unit is similar to extension cord, having mains plug and ~230V outlet to power a digital receiver, and two RCA sockets (cinches) to connect to audio output of the receiver and audio input of a modulator. Green-lighting LED is signaling that the device is in working order.
After the connections have been properly made, the device works autonomously, not demanding any service. The maximum output power rate is limited to 50W (the maximum power consumption of controlled receiver).
Modes of operation:
1. If a fading occurs, the device counts its time, and after 60 seconds of the lack of signal resets the receiver switching it off and on.
2. When any audio signal does not further emerge, the device waits for 15 minutes, until it resets the receiver again.
3. In a case of subsequent, continuous lack of signal the receiver is being restarted every hour has passed.
Diagram showing the way of the device's application
Zboží je stáhnuto z nabídky
 
Resetovací zařízení RTC-100 pro DVB-SAT přijímače
Kód zboží: R95150