MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

WLAN, LAN

Trochu teorie

Režimy Access pointu (vzorové zařízení: TP-Link TL-WA501G)
Původní polská verze od Lukasze Sawickeho
Access Point je zařízení, které propojuje bezdrátovou síť a pevně zapojený systém. Tudíž musí mít alespoň dvě rozhraní: bezdrátové - WLAN - používající 802.11 standard a pevně zapojené - LAN - používající 802.3 standard.
Pohled na rozhraní Access pointu TP-Link TL-WA501G
Tato rozhraní jsou zcela odlišná, což eliminuje riziko omylu. Anténa je připojena ke standardnímu SMA R/P konektoru (u některých zařízení, např. Linksys - TNC R/P).
Vzorovým zařízením je TP-Link TL-WA501G N2940. Pracuje ve 802.11 b/g standardu, v jednom z následujících režimů: Access Point, Access Point Client, Repeater, Bridge (Point to Point, Point to Multipoint). Access Point disponuje užitečnými funkcemi vhodnými pro aplikaci v malých buňkách WLAN. Díky WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP/AES kódování a filtrování MAC adres toto zařízení zajišťuje vysoký stupeň bezpečnosti. Možnost připojení externí/venkovní antény je další velkou výhodou. Srozumitelné menu a snadná konfigurace instalátora nezatěžují, dokonce i když s touto prací teprve začíná.
Každý Access Point může pracovat v různých režimech, což umožňuje provádět specifické funkce. Některé režimy mohou kombinovat několik funkcí, což zvyšuje funkčnost tohoto zařízení. Uživatel by je měl pečlivě vybírat, jelikož v porovnání s jednooperačními režimy mohou být méně stabilní. V každém případě to závisí na vlastnostech zařízení a kvalitě jeho softwaru.
Výběr pracovních režimů dostupný v zařízení TP-Link TL-WA501G
Popis pracovních režimů
  * Access Point - jedná se o základní režim, který umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi každým klientem vybaveným bezdrátovou kartou/adaptérem a Access Pointem. Uživatelé (klienti) se do bezdrátové sítě připojují v režimu Infrastructure.
Wireless CardBus Adapter: TP-Link TL-WN510G (2.4GHz 54Mbps, eXtended Range)Access Point: TP-Link TL-WA501G <br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, eXtended Range)Wireless USB Adapter: TP-Link TL-WN321G (2.4GHz 54Mbps)
Struktura síťového provozu v režimu Access Point (Infrastructure)
  * Access Point Client - v tomto režimu zařízení pracuje podobně jako bezdrátová karta/adaptér využívaná klienty. Tento režim je nutno používat, když je potřeba připojení několika LAN uživatelů v domácnosti, kanceláři, budově - prostřednictvím bezdrátového spojení. Access Point může spolupracovat s přepínačem (v níže uvedeném schématu není zachycen), který poskytuje odpovídající počet LAN připojení.
Access Point: TP-Link TL-WA501G <br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, eXtended Range)
Reřim Access Point Client (APC)
  * Repeater (regenerator) - režim používaný pro rozšíření bezdrátové sítě. Zařízení přijímá požadovaný tok dat a odesílá jej dál. Tento režim se často používá ve větších budovách pro zajištění lepšího pokrytí. Kvůli tomuto způsobu práce se maximální průchodnost Access Pointu sníží o 50%.
Podstata režimu Repeater
  * Bridge (Point to Point) - jedná se o režim pro vytváření přímých Point-to-Point spojů, tj. bezdrátových mostů. Využívá statického routování založeného na MAC adresách Access Pointů. Tento režim umožňuje připojení vzdálených součástí pevně zapojených sítí. Tato spojení jsou chráněna proti přístupu z jiných zařízení. Pro tento režim jsou doporučována zařízení pocházející od stejného výrobce, jelikož není standardizován.
Access Point: TP-Link TL-WA501G <br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, eXtended Range)Access Point: TP-Link TL-WA501G <br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, eXtended Range)
Režim Bridge (Point to Point)
   * Bridge (Point to Point) with AP mode - kombinace funkcí režimů Bridge a Access Point. Spojení point-to-point však nevylučuje možnost připojení bezdrátových klientů..
Access Point: TP-Link TL-WA501G <br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, eXtended Range)Wireless CardBus Adapter: TP-Link TL-WN510G (2.4GHz 54Mbps, eXtended Range)Wireless USB Adapter: TP-Link TL-WN321G (2.4GHz 54Mbps)Access Point: TP-Link TL-WA501G <br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, eXtended Range)
Kombinace režimů Bridge (Point to Point) a Access Point
  * Bridge (Point to Multipoint) - zajišťuje vícenásobné okruhy z jednoho místa do více pozic, tj. soubor bezdrátových mostů. Využívá statického routování založeného na MAC adresách Access Pointů. Tento režim umožňuje připojených více vzdálených součástí pevně zapojených sítí. Tato spojení jsou chráněna proti přístupu z jiných zařízení. Pro tento režim jsou doporučována zařízení pocházející od stejného výrobce, jelikož není standardizován.
Access Point: TP-Link TL-WA501G <br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, eXtended Range)Access Point: TP-Link TL-WA501G <br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, eXtended Range)Access Point: TP-Link TL-WA501G <br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, eXtended Range)Access Point: TP-Link TL-WA501G <br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, eXtended Range)
Bridge (Point to Multipoint) option
   * Bridge (Point to Multipoint) with AP mode - combination of functionality of Bridge (Point to Multipoint) and Access Point modes. The point-to-multipoint connections do not eliminate possibility of connecting wireless clients.
Access Point: TP-Link TL-WA501G <br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, eXtended Range)Wireless CardBus Adapter: TP-Link TL-WN510G (2.4GHz 54Mbps, eXtended Range)Wireless USB Adapter: TP-Link TL-WN321G (2.4GHz 54Mbps)Access Point: TP-Link TL-WA501G <br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, eXtended Range)Access Point: TP-Link TL-WA501G <br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, eXtended Range)Access Point: TP-Link TL-WA501G <br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, eXtended Range)
Kombinace režimů Bridge (Point to Multipoint) a Access Point
Srovnání různých pracovních režimů

Pracovní režim

Podpora LAN

Podpora bezdrátových klientů

Pracovní režimy připojené protější strany

Access Point

ano

ano

Repeater, Access Point client

Access Point Client

ano

ne

Access Point

Repeater

ne

ano

Access Point

Bridge (Point to Point)

ano

ne

Bridge (Point to Point)

Bridge (Point to Point) s režimem Access Point

ano

ano

Bridge (Point to Point), Access Point client

Bridge (Point to Multi-Point)

ano

ne

Bridge (Point to Point)

Bridge (Point to Multi-Point) s režimem Access Point

ano

ano

Bridge (Point to Point), Access Point client