MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

CCTV

HIKVISION

SADP aplikace - nástroj pro pořádání LAN CCTV systémů založených na zařízeních Hikvision
SADP (Search Active Device Protocol) je bezplatný a snadno použitelný nástroj pro vyhledávání Hikvision IP kamer a HIKVISION DVR / NVR v lokální síti. Tento On-line nástroj pro vyhledávání zařízení lze také použít na úpravu síťových parametrů zařízení Hikvision, včetně změny hesel či vyžádání výchozího hesla (pokud uživatel ztratil / zapomněl heslo). To může eliminovat problémy s duplicitními IP adresami (často se vyskytující po připojení řadu nových zařízení), dokonce ve stejné síťové třídě. Tento software je k dispozici pro systém Microsoft Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 2008 - 32/64-bit, Windows XP, Windows 2003 - 32-bit.
1. Instalace
Software SADP sbalený v archivu WinZIP je dostupný ZDE . Po jeho stažení na pevný disk musí být program rozbalen a nainstalován. Před spuštěním aplikace je třeba instalovat WinPcap jako první. Jedná se o sadu knihoven pro Windows umožňující přístup k paketem v síťovém zásobníku, zneužívajícím horní vrstvy sítě. Software WinPcap zabalený v archivu WinZip je k dispozici zde .
2. Vyhledávání aktivních zařízení
Po spuštění programu SADP automaticky prohledává lokální síť v hledání nově připojených zařízení, které se pak zobrazí v hlavním okně. Seznam nově připojených zařízení se aktualizuje každých 15 s, a seznam odpojených zařízení se aktualizuje každých 45 s. Uživatel může také ručně aktualizovat seznam připojených zařízení pomocí tlačítka Refresh. Hlavní okno zobrazuje základní informace o síťových parametrů zařízení, jako jsou: typ zařízení, adresa IP, komunikační porty, brány, maska, MAC adresy, atd. Doplňující informace obsahují verzi firmwaru zařízení, název a sériové číslo, stav aktivace. Po stisknutí Save as excel mohou být všechny informace zálohována do souboru .xls. Program umožňuje uživateli se snadno přesunout k přihlašovacímu oknu zařízení, pouhým poklepáním na zařízení, které automaticky přesměruje do okna přes webový prohlížeč.
Pohled na hlavní okno aplikace SADP

3. Aktivace zařízení s SADP.
Hikvision NVR s verzí firmwaru nad V3.3.0 a kamery s verzí firmwaru nad V5.3.0 připojené k síti poprvé jsou detekovány aplikací SADP jako "neaktivní". Je to spojeno s dodatečnou ochranou představenou Hikvision pro ochranu přístupu neoprávněným osobám. Pro aktivaci zařízení musí uživatel nastavit nové heslo pro účet "admin". To lze provést prostřednictvím webového prohlížeče při prvním přihlášení prostřednictvím aplikace SADP, nebo přímo z NVR. Pro aktivaci zařízení pomocí SADP by měl uživatel:
 • v SADP aplikaci zvolit neaktivní zařízení (nebo několik neaktivních zařízení, které by měly být současně aktivovány stejným heslem),
 • zadat nové heslo a potvrdit tlačítkem OK.
Pohled na okno SADP s aktivací zařízení v označené oblasti s červenou čárou

Program automaticky zkontroluje a zobrazuje sílu zadaného hesla. Silné heslo se musí skládat z 8 až 16 znaků, mezi nimiž by měl být nejméně tři z následujících typů: Číslice, malá písmena, velká písmena, speciální znaky.
4. Modifikace síťových parametrů zařízení.
Chcete-li změnit parametry sítě z jednoho zařízení, uživatel by měl:
 • Ze seznamu vyberte zařízení, které má být změněno, pokud jde o síťové parametry (seznam dostupných parametrů se zobrazí na pravé straně okna). V případě výběru DHCP (funkce DHCP musí být podporována jak zařízením tak i routerem) případné změny jsou omezeny na SDK port (ve výchozím nastavení: 8000) a HTTP port (výchozí hodnota je 80). Ostatní parametry sítě (jako je IP adresa, maska, brána) jsou přiřazeny automaticky DHCP serverem. Podobně je adresování IPv6 možné, pokud zařízení podporují tuto funkci;
 • bez DHCP funkce uživatel dokáže změnit všechny parametry ručně (IP adresa, maska, brána atd.)
 • pro potvrzení změn zadejte heslo zařízení a klikněte na tlačítko Uložit.

Pohled na okno SADP. Červená čára označuje konfigurační oblasti (možnost DHCP je neaktivní)

živatel může také měnit parametry sítě několika zařízení najednou. Chcete-li provést modifikaci parametrů sítě Batch, uživatel by měl:
 • knout na jedno zařízení a táhnout myš přes ty další;
 • V pravé části okna konfiguračního okna zadejte počáteční IP adresu (například u tří zařízení a zadanou Start IP adresu 192.168.1.64 další adresy budou 192.168.1.65 and 192.168.1.66),
 • volitelně, označte možnost "Povolit DHCP v Batch" pro autoamtické pripadenie IP adresy, masky, brány,
 • pro potvrzení změn zadejte heslo zařízení a klikněte na tlačítko Uložit.
Pohled na okno SADP. Červený rámeček označuje konfigurační oblasti pro skupinu zařízení
5. Obnovení původních událostí.
Když uživatel ztratil / zapomněl heslo, Hikvision nabízí dva způsoby obnovy výchozího hesla, v závislosti na verzi firmwaru (pro verze firmwaru nad V3.3.0 v DVR a V5.3.0 v kamerách, může být použita pouze druhá metoda).
První metoda:
Uživatel by měl zvolit zařízení pro akci v hlavním okně SADP. Pokud okno vypadá jako na obrázku níže, uživatel musí provést následující kroky:
 • vyberte zařízení
 • zkopírujte datum a čas v okně "Start Time" z SADP aplikace a sériové číslo *zařízení z pole "Device Serial NO:"
 • tyto údaje by měly být zaslány na technické oddělení DIPOL
 • počkaajte, dokud vám bude soubor poslán zpět (během 1-2 pracovních dnů)
 • znovu vyberte zařízení, které má být odblokovány
 • vložte kód do pole "Bezpečnostní kód" a potvrďte tlačítkem OK
 • heslo bude nastaveno do původních nastavení (uživatelské jméno: admin, heslo: 12345)
Pohled na okno SADP umožňující obnovení výchozího hesla.
Červený rámeček ukazuje místo pro zadání kódu pro odblokování.
ruhá metoda:
V případě druhého způsobu by měl uživatel také zvolit nástroj pro provádění akcí v hlavním okně SADP. Pokud okno vypadá jako na obrázku níže, uživatel musí provést následující kroky:
 • vyberte zařízení
 • v poli vedle tlačítka "Export" zadejte umístění pro uložení exportovaných dat (DeviceKey.xml file)
 • stiskněte tlačítko "Export"
 • tyto údaje by měly být zaslány na technické oddělení DIPOL
 • počkejte, dokud vám bude soubor poslán zpět (během 1-2 pracovních dnů)
 • znovu vyberte zařízení, které má být odblokovány
 • v poli vedle tlačítka "Importovat" zadejte umístění souboru a stiskněte tlačítko
 • heslo bude nastaveno do původních nastavení
Pohled na okno SADP umožňující obnovení výchozího hesla. Červený rámeček ukazuje místo pro zadání kódu pro odblokování.
Heslo pro správce účtu bude resetováno do továrních nastavení (použitím první metody je výchozí heslo: 12345). V druhém případě není potřeba žádné heslo. Takže během prvního přihlášení by měl uživatel změnit nebo nastavit heslo, aby se zabránilo přístupu neoprávněných osob k zařízení. Důrazně doporučujeme zákazníkům využívat silná hesla pro zvýšení bezpečnosti. Silné heslo se musí skládat z 8 až 16 znaků, s nejméně třemi typy z následujících znaků: malé písmeno, velké písmeno, číslice, speciální znak.
6. Resetování aktuálního a nastavení nového hesla administrátora.
V případě ztráty / zapomenutí hesla správce by měl uživatel použít volbu "Obnovit heslo" a:
 • vybrat zařízení
 • zadejte a potvrďte nové heslo (důrazně doporučujeme zákazníkům používat silná hesla)
 • v poli vedle tlačítka "Export" zadejte umístění pro uložení exportovaných dat (DeviceKey.xml soubor)
 • stiskněte tlačítko "Export"
 • tyto údaje by měly být zaslány na technické oddělení DIPOL
 • počkejte, dokud vám bude soubor poslán zpět (během 1-2 pracovních dnů)
 • znovu vyberte zařízení, které má být odblokovány
 • v poli vedle tlačítka "Importovat" zadejte umístění souboru a stiskněte tlačítko
 • Heslo se změní