MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

TV, TV-SAT

Instalační součásti

Satelitní konvertory - LNB
Úloha satelitního konvertoru. Satelitní konvertor (často nazývaný LNB - Low Noise Block) je zařízení používané pro zesílení a přenos signálů z pásem 10.7-11.7 a 11.7-12.75 GHz do pásma první satelitní mezifrekvence (IF - 950-2150 MHz).
Jejich základními parametry jsou: zesílení, šumový činitel, spotřeba energie (proudu) a schopnost pracovat s MPEG2 přijímačem.
Typické parametry celopásmového konvertoru jsou: zesílení - 55dB, šumový činitel - 0.3-0.7dB, spotřeba energie - 100mA. V případě twin, dual nebo quatro konvertorů může spotřeba proudu dosáhnout 400mA.
Satelitní signály. Specifickou vlastností satelitních systémů je použití různých polarizací a pásem. Distribuce programů je realizována v C a Ku pásmech, avšak v druhém případě se používají dva dílčí rozsahy.
  • C pásmo: 3.7- 4.2 GHz (šířka pásma: 500 MHz; záznějový kmitočet: 5.15 GHz),
  • Ku pásmo: 10.7-12.75 GHz (šířka pásma: 2050 MHz; záznějové kmitočty: 10.0; 9.60; 10.60; 10.75 GHz).
Typy konvertorů. Mezi všemi zvláštními verzemi konvertorů existuje mnoho variant, které se liší pouze ve frekvenci generátoru, vstupním a výstupním pásmu, a způsobu vybírání přijímané polarizace. V současné době jsou nejpopulárnější ty varianty, které jsou popsány níže. Kvůli jejich přítomnosti na trhu jsou zmíněny také konvertory s DiSEqC ovládáním. Vynechali jsme konvertory vyvinuté pro přijímání kruhově polarizovaných signálů (pravotočivě a levotočivě), jelikož v současnosti tuto polarizaci používají pouze malé množství satelitních vysílání.
Full band - v současnosti nejpopulárnější konvertor, umožňuje přijímat programy přenášené s vertikální a horizontální polarizací (výběr je realizován použitím napájecího napětí 18V nebo 14V), a v rozsahu 10.7-11.7 a 11.7-12.75 GHz (výběr je realizován odesláním nebo neodesláním 22 kHz signálu s 0.6V rozkmitem). Kmitočet lokálního generátoru se rovná 9.75 GHz pro rozsah 10.7-11.7 GHz, a 10.6 GHz pro rozsah 11.7-12.75 GHz. Někdy také můžeme nalézt varianty s 10.7 GHz kmitočtem.
Double (twin) ve skutečnosti představuje dva nezávislé konvertory v jednom krytu, což umožňuje přijímat dva různé satelitní programy (pomocí dvou přijímačů). Všechny jsou vyráběny ve variantě full band.
Quad je quatro konvertor (zobrazen níže) s vestavěným 4/4 multipřepínačem. Takový konvertor umožňuje připojit až čtyři přijímače, které mohou pracovat zcela nezávisle.
Dual je konvertor, který má výstup signálu s vertikální polarizací a výstup signálu horizontální polarizací, obvykle v rozsahu od 10.7 do 11.7 GHz. Oba signály jsou dostupné v nepřetržitém režimu jako opak k full band nebo twin konvertoru. Tyto konvertory se v současné dově nepoužívají - byly nahrazeny quatro konvertory.
Quatro - jedná se o konvertor se čtyřmi nezávislými výstupy: rozsah 10.7-11.7 GHz s vertikální polarizací, rozsah 10.7-11.7 GHz s horizontální polarizací, rozsah 11.7-12.7GHz s vertikální polarizací a rozsah 11.7-12.75 GHz s horizontální polarizací.
Monoblok - v dnešní době je typickým řešením podporujícím příjem programů ze dvou satelitů. Jedná se o dva konvertory s DiSEqC přepínačem, nasazené na jedinou desku s plošnými spoji a uzavřené v obvyklém krytu. Výběr konvertoru je prováděn odesláním Tone Burst nebo DiSEqC signálu. Tyto konvertory jsou vhodné pro práci s parabolami s průměrem od 80 do 90 cm.
Aplikace Monoblokového konvertoru
Konvertory v komunitních anténních instalacích (SMATV systémy). Pro příjem každého dostupného programu, ze všech pásem a polarizací, je potřeba, aby byly všechny signály přístupné po celou dobu. Tento požadavek nemůže být splněn pomocí klasických konvertorů zvaných univerzální. Pro simultánní příjem obou polarizací (vertikální a horizontální, nebo pravotočivé a levotočivé) musí být použity quatro nebo dual konvertory, nebo polarizační rozbočovač spolupracující se dvěma nezávislými konvertory.
Namísto dual konvertorů mohou být použity twin konvertory, což jsou ve škutečnosti dva nezávislé konvertory v běžném krytu, musí však být zkontrolováno, zdali jsou řádně řízeny hlavní stanicí.
Quatro konvertory se používají v instalacích vystavěných s použitím multipřepínačů a hlavních stanic komunitních systémů a systémů kabelové televize, kde spolupracují se soupravami satelitních přijímačů. Kromě toho, se také používají v instalacích distribuujících první satelitní mezifrekvenci.
Konvertory a multipřepínače. Při použití konvertorů v multipřepínacích instalacích bychom si měli uvědomit, že mnoho multipřepínačů má na všech jejich vstupech stejné elektrické napětí v rozsahu od 14 - 18V (to závisí na jednotlivých řešeních). To znemožňuje používat standardní celopásmové konvertory (neschopnost přepínání pásma a polarizace). Dostupné by mohlo být pouze nízké pásmo (10.7-11.7 GHz) a jedna polarizace. Proto v multipřepínacích instalacích musíme používat quatro konvertory.

Název

single

twin

quad

octo

quatro

monoblok

Aplikace

Individuální příjem

Dva nezávislé přijímače

Čtyři nezávislé přijímače

Osm nezávislých přijímačů

multipřepínače

Individuální příjem ze dvou satelitů

Výstupy

1

2

4

2

4

1

Frekvence

Vstup: 10.7 - 11.7 GHz

11.7 - 12.75 GHz

Výstup: 950 - 1950 MHz

1100 - 2150 MHz

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

Frekvence lokálního generátoru:

LO1 9.75GHz

LO2 10.6GHz

 

X

 

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

Spojovací signály:

V/H 14/18V

LO1/LO2 -/22kHz

DiSEqC/Tone Burst

 

 

X

X

 

 

X

X

 

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

X

X

X