MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

TV, TV-SAT

Instalační součásti

Rozbočovače a odbočovače
Základními parametry těchto zařízení jsou ztráta (útlum) a přizpůsobení (ztráta odrazem). V této části si popíšeme ztrátové parametry.
  • As - vazební ztráta - ztráta signálu mezi vstupem odbočného dílu nebo propojovací zdířkou a jeho odbočným výstupem - ztráta odbočovače,
  • Ap - útlum přeslechu - ztráta signálu mezi výstupy - izolace,
  • Ao - ztráta mezi odbočným výstupem a hlavním výstupem,
  • A - průchozí ztráta - ztráta signálu mezi hlavním vstupem a výstupem.
V některých katalozích můžeme náhodou potkat parametr nazvaný Directivity (D=Ao-A), sdělující kolik zpětných signálů je zeslabeno ve srovnání se signálem vycházejícím z pasivního vstupu zařízení.
Odbočný díl (nebo jednoduše odbočovač) je zařízení s jedním vstupem, jedním hlavním výstupem a několika odbočnými výstupy - typy s 2-4 výstupy mají stejný odbočný útlum (v jednom zařízení) a jsou dostupné v několika verzích s různými úrovněmi útlumu.

Multiodbočovače (4+ výstupy) mohou mít výstupy s různou odbočnou ztrátou. Na obrázku jsou zachyceny rozdíly mezi těmito základními prvky na zařízeních Satel.

Impedanční přizpůsobení je také velmi důležitým parametrem, protože zaručuje dodávání maximálního výkonu do přijímače a zabraňuje odrazům. Parametr definující přizpůsobování kvality se nazývá ztráta nepřizpůsobením - "a" [dB].
Pro rozbočovače:
a>=14 dB for f = 5-40 MHz,
a.>=14 dB-1,5 dB/octave in 40-2150 MHz band, but not less than 10 dB,
Pro odbočovače
a>=10 dB.
Tyto hodnoty jsou vyžadovány pro součásti používané v domovních sítích a lze jich dosáhnout, když jsou všechny výstupy rozbočovače zakončeny 75 ohm rezistancí a - v případě odbočovače - je použit hlavní výstup a odbočné výstupy jsou otevřeny nebo zkratovány. Ačkoliv je dobré uzavřít nepoužívané výstupy odbočovačů, nepřizpůsobený útlum se stává mnohem vyšším a celkové síťové parametry jsou lepší.
Analýza parametrů rozbočovače a odbočného dílu ukazuje proč by zdířky odběratele neměly být připojeny k rozbočovačům. K takové zdířce může být připojen přijímač, ale také nemusí, a - přijímače nezajišťují impedanční přizpůsobení v celém pásmu - taková zdířka nezaručuje vhodné přizpůsobení. U odbočných dílů impedanční přizpůsobení hlavního vstupu a výstupu prakticky nezávisí na zatěžovací impedanci ve větvích, a odrazy mimo odbočné výstupy neovlivňují zbytek sítě.
Odbočovače mají jeden nebo více odbočných výstupů - typy s 1, 2, 3 a 4 výstupy jsou dostupné s různými úrovněmi odbočné ztráty. Např. Satel POS-02xx (kde xx znamená útlum v zvláštní verzi) může mít odbočnou ztrátu 8, 12, 16, 20 nebo 24 dB.
To umožňuje vyrovnávat úroveň signálu v každém bodě. Na vstupu kaskády odbočných dílů je úroveň signálu nejvyšší, takže první odbočný díl musí mít největší útlum. S každým dalším krokem se útlum snižuje, podobně jako úroveň signálu - aby byla zajištěna maximální stejnoměrnost výstupních signálů ve vývodkách odběratelů.
Příklad kaskády odbočovačů
Odbočovače - kaskádové řazení. Většina sítí je instalována v bytových domech a kvůli řadové struktuře, musí být pro připojení odbočných dílů použity příčná propojení. Všimněte si, že průchozí ztráta se může velmi zvýšit, takže se mohou vyskytnout problémy s vyrovnáváním úrovně signálu u každého odběratele.
To je důvodem, pro by nemělo být připojeno více jak 5-6 odbočovačů. Pokud je potřeba větší počet, jediným řešením je rozdělit šíť na dvě dílčí sítě používající odbočný díl. To umožňuje používat zesilovače s nižší výstupní úrovní a je snazší celou síť navrhnout. Více>>
Příklad příčně větvené sítě rozdělené na dílčí sítě
Odbočovače - izolace. Izolace mezi vstupy odbočovače (Ap) a Ao útlum (separace) jsou mimořádně důležitými parametry ve všech případech, kdy síť poskytuje mnoho kanálů. Důvodem jsou rušení vytvářená RF tunery připojených televizorů, video rekordérů atd.
Tyto tunery gerenují signály na záznějovém kmitočtu, což činí některé kanály (např. těch 5 kanálů výše) extrémně náchylnými vůči rušením. Dříve se doporučovalo, aby byly tyto kanály zanechány nevyužívané (někdy nazývané "zakázané"), avšak kvůli různým programům a nezbytnosti používat co nejvíce možných kanálů se v současné době stejně musí používat.
Pro oslabení signálů, izolace mezi jakýmikoli dvěma přijímači by měla být alespoň 50 dB. V situaci, kdy jsou přijímače připojeny k jednomu odbočnému dílu, izolace závisí na odbočném útlumu a délkách kabelu mezi výstupy odbočovače a zdířkami odběratelů.
Izolace mezi přijímači
Odbočovače - izolace mezi přijímači připojenými k různým odbočovačům. Pro zajištění vhodného S/N poměru by izolace mezi jakýmikoli dvěma přijímači měla být také alespoň 50 dB. V tomto případě izolace závisí na Ao, A, As útlumu a delkách kabelu mezi výstupy odbočovač a zdířkami odběratele.
Grafické schéma zachycuje, že je izolace alespoň 52 dB (4+30+4+4+6+4=52 dB) - v nejhorším případě. Takže by měl být prakticky problém s izolací brán v úvahu pouze v případech připojování přijímačů ke stejnému odbočnému dílu.
Typická separace (Ao) je 30-40 dB, průchozí útlum (A): 1-4 dB, odbočný útlum (As): 6-24 dB. Typická ztráta kabelu mezi odbočným dílem a přijímačem je 4 dB.
Izolace mezi přijímači
Multiodbočovače. Odbočné díly se 4 nebo více odbočnými výstupy mají na výstupech často různou ztrátu. To umožňuje vyrovnávat rozdíly ve ztrátách ve vývodkách instalovaných v různých vzdálenostech od zařízení. Obvykle se používají v obytných domech, hotelech atd., kde kabely prochází dlouhými koridory, a/nebo jsou vývodky umístěny na různých podlažích.
Použití odbočovačů s 8 výstupy pro připojení vývodek umístěných na dvou poschodích