MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

SADP aplikace - nástroj pri integraci CCTV systémů
založených na vybavení HIKVISION
Knihovna archív
Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zastaralé.
SADP (serch Active Device Protocol) je jednoduchý nástroj určený k obsluze rekordérů ULTIMAX a ULTIMAX-Hikvision, ULTICAM kamer a ULTINET video serverů - s počítačem připojeným ke stejné místní síti (LAN). To umožňuje řídit síťové parametry DVR, IP kamer a video serverů. Tento software běží na Windows XP/Vista/7. Komprimované soubory (WinRAR) si můžete stáhnout z ZDE

Soubor je potřeba rozbalit do jednoho adresáře
Před spuštěním aplikace uživatel musí nainstalovat WinPcap dodávaný v balení. WinPcap je sada knihoven pro Windows, která umožňuje takovým aplikacím jako je SADP získat přístup k síťovým paketem, které jsou ve frontě bez interakce s horní vrstvou sítě. SADP sama o sobě nemusí být nainstalována. Všechny soubory by však měly být ve stejném adresáři a měly by být umístěny cestou chráněnou proti náhodnému vymazání dat. Zástupce na spustitelný soubor může být umístěn na ploše.
Soubory nacházející se v balíku společně s aplikací SADP
Pro korektní práci aplikace SADP je třeba nechat zapnutou jen jednu síťovou kartu (NIC). Ostatní zařízení musí být vypnuty.
Vypnutí druhé síťové karty (NICu) v systému Windows XP
Ukázka řešení síťové architektury je znázorněna na obrázku níže. Často se zdá, že IP adresy některých zařízení nejsou známy nebo dokonce neviditelné s ostatními síťovými zařízeními. SADP protokol nepřetržitě provádí detekci zařízení, které mají jiné třídy IP adres.
Po spuštění utility všechna zařízení budou nalezeny automaticky. Okno se skládá z několika prvků: seznamu detekovaných zařízení a boční panel, který obsahuje informace a editační / ukládací pole. Jak je uvedeno v příkladu, byly nalezeny tři zařízení: jedno s IP adresou 192.168.0.7 a dva nově přidány s adresami 192.168.0.7 a 192.0.0.64. Po výběru jednoho z nich, v pravé části budou poskytnuty jeho údaje (v tomto případě prvního z nich).
Hlavní okno aplikace SADP
Jak nastavit jednotlivé prvky monitoringu?
Pokud chcete udělat jednoduché změny nastavení síťového zařízení, vyberte zařízení ze seznamu a klikněte na tlačítko "modify". Hlavička nabízí sériové číslo přístroje (stejná jako na štítku na krytu).
Úprava síťových nastavení zvoleného zařízení
Některé neaktivní (šedé) pole se změní do režimu úprav. Uživatel může změnit číslo portu zařízení, IP adresy a masky podsítě. Po změně pole "vložte heslo prosím" je třeba zadat heslo správce pro zařízení. Výchozí heslo je "12345". Tlačítko "Save" umožňuje uložit nastavení.
Ukládání změn
Po uložení provedených změn aplikace obnoví seznam zařízení a zobrazí dialogové okno s potvrzením provedených změn.
Zobrazené dialogové okno potvrzující provedené změny
Postupně je možné operace provést pro všechna kompatibilní zařízení.
Obnovení zapomenutého hesla.
Může se stát, že heslo správce pro rekordér nebo jiné zařízení se ztratí. V takovém případě musí uživatel kontaktovat instalátoru nebo distributora. Kromě poskytnutí potřebných dokladů prokazujících vlastnictví rekordéru a ID vlastníka, je třeba uvést sériové číslo, které lze vyčíst z programu SADP. Spuštěním tohoto programu bude uživatel vidět zařízení v lokální síti, bez ohledu na jeho adresu a heslo. Není vůbec problém zapsat sériové číslo.
Zjištění sériového čísla zařízení
Obnovení hesla obvykle zabere 1-2 pracovní dny. Po požádáni technického oddělení jako zpětná vazba majitel dostane odomikací kód. Kód je platný pouze po dobu 24 hodin (od okamžiku registrace pro rekordér).
Odemikací kód by měl být vložen do SADP. Po rozběhnutí aplikace a nalezení zařízení to musí být vloženy do pole "-Resume default password-".
Zadání kódu pro odblokování
Po zadání kódu bude obnoveno původní heslo